Vergadering 19 juni 2018

Casus 455 Stichting Het Raamwerk, verkoop van hoofdgebouw en verhuur parkeer-plaatsen Zeehosplein, te Katwijk aan Zee
Casus 844 Rikkers Lubbers, loc. Heresingel 32, 34 en 36 te Groningen
Casus 2198 Stichting Baalderborg groep, verkoop loc. Haven West 9 te Ommen
Casus 3564 Stichting Elisabeth, correctie perceel te Breda
Casus 3736 GGz Friesland, verkoop Harlingerweg 64 te Franeker
Casus 3853-3856 GGz Breburg Groep, Heuvelstraat 13-19, 37-39, 41-43 en 45-47 te Dongen
Casus 3935 Daelzicht, verkoop locatie Looiwinkelstraat 24 te Spaubeek
Casus 4084 De Hartekamp Groep, verkoop pand Prof. ten Doesschatestraat 199a te Heemskerk
Casus 4094 De Hartekamp Groep, loc. Juttersoord te Wijk aan Zee
Casus 4141 Stichting Arduin, verkoop Kerkplein 5 + 5a te Biggekerke
Casus 4148 Rivierduinen, verhuur locatie Rijnveste te Leiden
Casus 4225 Crabbehoff, verhuur verzorgingshuis Vijverhof te Dordrecht
Casus 4226 Crabbehoff, verhuur verzorgingshuis Vijverhof te Dordrecht
Casus 4309 Crabbehoff, verhuur verzorgingshuis Crabbehoff te Dordrecht
Casus 4234 Sherpa, loc. Wezeboom 7 te Eemnes
Casus 4254 Elisabeth Stichting, verhuur 14 appartementen te Breda
Casus 4354 GGz Drenthe, verkoop locatie Altingerhof te Beilen
Casus 4423 MC Slotervaart, verhuur ruimte vleugel 6B en 6C te Amsterdam
Casus Casus 4424 MC Slotervaart, verhuur ruimte begane grond en drie vleugels 3e verdieping Louwersweg 6 te Amsterdam
Casus 4504 Careyn, loc. Over de Dammen te Vlaardingen
Casus 4514 Verslavingszorg Noord Nederland, loc. Prinses Julianapark 13-14 te Sneek
Casus 3303 InteraktContour, extramuraliseren diverse locaties
Casus 4331 Vivium zorggroep, Torendael te Amsterdam, extramuraliseren
Casus 4433 Zorggroep Raalte, div. adressen te Raalte en Dalfsen
Casus 4494 Amarant, verhuur Gouwberg 11 te Rijsbergen

Onroerende zaken

Casus 455 Stichting Het Raamwerk, verkoop van hoofdgebouw en verhuur parkeer-plaatsen Zeehosplein, te Katwijk aan Zee

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. goedkeuring te verlenen voor de verkoop van Het Hoofdgebouw, plaatselijk bekend als Berkheidestraat hoek Zeehosplein (Drieplassenweg 17A, B en C) te Katwijk, kadastraal bekend gemeente Katwijk, sectie A, nummer 17671, ter grootte van zeven are en vijftig centiare aan de Ouwehand Bouwgroep B.V., te Katwijk tegen een prijs van € 800.000,- k.k.;
 2. goedkeuring te verlenen voor de vestiging van een erfdienstbaarheid voor balkons en terrassen om niet, ten laste van het perceel kadastraal bekend gemeente Katwijk, sectie A, nummer 17672, inhoudende het recht voor het heersend erf tot het aanbrengen van balkons of terrassen over het dienende erf;
 3. goedkeuring te verlenen voor de vestiging van een erfdienstbaarheid van weg om niet, ten laste van het perceel kadastraal bekend gemeente Katwijk, sectie A, nummer 17672, inhoudende het recht om van het verkochte te voet en met fietsen, motorrijwielen en personenauto’s over de aan te leggen weg te gaan naar de openbare weg en de parkeergarage en vice versa;
 4. goedkeuring te verlenen voor de vestiging van erfdienstbaarheden voor nutsvoorzieningen en dergelijke ten laste van het perceel kadastraal bekend gemeente Katwijk, sectie A, nummer 17672, inhoudende het recht tot het aanleggen en in eigendom hebben, gebruiken en in stand houden van kabels, buizen en leidingen voor gas, water, elektriciteit, telefonie- en dataverkeer, alsmede transformator-kastjes-/huizen en overige voorzieningen, benodigd voor de levering van gas, water, elektriciteit en telecommunicatie;
 5. kennis te nemen van de bijzondere bepaling in de concept verkoopovereenkomst  voor de verkoop van Het Hoofdgebouw, inhoudende de verhuur van maximaal 22 parkeerplaatsen in parkeergarage, plaatselijk bekend Zeehosplein (ongenummerd), kadastraal bekend gemeente Katwijk, sectie A, nummer 17199-A, tegen een geïndexeerde huurprijs van € 1100,- incl. btw (prijspeil 01-01-2017) per parkeerplaats per jaar en de mogelijke verhuur van zwerfparkeerplaatsen tegen een geïndexeerde huurprijs van € 550,- incl. btw (prijspeil 01-01-2017) per parkeerplaats per jaar, te indexeren volgende het prijsindexcijfer van consumentenprijzen 2015=100, ten behoeve van de toekomstige bewoners van Het Hoofdgebouw;
 6. de instelling te berichten dat het College ten aanzien van besluitonderdeel 5. ten principale geen bezwaar heeft tegen de reeds gevolgde procedure en dat de inhoud van de bijzondere bepaling op dit moment geen aanleiding geeft voor het College om te zijner tijd zijn goedkeuring hieraan te onthouden, maar dat de feitelijke verhuurtransactie vooraf nog ter besluitvorming moet worden voorgelegd aan het College en de gehanteerde verhuurprijzen op dat moment getoetst zullen worden.

Casus 844 Rikkers Lubbers, locatie Heresingel 32, 34 en 36 te Groningen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Westerholm/Rikkers Lubbers, gevestigd te Haren, voor de verkoop van de navolgende onroerende zaken, de behuizingen met erf, grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend:

 • 9711 EV Groningen, Heresingel 32, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie H, nummer 2148, ter grootte van 2 are en 64 centiare,
 • 9711 EV Groningen, Heresingel 34, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie H, nummer 2177, ter grootte van 2 are en 54 centiare,
 • 9711 EV Groningen, Heresingel 36, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie H, nummer 2176, ter grootte van 3 are en 43 centiare,

aan Schove Groep B.V., gevestigd te Groningen, tegen een prijs van € 4.444.000,- k.k.

Casus 2198 Stichting Baalderborg groep, verkoop locatie Haven West 9 te Ommen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Baalderborg groep gevestigd te Ommen voor de verkoop van een perceel grond met opstal en verdere saamhorigheden, plaatselijk bekend Haven West 9 te Ommen (7731 GS), kadastraal bekend gemeente Stad-Ommen, sectie B, nummer 7512, groot ca. 11,32 are, aan NIBIG/Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg te Ommen, tegen een prijs van € 230.000,- k.k.

Casus 3564 Stichting Elisabeth, correctie perceel te Breda

Het College sanering zorginstellingen besluit  goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Elisabeth te Breda voor de levering van het perceel aan de Brigidastraat te 4834 WG Breda, kadastraal bekend: gemeente Ginneken, sectie M, nummer 2885, groot ca. 60 m² aan Stichting Amarant te Tilburg om niet.

Casus 3736 GGz Friesland, verkoop Harlingerweg 64 te Franeker

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGz Friesland te Leeuwarden voor de verkoop van het pand met perceel grond plaatselijk bekend: Harlingerweg 64 te 8801 PD Franeker, kadastraal bekend: gemeente Franeker, sectie F, nummer 322, groot 13 are 40 centiare, tegen een prijs van € 160.000,- k.k. aan mevrouw A.W. en de heer H.K. te Franeker.

Casus 3853-3856 GGz Breburg Groep, Heuvelstraat 13-19, 37-39, 41-43 en 45-47 te Dongen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan GGz Breburg te Tilburg voor de verkoop van grond met opstallen en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Heuvelstraat 13-15-17-19, Heuvelstraat 37 en 39, Heuvelstraat 41 en 43 en Heuvelstraat 45 en 47, kadastraal bekend als gemeente Dongen, sectie I, nummers 2306 en 1978, beide gedeeltelijk, respectievelijk groot ca. 13a89ca (Heuvelstraat 13/15/17/19), 23a23ca (Heuvelstraat 37/39/41/43) en 17a80ca (Heuvelstraat 45 en 47) tegen een bedrag van € 1.725.501,- k.k. aan Oudeleij B.V. te Tilburg.

Casus 3935 Daelzicht, verkoop locatie Looiwinkelstraat 24 te Spaubeek

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan de Stichting Daelzicht te Heel, aan de verkoop van een perceel grond met opstal, plaatselijk bekend Looiwinkelstraat 24 te Spaubeek (6176 ED) en kadastraal bekend als gemeente Spaubeek, sectie C, nummer 550, groot 16 are en 20 centiare, tegen een bedrag van € 300.000,- k.k. aan de heer M.F., woonachtig te S. en de heer D.F., woonachtig te S.

Casus 4084 De Hartekamp Groep, verkoop pand Prof. ten Doesschatestraat 199a te Heemskerk

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De Hartekamp Groep te Woerden voor de verkoop van het pand met perceel grond plaatselijk bekend Prof. ten Doesschatestraat 199a te Heemskerk, kadastraal bekend gemeente Heemskerk, sectie B, nummer 1523, groot 29 are 90 centiare tegen een bedrag van € 912.500,- k.k. aan Koolmees Capital B.V. te Utrecht.

Casus 4094 De Hartekamp Groep, locatie Juttersoord te Wijk aan Zee

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De Hartekamp Groep, gevestigd te Haarlem, voor de verkoop van een perceel grond groot circa 50 m2, plaatselijk bekend Dorpsduinen 20 te 1949 EG Wijk aan Zee, kadastraal bekend gemeente Wijk aan Zee en Duin, sectie A, nummer 3568 (deels), aan de Exploitatiestichting ten behoeve van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, gevestigd te IJmuiden, tegen een prijs van € 1250,- k.k.

Casus 4141 Stichting Arduin, verkoop Kerkplein 5 + 5a te Biggekerke

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Arduin te Middelburg voor de verkoop van het pand met perceel grond plaatselijk bekend: Kerkplein 5 en 5a, 4373 AA te Biggekerke, kadastraal bekend als gemeente Valkenisse, sectie F nummer 484, groot 3a en 43ca, voor een koopsom van € 240.000,- k.k. aan de heer C.I., woonachtig te O.

Casus 4148 Rivierduinen, verhuur locatie Rijnveste te Leiden

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Rivierduinen gevestigd te Leiden voor de verhuur van 502,69 m2 vvo op de derde etage in het pand Rijnveste inclusief 5 parkeerplaatsen: plaatselijk bekend Sandifortdreef 17 te 2333 ZZ Leiden, kadastraal bekend Albinusdreef 7, gemeente Leiden, sectie R, nummer 1735, aan Stichting Gemiva-SVG Groep, gevestigd te Gouda, tegen een kale aanvangshuurprijs van € 79.140,05 per jaar exclusief btw, exclusief bijkomende leveringen en diensten en inclusief 5 parkeerplaatsen, met ingang van 1 september 2018 met een looptijd van 5 jaar. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 september geïndexeerd vanaf 1 september 2019 volgens de door het CBS gepubliceerde consumentenprijsindex reeks alle huishoudens.

Casus 4225 Crabbehoff, verhuur verzorgingshuis Vijverhof te Dordrecht

Casus 4226 Crabbehoff, verhuur verzorgingshuis Vijverhof te Dordrecht

Casus 4309 Crabbehoff, verhuur verzorgingshuis Crabbehoff te Dordrecht

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi:

 1. niet over te gaan tot de vernietigbaarheid van:
  -de huurovereenkomst getekend op 17 februari 2011 en addendum getekend op 31 december 2013 tussen Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff te Dordrecht en Stichting Zandvlinder te Dordrecht van 256,1 m2 vvo van verzorgingshuis Vijverhof (gebouwdeel C), plaatselijk bekend: Henri Polakstraat 7 te 3317 KN Dordrecht, kadastraal bekend: gemeente Dordrecht, sectie M, nummer 2001 (ged.), groot 2ha 95a 52 ca met ingangsdatum 1 april 2011, eindigend op 31 maart 2021, met een aanvangsjaarhuur van € 15.000,- en € 800,- per 1 januari 2013, eindigend op 31 maart 2021 exclusief btw met een jaarlijkse indexatie per 1 juli conform CPI-index;
  -de huurovereenkomst getekend op 31 oktober 2016 en addendum getekend op 22 maart 2017 tussen Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff te Dordrecht en Stichting Syndion te Gorinchem van 738,9 m2 vvo van verzorgingshuis Vijverhof (gebouwdeel C), plaatselijk bekend: Henri Polakstraat 7 te 3317 KN Dordrecht, kadastraal bekend: gemeente Dordrecht, sectie M, nummer 2001 (ged.), groot 2ha 95a 52 ca met ingangsdatum 1e kwartaal 2017 (feitelijke inhuisdatum onbekend), eindigend op 31 augustus 2018, met een aanvangsjaarhuur van € 120.000,- exclusief btw zonder indexatie;
 2. goedkeuring te verlenen aan:
  -de huurovereenkomst tussen Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehof te Dordrecht en Result Laboratorium te Dordrecht van 31,9 m2 vvo van verzorgingshuis Crabbehoff (gebouwdeel I), plaatselijk bekend: Groen van Prinstererweg 38 te 3317 SP Dordrecht, kadastraal bekend: gemeente Dordrecht, sectie M, nummer 2001 (ged.), groot 2ha 95a 52 ca met ingangsdatum 1 november 2017, eindigend op 31 december 2019, met een aanvangsjaarhuur van € 3300,- exclusief btw met een halfjaarlijkse indexatie van 5%;
  -de huurovereenkomst tussen Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff te Dordrecht en Stichting Koninklijke Visio te Huizen van 55,4 m2 vvo van verzorgingshuis Crabbehoff (gebouwdeel I), plaatselijk bekend: Groen van Prinstererweg 38 te 3317 SP Dordrecht, kadastraal bekend: gemeente Dordrecht, sectie M, nummer 2001 (ged.), groot 2ha 95a 52 ca met ingangsdatum 1 oktober 2017, eindigend op 31 december 2019, met een aanvangsjaarhuur van € 10.032,- exclusief btw met een jaarlijkse indexatie per 1 januari conform CPI-index.

Casus 4234 Sherpa, locatie Wezeboom 7 te Eemnes

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Sherpa, gevestigd aan de Larenseweg 30, 1200 BB Hilversum voor de verkoop van de voormalige groepswoning met bijbehorende gronden en aanhorigheden, gelegen aan de Wezeboom 7, 3755 WT Eemnes, kadastraal bekend gemeente Eemnes, sectie G nummer 2486, groot 1 are en 40 centiare, voor het bedrag van € 265.000,- k,k., aan de heer E.W. te E.

Casus 4254 Elisabeth Stichting, verhuur 14 appartementen te Breda

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi niet over te gaan tot de vernietigbaarheid van de verhuur door de Elisabeth Stichting te Breda van:

 • de appartementen, plaatselijk bekend Nieuwe Leuvenaarstraat 91 te 4811 VJ Breda met huisnummers 121, 123, 129, 131, 133, 139, 141, 143, 153, 155 en 173, aan Stichting Amarant te Tilburg;
 • de appartementen, plaatselijk bekend Nieuwe Leuvenaarstraat 91 te 4811 VJ Breda met huisnummers 159, 161 en 165 aan Stichting Amarant te Tilburg.

Casus 4354 GGz Drenthe, verkoop locatie Altingerhof te Beilen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGz Drenthe te Assen voor de verkoop van het pand met perceel grond plaatselijk bekend: Molenstraat 39 te 9411 NL Beilen, kadastraal bekend: gemeente Beilen, sectie M, nummer 4193, groot 3ha 84are 65centiare, tegen een prijs van € 260.170,- k.k. aan Stichting Icare te Meppel.

Casus 4423 MC Slotervaart, verhuur ruimte vleugel 6B en 6C te Amsterdam

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Slotervaartziekenhuis BV te Amsterdam voor de verhuur van 1.400 m² vvo op de zesde verdieping in vleugel 6B en 6C van het Slotervaartziekenhuis, plaatselijk bekend als Louwesweg 6 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie E, nummers 8798 en 8799, groot 10.700 m2 resp. 44.007 m², ten behoeve van “verkeerde bedden”, met terugwerkende kracht ingaande op 15 december 2017 voor een periode van 5 jaar met een verlenging van 5 jaar, tegen een jaarhuur van € 175.000,-, exclusief servicekosten en overige kosten, jaarlijks per 1 december en voor het eerst op 1 december 2018 te indexeren volgende de CPI alle huishoudens, aan Stichting Amsta te Amsterdam.

Casus Casus 4424 MC Slotervaart, verhuur ruimte begane grond en drie vleugels 3e verdieping Louwersweg 6 te Amsterdam

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Slotervaartziekenhuis BV te Amsterdam voor de verhuur van 560 m² vvo op de begane grond en 2488 m2 vvo op de derde verdieping voor drie vleugels (excl. Kern) van het Slotervaartziekenhuis, plaatselijk bekend als Louwesweg 6 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie E, nummers 8798 en 8799, groot 10.700 m² resp. 44.007 m2 ten behoeve van laboratoriumactiviteiten, met terugwerkende kracht ingaande op 15 mei 2017 voor een periode van 10 jaar met een verlenging van 5 jaar, tegen een jaarhuur van € 381.000,-, exclusief servicekosten, jaarlijks per 1 oktober en voor het eerst op 1 oktober 2018 te indexeren volgende de CPI alle huishoudens, aan Stichting ATAL-Medial te Amsterdam.

Casus 4428 Patyna, verhuur deel verpleeghuis Flecke te Joure

Het College sanering zorginstellingen besluit niet de vernietigbaarheid in te roepen ingevolge artikel 18 van de WTZi van de verhuur door Stichting Patyna gevestigd te Bolsward van de bedrijfsruimte groot circa 900 m2 bvo. in verpleeghuis Flecke aan Midstraat 10 te 8501 AP Joure, aan gemeente De Fryske Marren, gevestigd te Joure, tegen een aanvangshuurprijs van € 67.500,- per jaar.

Casus 4496 SMO, locatie Huize d'n Herd te Helmond

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. kennis te nemen van de intentieovereenkomst voor het herontwikkelen van de woonvoorziening aan Bindersestraat 2 te Helmond, gesloten op 16 april 2018 tussen Stichting Maatschappelijke Opvang, gevestigd te Helmond en Stichting WoCom, gevestigd te Someren;
 2. de instelling te berichten dat het College ten principale geen bezwaar heeft tegen de tot dusver gevolgde verkoopprocedure en dat de intentieovereenkomst op dit moment geen aanleiding geeft voor het College om te zijner tijd zijn goedkeuring te onthouden, maar dat de feitelijke verkooptransactie vooraf nog ter besluitvorming moet worden voorgelegd aan het College waarbij het College naast het vervolg van het verkoopproces de marktconformiteit van de verkoopprijs beoordeelt.

Casus 4504 Careyn, locatie Over de Dammen te Vlaardingen

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Careyn gevestigd te Schiedam, voor de verkoop van het recht van erfpacht van een perceel grond met opstallen, plaatselijk bekend Over de Dammen 4 te 3136 KA Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie K, nummer 3207, groot 625 vierkante meter, aan Naviva Kraamzorg B.V. gevestigd te Deventer, tegen een prijs van € 330.000,- k.k.;
 2. niet de vernietigbaarheid in te roepen ingevolge artikel 18 van de WTZi van de verhuur door Stichting Careyn van 43 vierkante meter bvo in het gebouw plaatselijk bekend Over de Dammen 4 te 3136 KA Vlaardingen aan Verloskundige Praktijk Liv, gevestigd te Vlaardingen.

Casus 4514 Verslavingszorg Noord Nederland, locatie Prinses Julianapark 13-14 te Sneek

Het College sanering zorginstellingen besluit niet over te gaan tot het inroepen van de vernietigbaarheid van de overeenkomst tot  verkoop door Stichting Verslavingszorg Noord Nederland, statutair gevestigd te Groningen, Leonard Springerlaan 27, van de onroerende zaak met pand en erf, onder- en bijgelegen grond en toebehoren, plaatselijk bekend Prinses Julianapark 13-14, 8601 GJ Sneek, kadastraal bekend gemeente Sneek, sectie A nummer 1950, groot 1 are en 29 centiare, aan de heer J.H. en mevrouw T.W., tegen een koopprijs van € 255.000,- k.k.

Extramuraliseren

Casus 3303 InteraktContour, extramuraliseren diverse locaties

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting InteraktContour Groep te Nunspeet voor de verhuur van de nagenoemde zelfstandige appartementen, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie);

Locatie 1: InteraktContour - Alette Jacobsstraat Almelo (7607 SH)
nummer omschrijving punten 100% 70%
136 3-kamer appartement - 65 m² 130 € 637,18 € 446,03
Locatie 2: InteraktContour - Prattenburg Almelo (7608 VL)
nummer omschrijving punten 100% 70%
19 3-kamer appartement - 53 m² 114 € 554,22 387,95
Locatie 3: InteraktContour - Poeziestraat Almere (1321 HW)
nummer omschrijving punten 100% 70%
278, 288 2-kamer appartement - 59 m² 114 € 585,31 € 409,72
Locatie 4: InteraktContour - Landsherenlaan Deventer (7415 XH)
nummer omschrijving punten 100% 70%
103 3-kamer appartement - 60 m² 152 € 751,24 € 525,87
Locatie 5: InteraktContour - Toutenburgh Emmeloord (8303 CV)
nummer omschrijving punten 100% 70%
57 2-kamer appartement - 51 m² 105 € 497,17 € 348,02
Locatie 6: InteraktContour - Bontweverij Enschede (7511 RC)
nummer omschrijving punten 100% 70%
11 2-kamer appartement - 47 m² 105 € 507,52 € 355,26
Locatie 7 : InteraktContour - Noord Esmarkerrondweg Enschede (7533 CN)
nummer omschrijving punten 100% 70%
516 2-kamer appartement - 50 m² 159 € 787,56 € 551,29
654 2-kamer appartement - 48 m² 156 € 771,97 € 540,38
Locatie 8: InteraktContour - Perikplein Enschede (7512 JC)
nummer omschrijving punten 100% 70%
24 2-kamer appartement - 56 m² 134 657,91 € 460,54
Locatie 9 : InteraktContour - Wethouder Beversstraat Enschede (7543 BH)
nummer omschrijving punten 100% 70%
55 3-kamer appartement - 43 m² 102 € 491,97 € 344,38
Locatie 10: InteraktContour - Wethouder Elhorststraat Enschede (7543 TG)
nummer omschrijving punten 100% 70%
116-A 2-kamer appartement - 49 m² 142 € 699,38 € 489,57
Locatie 11 : InteraktContour - Akkerplein Steenwijk (8331 XM)
nummer omschrijving punten 100% 70%
49, 51 2-kamer appartement - 59 m² 144 € 709,77 € 496,84
Locatie 12: InteraktContour - De Palmen Grift Veenendaal (3901 NB)
nummer omschrijving punten 100% 70%
71 4-kamer appartement - 72 m² 142 € 699,38 € 489,57
Locatie 13: InteraktContour - De Vroomemarke Zwolle (8016 MR)
nummer omschrijving punten 100% 70%
2, 124 3-kamer appartement - 50 m² 128 € 626,84 € 438,79
48, 64, 82 3-kamer appartement - 48 m² 160 € 792,73 € 554,91
Locatie 14: InteraktContour - Dollard Zwolle (8032 KE)
nummer omschrijving punten 100% 70%
187 4-kamer appartement - 68 m² 160 € 792,73 € 438,79
189, 195 4-kamer appartement - 48 m² 156 € 771,97 € 540,38

Casus 4331 Vivium zorggroep, Torendael te Amsterdam, extramuraliseren

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Vivium Zorggroep, Botterstraat 51-55, 1271 XL Huizen, voor de verhuur van de nagenoemde zelfstandige woningen in het complex Torendael, Veluwelaan te Amsterdam, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie):

LOCATIE TORENDAEL TE AMSTERDAM, VELUWELAAN

LOCATIE TORENDAEL TE AMSTERDAM, VELUWELAAN
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
16 Appartementen, 2e etage128€ 635,62€ 444,93
29 Appartementen, 2e etage158€ 793,30€ 555,31
313 Appartementen, 3e etage158€ 793,30€ 555,31
413 Appartementen, 4e etage158€ 793,30€ 555,31
512 Appartementen, 5e etage158€ 793,30€ 555,31
66 Appartementen, 6e etage158€ 793,30€ 555,31
72 Appartementen, 6e etage158€ 793,30€ 555,31
Brontabel als csv (429 bytes)

Casus 4433 Zorggroep Raalte, diverse locaties te Raalte en Dalfsen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan de Stichting Zorggroep Raalte, kantoorhoudend aan de Kerkstraat 3, 8102 EA Raalte, voor de verhuur van de nagenoemde zelfstandige en onzelfstandige woningen in de  complexen Burgstede, Stevenskamp, Swaenewoerd, Schuilenburg en Angeli Custodes, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie):

GEBOUW BURGSTEDE, MR. GORISSTRAAT 3 LEMELERVELD, GEMEENTE DALFSEN EN ZUTPHEN

GEBOUW BURGSTEDE, MR. GORISSTRAAT 3 LEMELERVELD, GEMEENTE DALFSEN EN ZUTPHEN
TypeKorte omschrijvingpunten70%100%
Groot12 st. 3 kmr. 64 m² (GBO) zelfstandig app.180€ 627,49€ 896,41
Klein18 st. 2 kmr. 36 m² (GBO) zelfstandig app.153€ 529,50€ 756,43
Brontabel als csv (208 bytes)

GEBOUW STEVENSKAMP, STEVENSKAMP 1 TE HEETEN, GEMEENTE RAALTE

GEBOUW STEVENSKAMP, STEVENSKAMP 1 TE HEETEN, GEMEENTE RAALTE
TypeKorte omschrijvingpunten70%100%
130 st. 1 kmr. 31 m² (GBO) onzelfstandige app.194€ 268,95€ 384,21
23 st. 2 kmr. 34,7 m² (GBO) onzelfstandige app.256€ 315,06€ 450,09
32 st. 2 kmr. 34,7 m² (GBO) onzelfstandige app.277€ 330,68€ 472,40
R119 st. 1 kmr. 31 m² (GBO) onzelfstandige app.227€ 293,50€ 419,28
Verzorg3 st. 1 kmr. 30 m² (GBO) onzelfstandige app.197€ 271,19€ 387,19
Logeer2 st. 1 kmr. 52 m² (GBO) onzelfstandige app.227€ 293,50€ 419,28
Brontabel als csv (529 bytes)

GEBOUW SWAENEWOERD ZWANENWOERD 1 TE RAALTE

GEBOUW SWAENEWOERD ZWANENWOERD 1 TE RAALTE
TypeKorte omschrijvingpunten70%100%
29 st. 2 kmr. 53,7 m² (GBO) zelfstandig app.155€ 536,76€ 766,80
44 st. 2 kmr. 53,7m² (GBO) zelfstandig app.159€ 551,29€ 787,56
51 st. 2 kmr. 57,8 m² (GBO) zelfstandig app.160€ 554,91€ 792,73
71 st. 2 kmr. 51,7 m² (GBO) zelfstandig app.155€ 536,76€ 766,80
81 st. 2 kmr. 54,1 m² (GBO) zelfstandig app.156€ 540,38€ 771,97
91 st. 2 kmr. 64,5 m² (GBO) zelfstandig app.166€ 823,84€ 576,69
111 st. 2 kmr. 64,8 m² (GBO) zelfstandig app.166€ 823,84€ 576,69
123 st. 2 kmr. 74,9 m² (GBO) zelfstandig app.181€ 631,14€ 901,63
133 st. 2 kmr. 74,9 m² (GBO) zelfstandig app.182€ 634,77€ 906,81
Brontabel als csv (724 bytes)

Voor de typen 12 en 13 wordt op grond van de Woningwet 2015 toegestaan dat deze onder de 70% norm worden verhuurd.

GEBOUW SCHUILENBURG, LANDRECHTWEG 2 TE RAALTE

GEBOUW SCHUILENBURG, LANDRECHTWEG 2 TE RAALTE
TypeKorte omschrijvingpunten70%100%
Groot 111 st. 2 kmr. 55,5 m² (GBO) zelfstandig app.156€ 540,38€ 771,97
Groot 24 st. 2 kmr. 55,1 m² (GBO) zelfstandig app.165€ 573,06€ 818,65
Klein16 st. 2 kmr. 31,0 m² (GBO) zelfstandig app.114€ 388,16€ 554,52
Klein24 st. 2 kmr. 36,0 m² (GBO) zelfstandig app.127€ 435,13€ 621,61
Klein2a2 st. 1 kmr. 40,0 m² (GBO) zelfstandig app.129€ 442,38€ 631,97
Klein2b2 st. 2 kmr. 43,5 m² (GBO) zelfstandig app.134€ 460,54€ 657,91
Brontabel als csv (546 bytes)

GEBOUW ANGELI CUSTODES BURG. KERSSEMAKERSSTRAAT 46 TE RAALTE

GEBOUW ANGELI CUSTODES BURG. KERSSEMAKERSSTRAAT 46 TE RAALTE
TypeKorte omschrijvingpunten70%100%
A18 st. 1 kmr. 36,2 m² (GBO) zelfstandig app.125€ 427,88€ 611,26
B18 st. 1 kmr. 36,2 m² (GBO) zelfstandig app.125€ 427,88€ 611,26
C40 st. 1 kmr. 28,8 m² (GBO) onzelfstandig app.233€ 297,95€ 425,64
Brontabel als csv (271 bytes)

Casus 4494 Amarant, verhuur Gouwberg 11 te Rijsbergen

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. niet over te gaan tot het inroepen van de vernietigbaarheid van de transacties;
 2. niet achteraf een goedkeurende beschikking voor de rechtshandelingen af te geven.