Vergadering 13 maart 2018

Casus 560 Carinova, verkoop Sint Jozeflocatie te Deventer
Casus 3769 ZZG Zorggroep, locatie De Orangerie te Nijmegen
Casus 4129 Pantein, locatie Madeleine, verhuur afdeling Klaproos te Boxmeer
Casus 4417 Amarant, extramuraliseren Enschotsestraat 66-27 te Tilburg

Onroerende zaken

Casus 560 Carinova, verkoop Sint Jozeflocatie te Deventer

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Carinova te Deventer voor de verkoop van een perceel grond met opstallen plaatselijk bekend Gerard van Swietenstraat 15, 7415 EN Deventer, kadastraal bekend: gemeente Deventer, sectie F, nummers 1917 en 2824, groot ca. 17.861 m², aan Nijhuis Bouw te Rijssen, tegen een prijs van:

  • € 3.250.000,- exclusief btw, kosten koper (indien levering in de btw mogelijk is) of;
  • minimaal € 3.066.037,44 exclusief btw, kosten koper (indien levering niet in de btw mogelijk is).

Casus 3769 ZZG Zorggroep, locatie De Orangerie te Nijmegen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ZZG Zorggroep, Nijmeegsebaan 29 te Groesbeek voor de verkoop van het verzorgings-/bejaardenhuis met ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend 6538 DM Nijmegen, Malvert 50-02 en 50-04, kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie N, nummer 360, groot ca. 42 are, aan Roodvoet Investments B.V., Einsteinstraat 14, 6533 Nijmegen, en MMM Holding B.V., Notenhof 13, 6641 JT Beuningen, voor het bedrag van € 1.950.000,- k.k. (geen btw verschuldigd).

Casus 4129 Pantein, locatie Madeleine, verhuur afdeling Klaproos te Boxmeer

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Pantein te Boxmeer voor de verhuur van de afdeling De Klaproos, onderdeel van woon-zorgcomplex Madeleine, Velgertstraat1 te Boxmeer, groot circa 950 m², aan Stichting Dichterbij te Gennep, tegen een jaarlijkse huurprijs van € 139.469,50, jaarlijks geïndexeerd conform de consumentenprijsindex, reeks alle huishoudens, met een minimale index van 1,5%, ingaande 15 mei 2017 en lopend tot en met 14 mei 2022.

Extramuraliseren

Casus 4417 Amarant, extramuraliseren Enschotsestraat 66-27 te Tilburg        

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amarant Groep te Tilburg voor de verhuur van het nagenoemde zelfstandige appartement aan de Enschotsestraat 66-27, 5014 DH te Tilburg, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie);

Enschotsestraat 66-27 te Tilburg
Type Korte omschrijving Punten 100% 70%
1 Appartement met een grootte van 26 m² 111 € 538,66 € 377,06