collegesanering.nl   Zoeken  A A A  

 
Verlenging extramuraliseren
Het College sanering geeft goedkeuring af bij een verzoek van een instelling om over te gaan tot verhuur van appartementen, het zogenaamde extramuraliseren. In deze goedkeuringsbeschikkingen staat standaard een einddatum opgenomen waarna de instelling zich opnieuw moet melden bij het College sanering voor het verlengen van deze goedkeuring. Deze verlengde goedkeuring ziet op nieuw af te sluiten huurovereenkomsten en niet op al lopende huurovereenkomsten. Deze lopende huurovereenkomsten hoeven dan ook niet opengebroken te worden en worden voortgezet zoals is overeengekomen.  De verlenging ziet derhalve alleen op huurovereenkomsten die worden afgesloten na afloop van de goedkeuringstermijn conform de nieuw afgegeven goedkeuringsbeschikking.
 
collegesanering.nl collegesanering.nl
Copyright 2017 College Sanering   |  Privacybeleid  |  Gebruiksovereenkomst
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valide CSS!   Inloggen