collegesanering.nl   Zoeken  A A A  

 
Wet- en regelgeving
Het College sanering is een uitvoeringsorgaan. Dit wil zeggen dat het College sanering de wet- en regelgeving uitvoert zoals die door de Eerste en Tweede Kamer wordt vastgesteld. Het toezicht op de vervreemding van onroerende zaken en het saneren van zorginstellingen is geregeld in de wet:

Het saneren van ambulance instellingen is geregeld in de wet:

 

Als zelfstandig bestuursorgaan stelt het College sanering beleidsregels en regelingen vast. Deze regelgeving is zowel taakspecifiek als algemeen.

Onroerende zaken: Algemeen:
Wet openbaarheid van bestuur
Algemene informatieverstrekking
Het College maakt de casus gerelateerde besluiten al openbaar via deze pagina. Indien u meer of andere informatie wilt die nog niet openbaar is gemaakt dan kunt u hiertoe een verzoek bij het College indienen.

Wob
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob)  regelt het recht op het verkrijgen van informatie van bestuursorganen en de plicht van het bestuursorgaan om die informatie te verstrekken. Als zelfstandig bestuursorgaan valt het College sanering onder de werking van deze wet.


Vereiste indienen Wob-verzoek
Om tijdig te kunnen reageren op Wob-verzoeken is het van belang dat duidelijk is dat het in het betrokken geval gaat om een Wob-verzoek. Het College neemt uitsluitend een Wob verzoek in behandeling dat voorzien is van naam en adres van de verzoeker en als dit verzoek per post aan het College is toegezonden.
 
collegesanering.nl collegesanering.nl
Copyright 2017 College Sanering   |  Privacybeleid  |  Gebruiksovereenkomst
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valide CSS!   Inloggen