Vergadering 14 augustus 2018

Casus 2796 Vincent van Gogh, loc. Boerderij met koetshuis op Servaashof te Venray
Casus 3700 Stichting Zorggroep Ter Weel, verkoop zorgcentrum Nieulande (gedeeltelijk) te Krabbendijke
Casus 3746 Abrona, verkoop woning aan Dr. Colijnstraat 68 te Veenendaal
Casus 3747 Abrona, verkoop woningen aan Bontekoestraat 42-48 te Veenendaal
Casus 4001 Visio, verkoop Brederode 24 te Huizen
Casus 4177 GGz Oost Brabant, verhuur Berlicumseweg 8H te Rosmalen
Casus 4241 Amarant, verkoop Wilhelminapark 139 te Tilburg
Casus 4403 Patyna, verkoop kantoorpand Gasthuissingel 22 te Bolsward
Casus 4489 GGZWNB, verkoop woningen Broersblok 2 t/m 14 te Bergen op Zoom
Casus 4490 GGZWNB, verkoop woningen Damastberg 149 t/m 157 te Roosendaal
Casus 4491 GGZWNB, verkoop kantoorgebouw Laan van Belgie 55 te Roosendaal
Casus 4552 Daelzicht, loc. 't Raayke - tijdelijke verhuur te Tienray
Casus 2960 IJsselheem, extramuraliseren locatie Margaretha te Kampen
Casus 3842 Rivas Zorggroep, extramuraliseren diverse complexen

Onroerende zaken

Casus 2796 Vincent van Gogh, locatie boerderij met koetshuis op Servaashof te Venray

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Psychiatrisch Centrum St. Servatius te Venray voor de verkoop van een boerderij met ondergrond, erf en toebehoren, plaatselijk bekend D’n Herk 98 (A) te Venray, kadastraal bekend als gemeente Venray, sectie T, nummer 4441 ged. en groot ca. 3348 m² aan Amvest LCF Custodian BV gevestigd te Amsterdam Oost en de verkoop van een Koetshuis met ondergrond, erf en verder toebehoren, plaatselijk bekend D’n Herk 98 (B) te Venray, kadastraal bekend als gemeente Venray, sectie T, nummer 4441 ged. en groot ca. 2089 m² aan Amvest Development Real Estate BV, statutair gevestigd te Amsterdam tegen een totale prijs van € 385.000,- k.k.;
 2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Psychiatrisch Centrum St. Servatius te Venray voor het vestigen van een erfdienstbaarheid ten behoeve van het verkochte (de percelen kadastraal bekend als gemeente Venray, sectie T, nummer 4441 ged. en groot in totaal ca. 5437 m²) als heersend erf en ten laste van het bij Stichting Psychiatrisch Centrum St. Servatius te Venray in eigendom verblijvende aansluitende perceel als dienend erf, inhoudende de verplichting te dulden dat eigenaren, gebruikers en bezoekers (waaronder begrepen leveranciers van zorg en goederen dan wel andere partijen) van het heersende erf 24 uur per dag gebruik mogen maken van het dienend erf om vanaf de openbare weg, te komen van en te gaan naar bovenvermelde verkochte kadastrale percelen, waarbij voor het vestigen van de erfdienstbaarheden geen retributie of andere vergoedingen verschuldigd zijn;
 3. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Psychiatrisch Centrum St. Servatius te Venray voor het vestigen van een erfdienstbaarheid waarbij de Stichting Psychiatrisch Centrum St. Servatius te Venray en (elke van) zijn rechtsopvolger(s) zal gedogen, dat zoveel en zodanig, kabels, leidingen, draden en andere voorwerpen (nutsvoorzieningen) in het omliggende terrein van het Registergoed, welke in eigendom zijn van Stichting Psychiatrisch Centrum St. Servatius te Venray, kunnen worden aangebracht, onderhouden en vervangen als Amvest LCF Custodian BV gevestigd te Amsterdam Oost/ Amvest Development Real Estate BV, statutair gevestigd te Amsterdam wenselijk achten, waarbij voor het vestigen van de erfdienstbaarheden geen retributie of andere vergoeding verschuldigd zijn.

Casus 3700 Stichting Zorggroep Ter Weel, verkoop zorgcentrum Nieulande (gedeeltelijk) te Krabbendijke

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorggroep Ter Weel te Goes voor de verkoop van Zorgcentrum Nieulande (gedeeltelijk), plaatselijk bekend Willem Kosterlaan 1 te Krabbendijke, kadastraal bekend gemeente Krabbendijke, sectie C, nummers 3811 ged. en 4718 ged., groot circa 9 are en 82 centiare aan Stichting R&B Wonen te Heinkenszand, tegen een prijs van € 295.000,- k.k.

Casus 3746 Abrona, verkoop woning aan Dr. Colijnstraat 68 te Veenendaal
Casus 3747 Abrona, verkoop woningen aan Bontekoestraat 42-48 te Veenendaal

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Abrona te Huis ter Heide voor de verkoop van het pand met perceel grond plaatselijk bekend: Dr. Colijnstraat 68, 68A, 68B, 68C, 68D en 68 E, 3904 ET te Veenendaal, kadastraal bekend: gemeente Veenendaal, sectie B, nummer 5217, groot 24 are 66 centiare, tegen een prijs van € 653.333,- exclusief btw k.k. aan De Bunte Beleggingen B.V. te Ede;
 2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Abrona te Huis ter Heide voor de verkoop van het pand met perceel grond plaatselijk bekend: Bontekoestraat 42 tot en met 48 (even nummers), 3964 EG te Veenendaal, kadastraal bekend: gemeente Veenendaal, sectie B, nummer 7373, groot 6 are 60 centiare, tegen een prijs van € 705.000,- exclusief btw k.k. aan Kenh van Ruller Beheer B.V. te Veenendaal.

Casus 4001 Visio, verkoop Brederode 24 te Huizen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Visio te Huizen voor de verkoop van het recht van erfpacht met opstal plaatselijk bekend: Brederode 24, 1275 DM te Huizen, kadastraal bekend: gemeente Huizen, sectie E, nummer 3062, tegen een prijs van € 472.500,- k.k. aan gemeente Huizen te Huizen.

Casus 4177 GGz Oost Brabant, verhuur Berlicumseweg 8H te Rosmalen  

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Brabant te Boekel voor de verhuur van:

 1. 334 m² op de begane grond in het gebouw Dennen aan de Berlicumseweg 8H, 5248 NT te Rosmalen, kadastraal bekend: gemeente Rosmalen, sectie D, nummer 2612, tegen een kale jaarhuur van € 31.724,72 exclusief btw, servicekosten en overige kosten jaarlijks te indexeren volgende de CPI alle huishoudens, voor een periode van 1 november 2017 tot en met 31 december 2019 met de optie om te verlengen met telkenmale 5 jaren aan Stichting Signum te Rosmalen;
 2. 53 m² op de begane grond in het gebouw Dennen aan de Berlicumseweg 8H, 5248 NT te Rosmalen, kadastraal bekend: gemeente Rosmalen, sectie D, nummer 2612, tegen een kale jaarhuur van € 5.011,78 exclusief btw, servicekosten en overige kosten jaarlijks te indexeren volgende de CPI alle huishoudens, voor een periode van 1 november 2017 tot en met 31 augustus 2018 met de optie om te verlengen met telkenmale 1 jaar aan Reeling Bewindvoerders ’s-Hertogenbosch B.V. te Rosmalen.

Casus 4241 Amarant, verkoop Wilhelminapark 139 te Tilburg

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amarant Groep te Tilburg voor de verkoop van het pand plaatselijk bekend: Wilhelminapark 139, 5041 EJ te Tilburg, kadastraal bekend: gemeente Tilburg, sectie N, nummer 14577, groot 9 are 72 centiare, tegen een prijs van € 495.000,- k.k. aan Litzo Property B.V. te Riel.

Casus 4403 Patyna, verkoop kantoorpand Gasthuissingel 22 te Bolsward

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Patyna gevestigd te Súdwest-Fryslân voor de verkoop van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend Gasthuissingel 22 te 8701 BL Bolsward, kadastraal bekend gemeente Bolsward sectie B nummer 5884, groot 24 are en 51 centiare, aan de heer J.F. en mevrouw A.F., woonachtig te B., tegen een prijs van € 605.000,- k.k.

Casus 4489 GGZWNB, verkoop woningen Broersblok 2 t/m 14 te Bergen op Zoom
Casus 4490 GGZWNB, verkoop woningen Damastberg 149 t/m 157 te Roosendaal
Casus 4491 GGZWNB, verkoop kantoorgebouw Laan van Belgie 55 te Roosendaal

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Westelijk Noord-Brabant te Halsteren voor de verkoop van:

 1. de panden plaatselijk bekend: Broersblok 2 tot en met 14 (even nummers), 4613 GT te Bergen op Zoom, kadastraal bekend: gemeente Bergen op Zoom, sectie K, nummer 2322, groot 14 are 5 centiare,
 2. de panden plaatselijk bekend: Damastberg 149 tot en met 157 (oneven nummers), 4708 DD te Roosendaal, kadastraal bekend: gemeente Roosendaal en Nispen, sectie N, nummer 1468, groot 8 are 5 centiare,
 3. het pand plaatselijk bekend: Laan van België 55, 4701 CJ te Roosendaal, kadastraal bekend: gemeente Roosendaal en Nispen, sectie D, nummers 7792 en 9782, respectievelijk groot 33 are 80 centiare en 4 are 30 centiare,

tegen een prijs van € 3.250.000,- k.k. aan Diamant OG B.V. te Amsterdam.

Casus 4552 Daelzicht, locatie 't Raayke - tijdelijke verhuur te Tienray

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Daelzicht te Heel voor de verhuur van 276 m² bvo bedrijfsruimte op de begane grond van het gebouw, plaatselijk bekend Swolgenseweg 44 te Tienray, kadastraal bekend als gemeente Meerlo, sectie K, nummer 637 en groot 31.771 m², voor de duur van 1 jaar ingaande op 1 september 2018 en, behoudens opzegging, na de einddatum voor een periode van telkens 3 maanden te verlengen tot uiterlijk 31 augustus 2020 tegen een huurprijs op jaarbasis van € 22.090,00,- inclusief btw (exclusief servicekosten) aan VOF BijBiezonder te Lottum. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 september geïndexeerd en voor het eerst op 1 september 2019.

Extramuraliseren

Casus 2960 IJsselheem, extramuraliseren locatie Margaretha te Kampen

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting IJsselheem voor de verhuur van de nagenoemde zelfstandige appartementen in het complex Margaretha te Kampen, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli, voor het eerst per 1 juli 2019, te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie):
 2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting IJsselheem voor de verhuur van de nagenoemde appartementen in het complex Margaretha te Kampen, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli, voor het eerst per 1 juli 2019, te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie); echter de indexering van de huurprijs mag achterwege blijven indien de huurprijs inclusief subsidiabele servicekosten hoger wordt dan de liberaliseringsgrens.
LOCATIE MARGARETHA TE KAMPEN, BURGWAL 45
Toevoeging huisnr. Type Punten 100% 70%
122, 222 HOEK A 185 € 935,29 € 654,70

LOCATIE MARGARETHA TE KAMPEN, BURGWAL 45

LOCATIE MARGARETHA TE KAMPEN, BURGWAL 45
Toevoeging huisnr.TypePunten100%70%
002, 004, 005, 006, 007, 124, 126, 128, 131, 133ZP A1, ZP A2191€ 966,84€ 676,79
224, 226, 228, 231, 233
003, 008, 010, 127,129, 130, 132, 227, 229, 230, 232ZP B1190€ 961,57€ 673,10
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112,ZB153€ 767,02€ 536,91
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212
001ZB B150€ 751,25€ 525,88
101, 201ZB A164€ 824,85€ 577,40
134, 234,HOEK B187€ 945,79€ 662,05
HOEK B
114, 116, 118, 120, 214, 216, 218, 220ZB151€ 756,51€ 529,56
Brontabel als csv (588 bytes)

Casus 3842 Rivas Zorggroep, extramuraliseren diverse complexen

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Rivas Zorggroep gevestigd te Gorinchem voor de verhuur van de nagenoemde zelfstandige woningen in de complexen Steijndeld te Gorinchem, De Bannehof te Gorinchem en De Markt te Papendrecht, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli, voor het eerst per 1 juli 2018, te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie):

LOCATIE STEIJNDELD TE GORINCHEM

LOCATIE STEIJNDELD TE GORINCHEM
Type (adres Kortendijk 72-)Korte omschrijvingPunten100%70%
"7-10201-209301-308, 311"Appt. van 20,6 m280€ 377,92€ 264,54
"214-219222, 223, 224, 226, 315-320228131421-27"Appt. van 21,1 m280€ 377,92€ 264,54
"312314221"Appt. van 22,8 m285€ 403,84€ 282,69
"213220"Appt. van 23,1 m285€ 403,84€ 282,69
309Appt. van 23,2 m288€ 419,39€ 293,57
15Appt. van 22,8 m287€ 414,20€ 289,94
212Appt. van 36,2 m296€ 460,86€ 322,60
211Appt. van 37,9 m298€ 471,24€ 329,87
11Appt. van 36,9 m2101€ 486,79€ 340,75
12Appt. van 40,8 m2110€ 533,47€ 373,43
Brontabel als csv (659 bytes)

LOCATIE DE BANNEHOF TE GORINCHEM

LOCATIE DE BANNEHOF TE GORINCHEM
Type (adres Voermanstraat)Korte omschrijvingPunten100%70%
873Appt. van 64,8 m2169€ 839,42€ 587,59
"273473673373573773"Appt. van 64,8 m2173€ 860,15€ 602,11
"885883871869"Appt. van 74,8 m2183€ 911,99€ 638,39
"375277477577677877181281377381575675681775581475777275481781977881979"Appt. van 80,6 m2185€ 922,37€ 645,66
"865889"Appt. van 85,6 m2191€ 953,49€ 667,44
"981875975"Appt. van 90,8 m2193€ 963,85€ 674,70
"279879"Appt. van 93,0 m2197€ 984,58€ 689,21
"679379579779479"Appt. van 93,0 m2198€ 989,78€ 692,85
179Appt. van 93,0 m2199€ 994,95€ 696,47
177Appt. van 79,4 m2216€ 1083,10€ 758,17
Brontabel als csv (778 bytes)

LOCATIE DE MARKT TE PAPENDRECHT

LOCATIE DE MARKT TE PAPENDRECHT
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
"201-204207-221301-304307-321401-404407-412406, 406a306206101-104106-121"Appt. van 26 m283€ 393,46€ 275,42
"105205305405"Appt. van 39 m2102€ 491,97€ 344,38
Brontabel als csv (242 bytes)