Vergadering 18 september 2018

Casus 561 Pergamijn, locatie Watersley te Sittard
Casus 3194 Rivierduinen, verkoop panden Park Endegeest te Oegstgeest en
casus 4317 Rivierduinen, verkoop perceel bosgrond Park Endegeest te Oegstgeest
Casus 3633 Heliomare, Chopinstraat 160 te Alkmaar
Casus 3915 Heliomare, locatie Noorderhoofdstraat 127 te Krommenie
Casus 3951 Zuidwester, Dijckpotingen 15B te Vierpolders
Casus 4087 Savant, verhuur centrale keuken te Helmond
Casus 4132 Riwis Zorg & Welzijn, Henri Dunantlaan te Apeldoorn
Casus 4167 Abrona, verkoop Maanlaan 3 te Huis ter Heide
Casus 4380 Dimence, grondruil Burgemeester Roelenweg 9 te Zwolle
Casus 4425 Tactus, reeds gedane verhuringen te Enschede en Almere
Casus 4457 De Zellingen, verkoop loc. Meeuwensingel 1a te Capelle aan den IJssel
Casus 4502 Koninklijke Visio, verhuur Veenweg 14 en 16 te Vries
Casus 4546 MC Groep, verhuurovereenkomst met Wittens Praktijk BV te Amsterdam
Casus 4562 Talant, verkoop locatie De Alde Mar te Dronrijp
Casus 4398 Bartimeus, Henriëtte Heemstralaan 2 te Ermelo

Onroerende zaken

Casus 561 Pergamijn, locatie Watersley te Sittard

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Pergamijn, gevestigd te Sittard, voor de verkoop van:

 • een perceel met daarop liggende opstallen, plaatselijk bekend gemeente Sittard, Watersley 50, kadastraal bekend gemeente Sittard, sectie C, nummer 4901, met een oppervlakte van 98 are en 50 centiare, en
 • een perceel met daarop liggende opstallen, plaatselijk bekend gemeente Sittard, Watersley 1, 12, 14, 16, 19, 20, 22 tot en met 37, 41 en 50, kadastraal bekend gemeente Sittard, sectie C, nummer 4902, met een oppervlakte van 27 hectare, 98 are en 40 centiare,

beide percelen met een gezamenlijke oppervlakte van 28 hectare, 96 are en 90 centiare te verkopen aan Sport & Talentpark Watersley B.V. gevestigd te Sittard, tegen een prijs van € 3.600.000,- k.k.

Casus 3194 Rivierduinen, verkoop panden Park Endegeest te Oegstgeest en
casus 4317 Rivierduinen, verkoop perceel bosgrond Park Endegeest te Oegstgeest

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Rivierduinen te Leiden voor:

 1. de verkoop van het recht van erfpacht en opstal op het perceel met opstal Receptiegebouw, plaatselijk bekend: Endegeesterstraatweg 5, 2342 AJ te Oegstgeest, kadastraal bekend: gemeente Oegstgeest, sectie E, nummer 3315, groot ca. 78 are 60 centiare;
 2. de verkoop van het recht van erfpacht en opstal op het perceel met opstallen ’t Kruispunt, Trafohuisje en Gezondheidscentrum, plaatselijk bekend: Goudvinklaan 2, 2342 EH, Kasteellaan 1T, 2342 EG en Kasteellaan 1, 2342 EG allen te Oegstgeest, kadastraal bekend: gemeente Oegstgeest, sectie E, nummer 3311, groot ca. 88 are 25 centiare;
 3. de verkoop van het recht van erfpacht en opstal op het perceel met opstal het Dienstencentrum, plaatselijk bekend: Kasteellaan 5 en 7, 2342 EG te Oegstgeest, kadastraal bekend: gemeente Oegstgeest, sectie E, nummer 3312, groot ca. 67 are;
 4. de verkoop van het recht van erfpacht op het perceel, plaatselijk bekend: P1 Endegeesterstraatweg (ter hoogte van nummer 1) te Oegstgeest, kadastraal bekend: gemeente Oegstgeest, sectie B, nummer 4837, groot ca. 56 are 70 centiare;
 5. de verkoop van het recht van erfpacht op het perceel, plaatselijk bekend: Bos Geversstraat te Oegstgeest, kadastraal bekend: gemeente Oegstgeest, sectie E, nummer 3314, groot ca. 4 hectare 16 are 77 centiare;
 6. het vestigen van een erfdienstbaarheid ten behoeve van het onderhoud aan oever en sloten ten laste van de aangrenzende percelen kadastraal bekend: gemeente Oegstgeest, sectie E, nummer 3313;

tegen een prijs van € 4.156.000,- k.k. aan Leiden Development I B.V. te Wassenaar.

Casus 3633 Heliomare, Chopinstraat 160 te Alkmaar

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Heliomare, gevestigd te Wijk aan Zee, voor de verkoop van de woonvoorziening met bijbehorende gronden en aanhorigheden, plaatselijk bekend Chopinstraat 160 te 1817 GD Alkmaar, kadastraal bekend gemeente Alkmaar, sectie C nummers 5987 en 8268, groot respectievelijk 2 are en 84 centiare en 2 are en 65 centiare, totaal groot 5 are en 49 centiare, aan House of RTS B.V., gevestigd te Heerhugowaard, tegen een prijs van € 435.239,- k.k.

Casus 3915 Heliomare, locatie Noorderhoofdstraat 127 te Krommenie

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Heliomare, gevestigd te Wijk aan Zee, voor de verkoop van de dagbestedingslocatie met bijbehorende gronden en aanhorigheden, plaatselijk bekend Noorderhoofdstraat 127 te 1561 AT Krommenie, kadastraal bekend gemeente Krommenie, sectie B nummer 7545, groot 17 are en 30 centiare, aan Sluiskopje Ontwikkeling B.V., gevestigd te Zaandam, tegen een prijs van € 1.300.000,- k.k.

Casus 3951 Zuidwester, Dijckpotingen 15B te Vierpolders

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zuidwester, gevestigd te Middelharnis, voor de verkoop van het appartementsrecht, plaatselijk bekend Dijckpotingen 15B te 3237 AK Vierpolders, kadastraal bekend gemeente Vierpolders, sectie B, nummer 2874-A-A15, groot 90 m2 vvo en een aanbouw groot 27 m² vvo met tuin, plaatselijk bekend Dijckpotingen 15B te 3237 AK Vierpolders, kadastraal bekend gemeente Vierpolders, sectie B, nummer 2884, groot 52 m², aan de heer O.E., woonachtig te B. en de heer D.B., woonachtig te B., tegen een prijs van € 125.000,- k.k.

Casus 4087 Savant, verhuur centrale keuken te Helmond

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Savant zorg te Helmond voor de verhuur van 740 m2 bedrijfskeuken inclusief inrichting op de begane grond in het gebouw aan de Steenovenweg 4, 5708 HN te Helmond, kadastraal bekend: gemeente Helmond, sectie T, nummer 7194, tegen een kale jaarhuur van € 55.500,- exclusief BTW en servicekosten, jaarlijks te indexeren volgens de CPI alle huishoudens, voor een periode van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019 met de optie om te verlengen met telkenmale 2 jaren aan Jafima B.V. te Helmond.

Casus 4132 Riwis Zorg & Welzijn, Henri Dunantlaan te Apeldoorn

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. niet over te gaan tot het inroepen van de vernietigbaarheid van de verhuur door Stichting Riwis Zorg & Welzijn te Apeldoorn aan Tactus Verslavingszorg te Deventer voor een deel van de gebouwen D en E aan de Henri Dunantlaan 2 te Apeldoorn;
 2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Riwis Zorg & Welzijn te Apeldoorn voor de verkoop van het gebouw met ondergrond, erf en tuin bestaande uit vijf aaneengesloten gebouwen (A t/m E) plaatselijk bekend: Henri Dunantpaan 2 te 7312 BE Apeldoorn, kadastraal bekend: gemeente Hoog Soeren, sectie R, nummer 2603 groot 9 a 7 ca, nummer 5141, groot 42 are 60 centiare en nummer 5142 groot 7 a 40 ca, tegen een prijs van € 1.650.000,- k.k. aan B&V Kromwonen B.V. te ’t Harde of nader te noemen meester.

Casus 4167 Abrona, verkoop Maanlaan 3 te Huis ter Heide

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Abrona te Huis ter Heide voor de verkoop van het pand met perceel grond plaatselijk bekend: Maanlaan 3, 3712 XJ te Huis ter Heide, kadastraal bekend: gemeente Zeist, sectie C, nummer 1689 (ged.), groot 16 are, tegen een prijs van € 615.000,- k.k. aan mevrouw D.R. en de heer A.W. te H.

Casus 4380 Dimence, grondruil Burgemeester Roelenweg 9 te Zwolle

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Dimence Groep gevestigd te Deventer voor de verkoop in het kader van een grondruil van een perceel grond plaatselijk bekend Burgemeester Roelenweg 9 te Zwolle, kadastraal bekend gemeente Zwolle, sectie A nummer 8782 (gedeeltelijk), groot 266 m², aan VolkerWessels Bouw en Vastgoedontwikkeling Noord-Oost B.V., gevestigd te Rijssen, waarbij Stichting Dimence Groep van VolkerWessels Bouw en Vastgoedontwikkeling Noord-Oost B.V. een perceel ontvangt plaatselijk bekend Burgemeester Roelenweg te Zwolle, kadastraal bekend gemeente Zwolle, sectie A, nummer 8914 (gedeeltelijk), groot 814 m2, om niet;
 2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Dimence Groep gevestigd te Deventer voor het vestigen van een erfdienstbaarheid ten laste van de (toekomstige) parkeerterreingronden als dienend erf en ten behoeve van de gebouw D-gronden (toekomstige woontoren) als heersend erf, inhoudende een recht van overpad om over de parkeerterreingronden vanaf de gebouw D-gronden te komen van en te gaan naar de toegangsweg tot de parkeerterreingronden en vice versa, zulks op de voor de eigenaar van het dienend erf minst bezwarende wijze;
 3. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Dimence Groep gevestigd te Deventer voor het vestigen van erfdienstbaarheden en/of kwalitatieve verplichtingen ten behoeve van de nieuwbouw en ten laste van de aangrenzende gronden van Dimence waaronder de gronden verkregen van Volker Wessels, voor zover dergelijke erfdienstbaarheden en/of kwalitatieve verplichtingen benodigd zijn in het kader van de nieuwbouw, zoals het recht van afwatering, en het recht om van de gronden van Dimence gebruik te maken om schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden aan de nieuwbouw uit te voeren, een en ander op de voor de eigenaar van het dienend erf minst bezwarende wijze.

Casus 4425 Tactus, reeds gedane verhuringen te Enschede en Almere

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi niet over te gaan tot de vernietigbaarheid van de verhuur door Stichting Tactus te Deventer van:

 1. de huurovereenkomst met Stichting FPC Oldenkotte (nu Dimence Groep) te Rekken inzake de verhuur van de 5e etage in het gebouw aan de Raiffeisenstraat 75 te Enschede;
 2. de huurovereenkomst met De Staat der Nederlanden, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen FPC Oostvaarderskliniek te Almere inzake de verhuur van de gebouwen aan de Randstad 22183 en 22185 te Almere.

Casus 4457 De Zellingen, verkoop locatie Meeuwensingel 1a te Capelle aan den IJssel

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorgbeheer De Zellingen te Capelle aan den IJssel voor de verkoop van:

 1. het pand plaatselijk bekend: Meeuwensingel 1a, 2903 TA te Capelle aan den IJssel, kadastraal bekend: gemeente Capelle aan den IJssel, sectie B, nummer 9382, 14 a 90 m² ca;
 2. het recht van opstal van een perceel grond met de daarop aangebrachte trap -eigendom van de gemeente Capelle aan den IJssel- plaatselijk bekend Meeuwensingel te Capelle aan den IJssel, kadastraal bekend: gemeente Capelle aan den IJssel, sectie B, nummer 9472, groot 7 ca;

tegen een prijs van € 754.000,- k.k. aan De Stenen B.V. te Laren.

Casus 4502 Koninklijke Visio, verhuur Veenweg 14 en 16 te Vries

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Koninklijke Visio gevestigd te Huizen, voor de verhuur van de bedrijfsruimte geschikt als woonruimte met een oppervlakte van 590 m² bvo en omliggende tuin, plaatselijk bekend Veenweg 14 en 16 te Vries, kadastraal bekend gemeente Vries, sectie T, nummer 2994 (deels), aan Stichting Cosis gevestigd te Assen, tegen een prijs van € 61.847,35 per jaar, met een huurvrije periode van een maand, de huurovereenkomst ingaande op 1 september 2018 voor een duur van drie jaar met voortzetting van telkens een jaar behoudens opzegging, de huurprijs jaarlijks per 1 juli, voor het eerst op 1 juli 2019, te indexeren volgens de door het CBS gepubliceerde consumentenprijsindex reeks alle huishoudens.

Casus 4546 MC Groep, verhuurovereenkomst met Wittens Praktijk BV te Amsterdam

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Slotervaartziekenhuis B.V., gevestigd te Amsterdam, voor de verhuur van praktijkruimte, groot 43,46 m², in het MC Slotervaart, plaatselijk bekend Louwesweg 6 te 1006 BK Amsterdam, aan Wittens Praktijk B.V., gevestigd te Den Haag, tegen een prijs van € 5.432,50 per jaar, de huur ingaande op 4 juni 2018 en lopend tot 31 mei 2019, behoudens verlenging, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd volgens de Consumenten Prijsindex (CPI) reeks alle huishoudens, voor het eerst op 1 juni 2019.

Casus 4562 Talant, verkoop locatie De Alde Mar te Dronrijp

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Talant te Heerenveen voor de verkoop van het pand met toebehoren, ondergrond en erf plaatselijk bekend: De Alde Mar 30, 9035 VP te Dronrijp, kadastraal bekend: gemeente Dronrijp, sectie E, nummer 140, groot 34 are, tegen een prijs van € 325.000,- k.k. aan Ganzinga VOF te Dronrijp of in privé aan de heren D.G. en J.B. te D.

Extramuraliseren

Casus 4398 Bartimeus, Henriëtte Heemstralaan 2 te Ermelo

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Bartimeus Sonneheerdt gevestigd te Doorn, voor de verhuur van de nagenoemde zelfstandige woningen in het complex aan Henriëtte van Heemstralaan 2 te Ermelo, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie):

LOCATIE HENRIËTTE VAN HEEMSTRALAAN 2 TE ERMELO

LOCATIE HENRIËTTE VAN HEEMSTRALAAN 2 TE ERMELO
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Appartement met een grootte van 27,26 m272€ 344,90€ 241,43
2Appartement met een grootte van 42,49 m283€ 398,97€ 279,28
3Appartement met een grootte van 72,00 m2120€ 593,51€ 415,46
4Appartement met een grootte van 58,10 m2106€ 519,91€ 363,94
5Appartement met een grootte van 42,98 m290€ 435,79€ 305,05
6Appartement met een grootte van 38,10 m286€ 414,76€ 290,33
7Appartement met een grootte van 41,85 m287€ 420,00€ 294,00
8Appartement met een grootte van 47,90 m292€ 446,28€ 312,40
Brontabel als csv (604 bytes)