Vergadering 5 februari 2018

Casus 472 Proteion, locatie Hornerheide 1 te Horn
Casus 4308, zwembad te Horn, een op een en goedkeuring

Onroerende zaken

Casus 472 Proteion, locatie Hornerheide 1 te Horn

Casus 4308 Proteion, zwembad te Horn, een op een en goedkeuring

ADVIES 1:

Het College sanering zorginstellingen besluit:

goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Proteion, Heythuyserweg 21, 6085 NH Horn, voor de verkoop aan CIRO+ B.V., Hornerheide 1, 6085 NM Horn, van ondergrond met opstallen (zonder het opstal waarin het zwembad is gelegen) en verdere aanhorigheden, kadastraal bekend gemeente Leudal, sectie A nummer 1076 (gedeeltelijk), groot ca. 800 are en 40 centiare, voor het bedrag van € 7.550.000,- k.k., alsmede de ondergrond met opstallen en verdere aanhorigheden, kadastraal bekend gemeente Leudal, sectie A nummer 1076 (gedeeltelijk), groot ca. 600 are en 300 centiare, voor het bedrag van 700.000,- k.k.. Beide terreindelen worden onverbrekelijk te samen verkocht tegen een totaalprijs van € 8.250.000,- k.k.

ADVIES 2 :

Het College sanering zorginstellingen verleent goedkeuring voor het vestigen van een opstalrecht betreffende een deel van het zorginstellingsterrein, zijnde dat deel waarop het zwembad ligt, tussen Stichting Proteion en Stichting Zwembad Hornerheide Hornerheide (Hornerheide 1, 6085 NM Horn, kadastraal bekend gemeente Horn, sectie A, nummer 1049 gedeeltelijk, groot ca. 600 m2) om niet.