collegesanering.nl   Zoeken  A A A  

 Melding onroerende zaken   
 

Als een zorginstelling onroerende zaken wil verkopen, verhuren of onderwerpen aan een beperkt recht (bijvoorbeeld erfpacht of opstal), dan kan dat alleen als daar van te voren goedkeuring voor is verleend door het College sanering. De instelling doet een melding van het voornemen, waarna het College sanering toezicht houdt op het proces en de prijs.


Lees meer...
  
 
 Extramuraliseren   
 

De (verlenging van de) goedkeuringsbeschikking bij verhuur in het kader van extramuraliseren ziet op nieuw af te sluiten huurovereenkomsten en niet op al lopende huurovereenkomsten. Deze lopende huurovereenkomsten hoeven dan ook niet opengebroken te worden en worden voortgezet zoals is overeengekomen en goedgekeurd.


Lees meer...

  
 
 Contact   
 

Postadres
Postbus 3148
3502 GC  Utrecht

Telefoon receptie
030-2971200


Lees meer...
  
Welkom bij het College sanering zorginstellingen

Het College sanering is een zelfstandig bestuursorgaan op het terrein van de volksgezondheid. Het voert taken uit in het kader van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) en de Wet ambulancevervoer (WAV): 

  • de saneringsregeling voor de zorginstellingen en het ambulancevervoer;
  • de meldings- en goedkeuringsregeling voor de vervreemding van onroerende zaken.

Daarnaast voert het College sanering onderzoeken uit op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit is de zogenaamde niet-wettelijke taak van het College sanering.

Op deze site vindt u informatie over het College als organisatie en zijn taken. Daarnaast is een selectie van de relevante wet- en regelgeving opgenomen.

 Jaarverslag   
 

Het jaarverslag 2016 van het College sanering is hier te downloaden.


Jaaroverzicht 2012 College Sanering

Lees meer ...

  
Copyright 2017 College Sanering   |  Privacybeleid  |  Gebruiksovereenkomst
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valide CSS!   Inloggen