Vergadering 21 augustus 2018

Casus 1127 Envida, loc. Klevarie te Maastricht
Casus 4133 Interzorg, verkoop van gebouw Centraal Bureau Interzorg, Beilerstraat 221 te Assen
Casus 4418 Zonnehuisgroep Noord, verkoop Borgstee te Ulrum
Casus 4442 Aafje, verkoop locatie Schiehoven te Rotterdam
Casus 4543 Altrecht, verhuur ruimten op locaties Winkler en Boerhaave te Den Dolder

Onroerende zaken

Casus 1127 Envida, locatie Klevarie te Maastricht

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Envida te Maastricht voor de verkoop van fase 2 van het herontwikkelingsproject Klevarieterrein. bestaande uit een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Maastricht, sectie B, nummer 5202 (gedeeltelijk), groot 2 hectare, 72 are, 50 centiare aan Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid te Rosmalen en Van Wijnen Holding N.V. te Baarn, tegen een prijs van € 3.376.364,- exclusief btw kosten koper.

Onroerende zaken - hamerstukken

Casus 4133 Interzorg, verkoop Centraal Bureau, Beilerstraat 221 te Assen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Interzorg Noord-Nederland te Assen voor de verkoop van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Beilerstraat 221, 9401 PJ te Assen, kadastraal bekend: gemeente Assen, sectie R, nummers 1264 en 1265, respectievelijk groot 52 are 43 centiare en 34 centiare, tegen een prijs van € 1.100.000,- k.k. waarvan € 1.000.000,- wordt betaald bij levering en € 100.000,- uiterlijk een jaar na levering aan Warber Fonds Ontwikkel BV en/of een nader te noemen meester te Beetsterwaag.

Casus 4418 Zonnehuisgroep Noord, verkoop Borgstee te Ulrum

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zonnehuisgroep Noord uit Zuidhorn voor de verkoop van een perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend De Borgstee 3-37 te Ulrum, kadastraal bekend ULRUM, sectie D, 2076, groot 1655 m², alsmede de kadastrale percelen:

  • ULRUM, sectie D, 1089, groot 191 m²
  • ULRUM, sectie D, 1366, groot 328 m²
  • ULRUM, sectie D, 1887, groot 2.999 m²

aan de heer J.B. te Zwolle, de heer J.P. te M. en de heer J.E. te M., tegen een prijs van € 1.071.000,- k.k.

Casus 4442 Aafje, verkoop locatie Schiehoven te Rotterdam

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels te Rotterdam voor de verkoop van het recht van erfpacht op het terrein met opstal plaatselijk bekend: Hamakersstraat 77/Asserweg 235 te Rotterdam, kadastraal bekend: gemeente Schiebroek, sectie D, nummer 1125, groot 1 ha 22 a 75 ca, tegen een prijs van € 7.050.000,- k.k. aan Diamant OG B.V. te Amsterdam.

Casus 4543 Altrecht, verhuur ruimten op locaties Winkler en Boerhaave te Den Dolder

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. in te stemmen met het aangaan van een een-op-eenonderhandeling tussen Stichting Altrecht te Utrecht en Fivoor B.V. te Rotterdam met betrekking tot de verhuur van 919 m² bvo dagbestedingsruimten in het pand Winkler, plaatselijk bekend Dagpauwoog 2 te Den Dolder en 875 m² bvo werkplaatsruimte in het pand Boerhaave, plaatselijk bekend Eikenpage 6 te Den Dolder, zonder in achtneming van artikel 6, lid 1 van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Altrecht voor de verhuur van 875 m² bvo werkplaatsruimte in het pand Boerhaave, plaatselijk bekend Eikenpage 6 te Den Dolder, kadastraal bekend gemeente Zeist, sectie A, nummer 4339, voor de duur van 5 jaar, ingaande op 1 januari 2018 en lopende tot en met 31 december 2022 en indien wenselijk en mogelijk voort te zetten voor een nader in overleg te bepalen periode, tegen een kale aanvangshuurprijs op jaarbasis van € 96.457,- aan Fivoor B.V. te Rotterdam. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 juli geïndexeerd vanaf 1 juli 2018;
  3. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Altrecht voor de verhuur van dagbestedingsruimten in het pand Winkler, plaatselijk bekend Dagpauwoog 2 te Den Dolder, kadastraal bekend gemeente Zeist, sectie A, nummer 4339, ter grootte van 919 m² bvo, voor de duur van 5 jaar, ingaande op 1 januari 2018 en lopende tot en met 31 december 2022 en indien wenselijk en mogelijk voort te zetten voor een nader in overleg te bepalen periode, tegen een kale aanvangshuurprijs op jaarbasis van € 120.090,- aan Fivoor B.V. te Rotterdam. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 juli geïndexeerd vanaf 1 juli 2018.