Vergadering 16 januari 2018

Casus 981 De Riethorst Stromenland, locatie Kerckelant te Werkendam
Casus 2789 De Zijlen, locatie De Woldstee te Onstwedde
Casus 3232 Emergis, verhuur parkeerterrein te Kloetinge
Casus 3536 Viattence, locatie Wendhorst te Heerde
Casus 3723 Zorgpartners Midden Holland, verpleeghuis Bloemendaal te Gouda
Casus 3800 Amarant, verkoop Goudsbloem 85 te Udenhout
Casus 4079 Zorggroep Elde, locatie Lindenlust te Boxtel
Casus 4230 Surplus Zorg, verhuur in locatie De Zeven Schakels te Zevenbergen en loc. De Brug te Breda
Casus 4231 Avoord, verhuur in locatie 't Anbarg te Etten-Leur
Casus 4232 Elisabeth, verhuur in locatie Elisabeth Centrum te Breda
Casus 4316 Merlinde, verhuur in locatie Zorghotel Merlinde te Breda
Casus 4240 Amarant, verkoop Pastoor Doenstraat 1B te Bavel
Casus 4284 De Zellingen, verkoop appartementen zorgcentrum Schollevaar te Capelle aan den IJssel
Casus 4401 Altrecht, onderverhuur Soestwetering 1 te Utrecht 
Casus 4203 Zorgcentrum Aelsmeer te Aalsmeer, verlenging extramuraliseren
Casus 4319 Curamare, extramuraliseren diverse locaties       
Casus 4382 Amarant, extramuraliseren Sint Ignatiusstraat 173 te Breda

Onroerende zaken

Casus 981 De Riethorst Stromenland, locatie Kerckelant te Werkendam

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. de beschikking d.d. 22 november 2007, kenmerk LAC/ctw/2007/558 in te trekken;
 2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De Riethorst Stromenland, kantoorhoudend Zalmweg 1c, 4941 VX Raamsdonkveer, voor de verkoop van de registergoederen, kadastraal bekend gemeente Werkendam, sectie R nummer 2018, groot ca. 60 are en 45 centiare en gemeente Werkendam, sectie R, nummer 2082, groot ca. 22 centiare, aan Zwaluwe Projectontwikkeling B.V., kantoorhoudend Thijssenweg 12, 4927 PC Hooge Zwaluwe, voor het bedrag van € 575.000,- k.k.

Casus 2789 De Zijlen, locatie De Woldstee te Onstwedde

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De Zijlen te Groningen voor de verkoop van het wooncomplex met ondergrond, erf en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend Jabbingelaan 10 te Onstwedde, kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie E, nummer 3829, groot 42 are en 50 centiare, aan mevrouw S.V. en de heer G.W., beide wonende te O., tegen een prijs van € 310.000,- k.k.

Casus 3232 Emergis, verhuur parkeerterrein te Kloetinge

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. niet over te gaan tot het inroepen van de vernietigbaarheid van de huurovereenkomst tussen Stichting Emergis te Goes en Admiraal de Ruyterziekenhuis B.V. te Goes voor het huren van het terrein van kantoorgebouw Amares Ambulant gelegen aan de Zwarte Beier te Kloetinge, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie V nummer 616 (ged.), groot ca. 3000 m² tegen een huursom van € 26.125,- per jaar voor een periode van 2 jaar lopende van 25 september 2017 tot en met 24 september 2019 met een jaarlijkse huurprijsindexatie per 1 juli conform de consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle Huishoudens (2006=100);
 2. niet achteraf een goedkeurende beschikking voor de rechtshandeling af te geven.

Casus 3536 Viattence, locatie Wendhorst te Heerde

 1. het College sanering zorginstellingen besluit de beschikking d.d. 23 augustus 2016, kenmerk IB/ctw/2016/976 voor wat betreft de verkoop van het perceel “Achterzijde” in te trekken;
 2. het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Viattence gevestigd te Heerde voor de verkoop van het perceel “Achterzijde” plaatselijk bekend Eperweg 33 te 8181 ET Heerde, kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie B nummer 3400, 3399 en 3384 (deels), groot ca. 2 hectare, 7 are en 24 centiare, exacte oppervlakte nog in te meten, aan Van Wonen Projecten B.V., gevestigd aan Willemsvaart 21 te 8019 AB Zwolle, voor een prijs van € 1.000.000,- te vermeerderen met notariële kosten en btw.

Casus 3723 Zorgpartners Midden Holland, verpleeghuis Bloemendaal te Gouda

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorgpartners Midden Holland gevestigd te Gouda, voor de verkoop van het gebouw Bloemendaal met ondergrond en bijbehorend park, tuin en parkeerterrein, plaatselijk bekend Livingstonelaan 54 te 2803 EL Gouda, kadastraal bekend gemeente Gouda sectie H nummer 2125, groot 1 hectare, 27 are en 70 centiare aan Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V. gevestigd te Son en Breugel tegen een prijs van € 3.276.000,- k.k.;

Casus 3800 Amarant, verkoop Goudsbloem 85 te Udenhout

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amarant Groep te Tilburg voor de verkoop van de woning plaatselijk bekend: Goudsbloem 85, 5071 EW te Udenhout, kadastraal bekend: gemeente Udenhout, sectie F, nummer 5922, groot 3 are en 43 centiare, tegen een prijs van € 262.500,- k.k. aan de heer J.B. en mevrouw J.B. te O.

Casus 4079 Zorggroep Elde, locatie Lindenlust te Boxtel

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorggroep Elde te Boxtel voor de verkoop van de locatie Lindenlust, gelegen aan de Bosscheweg 113-117 en Dukaat te Boxtel, kadastraal bekend gemeente Boxtel, sectie M, nummers 16, 17, 1716 en 1915, groot 2 hectare, 40 are en 82 centiare, aan Dura Vermeer Bouw Zuid B.V. te Rosmalen, tegen een prijs van € 5.622.000,- k.k.;
 2. niet over te gaan tot de vernietigbaarheid van de verhuur van appartementen in het complex Lindenlust, gelegen aan de Bosscheweg 113-117 en Dukaat te Boxtel aan Interveste Beheer B.V. te ’s-Hertogenbosch.

Casus 4230 Surplus Zorg, verhuur in locatie De Zeven Schakels te Zevenbergen en locatie De Brug te Breda

Casus 4231 Avoord, verhuur in locatie 't Anbarg te Etten-Leur

Casus 4232 Elisabeth, verhuur in locatie Elisabeth Centrum te Breda

Casus 4316 Merlinde, verhuur in locatie Zorghotel Merlinde te Breda

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan:

 • Stichting Elisabeth, Leuvenaarstraat 91, 4811 VJ te Breda voor de verhuur van bedrijfsruimte in het gebouw “Tolbrugstate” onderdeel uitmakend van het Woon-Zorgcomplex Elisabeth Centrum te Breda, in de splitsingsakte bekend als appartementsrecht 7 aan de Nieuwe Leuvenaarstraat, 4811 ML te Breda, kadastraal bekend sectie F nummer 2044 A7, groot ca. 3181 m² bvo aan Corporatie De MARQ U.A., Leuvenaarstraat 91, 4811 VJ te Breda, tegen een jaarlijkse huurprijs van € 460.994,- excl. btw, de huur ingaande op 1 oktober 2017 voor een periode van 3 jaar, daarna voortgezet behoudens opzegging, de huurprijs jaarlijks te indexeren volgens het CPI-alle huishoudens;
 • Zorg voor Vastgoed BV, Schorsmolenstraat 6, 4811 VP te Breda voor de verhuur van 10 hotelkamers in Hotel Merlinde, gelegen aan de Schorsmolenstraat 6, 4811 VP te Breda, kadastraal bekend gemeente Breda, sectie F, nummer 1229 aan Corporatie De MARQ U.A., Leuvenaarstraat 91, 4811 VJ te Breda, tegen een jaarlijkse huurprijs van € 127.314,- excl. btw, de huur ingaande op 1 oktober 2017 voor een periode van 3 jaar, daarna voortgezet behoudens opzegging, de huurprijs jaarlijks te indexeren volgens het CPI-alle huishoudens;
 • Stichting Avoord Zorg en Wonen, San Francescolaan 1, 4876 CV te Etten-Leur voor de verhuur van bedrijfsruimte in het woongroepgebouw onderdeel uitmakend van het Woon-Zorgcomplex “Het Anbarg”, Nassaulaan 1, 4872 CW te Etten-Leur, kadastraal bekend sectie L nummer 11987, groot ca. 1338 m² bvo, aan Corporatie De MARQ U.A., Leuvenaarstraat 91, 4811 VJ te Breda, tegen een jaarlijkse huurprijs van € 226.636.- excl. btw, de huur ingaande op 1 oktober 2017 voor een periode van 5 jaar, daarna voortgezet behoudens opzegging, de huurprijs jaarlijks te indexeren volgens het CPI-alle huishoudens;
 • Stichting Surplus Zorg, Pastoor van Kessellaan 7, 4761 BH te Zevenbergen voor de verhuur van bedrijfsruimte aan de Kasteelweg 251 t/m 267, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie M, nummer 4734, groot 1642 m² bvo, aan Corporatie De MARQ U.A., Leuvenaarstraat 91, 4811 VJ te Breda, tegen een jaarlijkse huurprijs van € 262.831,- excl. btw; de huur ingaande op 1 oktober 2017 voor een periode van 5 jaar, voortgezet behoudens opzegging, de huurprijs jaarlijks te indexeren volgens het CPI-alle huishoudens;
 • Stichting Surplus Zorg, Pastoor van Kessellaan 7, 4761 BH te Zevenbergen voor de verhuur van de verpleegafdeling in het Amphia Ziekenhuis, locatie Langendijk 75 te Breda, kadastraal bekend gemeente Breda, sectie E, nummer 4532, te verhuren ruimte bekend als LD32, groot 609 m² bvo, aan Corporatie De MARQ U.A., Leuvenaarstraat 91, 4811 VJ te Breda, tegen een jaarlijkse huurprijs van € 95.000,- excl. btw, de huur ingaande op 1 oktober 2017 voor een periode van tot 30 april 2018, voortgezet behoudens opzegging, de huurprijs jaarlijks te indexeren volgens het CPI-alle huishoudens.

Casus 4240 Amarant, verkoop Pastoor Doenstraat 1B te Bavel

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amarant te Tilburg voor de verkoop van de winkelruimte plaatselijk bekend: Pastoor Doenstraat 1B, 4854 CP te Bavel, kadastraal bekend: gemeente Nieuw Ginneken, sectie K, nummer 4914 A6 (uitmakende het 70/2670 aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw met toebehoren en grond, ten tijde van de splitsing, kadastraal bekend gemeente Nieuw Ginneken, sectie K, nummer 4910, groot 22 are 46 centiare), tegen een prijs van € 166.000,- k.k. aan de heer J.H. en mevrouw P.K. te B.

Casus 4284 De Zellingen, verkoop appartementen zorgcentrum Schollevaar te Capelle aan den IJssel

Het College sanering zorginstellingen stemt niet in met het aangaan van een een-op-eenonderhandeling tussen Stichting De Zellingen en mevrouw S.S. met betrekking tot de verkoop van het object plaatselijk bekend als Zadkinerade 119 te Capelle aan den IJssel zonder inachtneming van artikel 6, lid 1 van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken.

Casus 4401 Altrecht, onderverhuur Soestwetering 1 te Utrecht  

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Altrecht te Utrecht voor de onderverhuur van de bedrijfsruimte plaatselijk bekend: Soestwetering 1, 3543 AZ te Utrecht, kadastraal bekend; gemeente Catharijne, sectie A, nummer 2088, tegen een kale aanvangshuurprijs van € 646.067,- (€ 698.956,- minus incentive van € 52.889,-) per jaar vrij van btw met een jaarlijkse indexatie met een prijsindexcijfer CPI alle huishoudens (2015=100) aan Stichting Arkin, gevestigd te Klaprozenweg 111, 1033 NN te Amsterdam voor een periode van 12 maanden ingaande per 1 januari 2018 met de mogelijkheid om te verlengen met periode van maximaal 5 jaar.

Extramuraliseren

Casus 4203 Zorgcentrum Aelsmeer te Aalsmeer, verlenging extramuraliseren

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorgcentrum Aelsmeer te Aalsmeer voor de verhuur van de nagenoemde zelfstandige woningen, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie):

LOCATIE: MOLENPAD 2 TE AALSMEER
Type Aantal Grootte Punten 100% 70%
A 1 65 m² 152 € 751,24 € 525,87
B 4 52 m² 136 € 668,27 € 467,79
C 8 54 m² 127 € 621,61 € 435,13
D 1 27 m² 96 € 460,86 € 322,60
E 1 38 m² 117 € 569,76 € 398,83
FD 1 61 m² 139 € 683,83 € 478,68
G 12 28 m² 106 € 512,73 € 358,91

Casus 4319 Curamare, extramuraliseren diverse locaties        

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee te Dirksland voor de verhuur van de nagenoemde zelfstandige appartementen, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie);

DE VLIEDBERG, VLIEDBERGLAAN TE OUDDORP
Type Korte omschrijving Punten 70% 100%
A 2 Appartementen met een grootte van 51 m² 177 € 616,61 € 880,87
B 2 Appartementen met een grootte van 51 m² 177 € 616,61 € 880,87
C 2 Appartementen met een grootte van 51 m² 185 € 645,66 € 922,37
D 1 Appartement met een grootte van 59 m² 193 € 674,70 € 963,85
E 1 Appartement met een grootte van 48 m² 170 € 591,21 € 844,59
F 2 Appartementen met een grootte van 48 m² 180 € 627,49 € 896,41
G 2 Appartement met een grootte van 51 m² 179 € 623,88 € 891,25

Casus 4203 Zorgcentrum Aelsmeer te Aalsmeer, verlenging extramuraliseren

Nieuw Rijsenburgh, Sperwer te Sommelsdijk
Type Korte omschrijving Punten 70% 100%
A 9 Appartementen met een grootte van 50 m² 179 € 623,88 € 891,25
B 3 Appartementen met een grootte van 57 m² 191 € 667,44 € 953,49
C 9 Appartementen met een grootte van 54 m² 184 € 642,01 € 917,16

Casus 4382 Amarant, extramuraliseren Sint Ignatiusstraat 173 te Breda        

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amarant Groep te Tilburg voor de verhuur van het nagenoemde zelfstandige appartement aan de Sint Ignatiusstraat 173, 4817 KH te Breda, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie);

Sint Ignatiusstraat 173 te Breda
Type Korte omschrijving Punten 70% 100%
1 Appartement met een grootte van 48,5 m² 110 € 533,47 € 373,43