Vergadering 10 april 2018

Casus 3618 Lyvore, verhuur Groot Engendaal te Soest
Casus 3998 GGz Centraal, verhuur ruimtes locatie Cederhorst te Amersfoort
Casus 4270 Kempenhaeghe, verhuur Muldersteeg 6 te Oosterhout
Casus 4306 Dimence, loc. Grasdorpstraat 6 te Zwolle
Casus 4381 tanteLouise Zorg, verkoop perceel Van Dedemstraat/Antwerpsestraat te Bergen op Zoom
Casus 4320 Present, verlenging extramuraliseren loc. Graafzicht te Bleskensgraaf
Casus 4330 Amarant, extramuraliseren Kruizemuntweg 87 te Tilburg
Casus 4342 Amarant, extramuraliseren Ridder 7a te Boxtel
Casus 4353 Amarant, extramuraliseren Elzenhof 121 te Tilburg
Casus 4369 Amarant, extramuraliseren Elzenhof 130 te Tilburg
Casus 4460 Amarant, extramuraliseren Enschotsestraat 66-28 te Tilburg

Onroerende zaken

Casus 3618 Lyvore, verhuur Groot Engendaal te Soest

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Lyvore te Utrecht voor de tijdelijke verhuur van het zorgcomplex Groot Engendaal aan de Boekweitland 103, 3764 ZK te Soest, kadastraal bekend: gemeente Soest, sectie K, nummer 3938, groot ca. 51 are 10 centiare tegen een kale jaarhuur van € 331.500,- exclusief btw voor 1 jaar ingaande op 1 januari 2018 en eindigend op 31 december 2018 aan Stichting Amaris Zorggroep te Laren NH.

Casus 3998 GGz Centraal, verhuur ruimtes locatie Cederhorst te Amersfoort

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGz Centraal gevestigd te Amersfoort voor de verhuur van 1162 m2 bvo. in het pand Cederhorst: plaatselijk bekend Utrechtseweg 266, 3818 EW te Amersfoort, kadastraal bekend: gemeente Amersfoort, sectie C, nummer 5699, groot 16ha 46a 60ca, aan Stichting Leger des Heils, gevestigd te Almere, tegen een kale aanvangshuurprijs van € 93.424,19 (€ 80,40 per m2) per jaar exclusief btw, met ingang van 1 januari 2018 met een looptijd van 2 jaar met verlengmogelijkheden van telkenmale 1 jaar. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd vanaf 1 januari 2019 volgens de door het CBS gepubliceerde consumentenprijsindex reeks alle huishoudens.

Casus 4270 Kempenhaeghe, verhuur Muldersteeg 6 te Oosterhout

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Kempenhaeghe te Heeze-Leende, voor de verhuur van een gedeelte van de locatie Hans Berger Kliniek, Muldersteeg 6 te Oosterhout, met een grootte van 69,4 m², aan Stichting Driespan te Oosterhout, tegen een jaarlijkse huurprijs van € 7634,-, jaarlijks geïndexeerd conform de consumentenprijsindex, reeks alle huishoudens, ingaande 1 april 2018 en lopende tot 1 april 2020.

Casus 4306 Dimence, locatie Grasdorpstraat 6 te Zwolle

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Dimence Groep gevestigd te Deventer, voor de verhuur van 1.156 m2 vvo (1350 m² bvo) bedrijfsruimte gelegen op de begane grond en de eerste en tweede verdieping van het gebouw plaatselijk bekend Grasdorpstraat 6 te 8012 EN Zwolle, zonder het gebruik van parkeerplaatsen gelegen op bijbehorend terrein, kadastraal bekend gemeente Zwolle, sectie G, nummer 11007, aan Stichting RIBW Groep Overijssel, gevestigd te Zwolle, tegen een aanvangshuurprijs van € 164.160,- per jaar, de huurovereenkomst ingaande op 1 april 2018 voor een duur van vijf jaar met mogelijkheid tot verlenging met aansluitende perioden van telkens vijf jaar, de huurprijs jaarlijks per 1 januari, voor het eerst op 1 januari 2019, te indexeren volgens de door het CBS gepubliceerde consumentenprijsindex reeks alle huishoudens.

Casus 4381 tanteLouise Zorg, verkoop perceel Van Dedemstraat/Antwerpsestraat te Bergen op Zoom

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting tanteLouise Zorg gevestigd te Bergen op Zoom voor de verkoop van een perceel tuingrond, plaatselijk bekend Antwerpsestraat te Bergen op Zoom, kadastraal bekend gemeente Bergen op Zoom, sectie H, nummers 5664 en 5665, gezamenlijk groot 2 are en 40 centiare aan de heer J.E. en mevrouw S.M., wonende te B., tegen een prijs van € 25.000,- k.k.

Extramuraliseren

Casus 4320 Present, verlenging extramuraliseren locatie Graafzicht te Bleskensgraaf

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan de Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, gevestigd te Ameide, voor de verhuur van de nagenoemde zelfstandige woningen in het complex Graafzicht te Bleksensgraaf, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie):

LOCATIE GRAAFZICHT TE BLESKENSGRAAF
Type Korte omschrijving Punten 100% 70%
A Appartement met een grootte van 48 m2 155 € 766,80 € 536,76

Casus 4330 Amarant, extramuraliseren Kruizemuntweg 87 te Tilburg
Casus 4342 Amarant, extramuraliseren Ridder 7a te Boxtel
Casus 4353 Amarant, extramuraliseren Elzenhof 121 te Tilburg
Casus 4369 Amarant, extramuraliseren Elzenhof 130 te Tilburg
Casus 4460 Amarant, extramuraliseren Enschotsestraat 66-28 te Tilburg        

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amarant Groep te Tilburg voor de verhuur van de nagenoemde zelfstandige appartementen, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie);

KRUIZENMUNTWEG 87 TE TILBURG
Type Korte omschrijving Punten 100% 70%
1 Appartement met een grootte van 53,87 m² 113 € 549,01 € 348,31
RIDDER 7A TE BOXTEL
Type Korte omschrijving Punten 100% 70%
1 Appartement met een grootte van 38,6 m² 115 € 559,40 € 391,58
ELZENHOF 121 TE TILBURG
Type Korte omschrijving Punten 100% 70%
1 Appartement met een grootte van 38,6 m² 120 € 585,31 € 409,72
ELZENHOF 130 TE TILBURG
Type Korte omschrijving Punten 100% 70%
1 Appartement met een grootte van 38,6 m² 121 € 590,51 € 413,36
ENSCHOTSESTRAAT 66-28 TE TILBURG
Type Korte omschrijving Punten 100% 70%
1 Appartement met een grootte van 26 m² 109 € 528,28 € 369,80