Vergadering 21 november 2018

Casus 2773 SOVAK, locatie Zeggelaan te Terheijden
Casus 3060 Zozijn, Schoolstraat 6-8 te Holten
Casus 3130 Pluryn Exploitatie, locatie Dennenlust te Klarenbeek
Casus 4107 ’s Heeren Loo, vestigen beperkt recht te Monster  
Casus 4152 Driestroom, locatie Pastoor Janssstraat 2 te Beneden-Leeuwen
Casus 4208 Arduin, Koudekerkseweg 131 te Middelburg
Casus 4383 Leekerweide, locatie Oosterboekelweg 19 te De Weere
Casus 4387 GGz Centraal, verhuur Piramide te Amersfoort
Casus 4539 MET GGZ, locatie Gildestraat 13 te Weert
Casus 4568 Prisma, extramuraliseren, diverse locaties

Onroerende zaken

Casus 2773 SOVAK, locatie Zeggelaan te Terheijden

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting SOVAK te Terheijden, voor de verkoop van het perceel grond met aanwezige opstallen plaatselijk bekend: Zeggelaan 115, 4844 SE te Terheijden, kadastraal bekend: gemeente Terheijden, sectie G, nummer 4727, groot ca. 60 a 25 ca, tegen een prijs van € 558.500,- k.k. aan De Bunte Vastgoed Zuid B.V. te Breda.

Casus 3060 Zozijn, Schoolstraat 6-8 te Holten

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zozijn Zorg te Wilp voor de verkoop van een perceel met opstallen, plaatselijk bekend Schoolstraat 6 - 8, 7451 EV te Holten, kadastraal bekend: gemeente Holten, sectie F, nummer 4657, groot ca. 16 are en 3 centiare (1603 m²), voor een bedrag van € 575.500,- k.k. aan Roelofs en Haase Projectontwikkeling B.V. te Rijssen.

Casus 3130 Pluryn Exploitatie, locatie Dennenlust te Klarenbeek

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. de beschikking van 24 april 2018, met het kenmerk DvG/ctw/2018/406, in te trekken;
  2. ingevolge artikel 18 van de WTZi niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de verkoop van een perceel grond, plaatselijk bekend Hoofdweg 64 te Klarenbeek, kadastraal bekend gemeente Voorst sectie G, nummers 1795 en 2311, gezamenlijk groot circa 18 are en 17 centiare, door Stichting Pluryn Exploitatie te Nijmegen, aan Novum Vastgoed B.V. te IJsselmuiden, tegen een bedrag van € 250.000,- k.k.

Casus 4107 ’s Heeren Loo, vestigen beperkt recht te Monster  

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep te Amersfoort, voor de verkoop van het elektriciteits- en gasnet met het vestigen van een kwalitatieve verplichting voor het aanleggen, hebben, gebruiken en in stand houden van kabel(s) en/of leiding(en) met bijbehoren boven, en/of op en/of in op het terrein aan de Vijverweg te Monster, kadastraal bekend: gemeente Monster, sectie I, nummers 2971, 2962, 2963 en 2964, tegen een prijs van € 1,- k.k. aan Westland Infra Netbeheer B.V. te Poeldijk;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep te Amersfoort, voor het vestigen van een zakelijk recht van opstal en erfdienstbaarheid voor aanleg en het in eigendom hebben, onderhouden, vervangen en zo nodig verwijderen van leidingen, dienende voor de levering en het transport van water, met toebehoren op het perceel aan het Binnenhof 1 te Monster, kadastraal bekend: gemeente Monster, sectie I, nummers 2971, om niet, aan Evides N.V. te Rotterdam.

Casus 4152 Driestroom, locatie Pastoor Janssstraat 2 te Beneden-Leeuwen

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de huurovereenkomst eindigend op 31 december 2018 met Stichting Meerwaarde Maas en Waal;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De Driestroom te Elst, statutair gezeteld gemeente Overbetuwe, voor de verkoop van het perceel grond met tuin en opstallen en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Pastoor Jansstraat 2, 6658 AZ te Beneden-Leeuwen, kadastraal bekend: gemeente Wamel, sectie K, nummer 706, groot 13 a 85 ca, tegen een prijs van € 450.000,- k.k. aan DeRu Holding B.V. te Wamel.

Casus 4208 Arduin, Koudekerkseweg 131 te Middelburg

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Arduin te Middelburg voor de verkoop van het pand met ondergrond, tuinstrook en overige aanhorigheden, op de locatie plaatselijk bekend Koudekerkseweg 131 te Middelburg, kadastraal bekend: gemeente Middelburg, sectie S, nummer 2431, groot ca. 9 are en 30 centiare alsmede een perceel grond met daarop een berging/fietsenstalling, op de locatie plaatselijk bekend Koudekerkseweg 131 te Middelburg, kadastraal bekend: gemeente Middelburg, sectie S, nummer 3276, groot ca. 83 centiare, voor een totaalbedrag van € 750.000,- k.k. aan Silk Cosmetics V.O.F., gevestigd te Terneuzen.

Casus 4383 Leekerweide, locatie Oosterboekelweg 19 te De Weere

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting LeekerweideGroep te Wognum voor de verkoop van meerdere percelen cultuurgrond plaatselijk bekend: Oosterboekelweg (ongenummerd) te De Weere, kadastraal bekend: gemeente Noorder-Koggeland, sectie U, nummers 86, 536 en 538, respectievelijk groot 1 ha 87 a 67 ca, 1 ha 42 a 65 ca en 3 ha 91 a 65 ca, tegen een prijs van € 851.555,- k.k. aan Melkveebedrijf Klaasse Bos te Lambertschaag.

Casus 4387 GGz Centraal, verhuur Piramide te Amersfoort

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGz Centraal te Amersfoort voor de verhuur van het pand Piramide gelegen aan de Utrechtseweg 266 te Amersfoort, kadastraal bekend: gemeente Amersfoort, sectie C, nummer 5699, groot 131 m² bvo, tegen een kale jaarhuur van € 18.000,- exclusief btw en servicekosten, jaarlijks te indexeren volgens de CPI alle huishoudens voor het eerst op 1 juli 2019, aan H.H. Meijerink hodn (handelend onder de naam) Meijerink Uitvaartzorg te Amersfoort, voor een periode van 2 jaar, ingaande op 1 november 2018 waarbij de huurovereenkomst na deze periode, behoudens opzegging tegen het einde van de looptijd, wordt voortgezet voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 6 maanden.

Casus 4539 MET GGZ, locatie Gildestraat 13 te Weert

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting MET GGZ gevestigd te Roermond voor de verkoop van het object plaatselijk bekend Gildestraat 13 te 6006 LB Weert, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie R, nummer 3007, groot 1 are en 64 centiare, aan mevrouw M.L, wonende te W, tegen een prijs van € 191.500,- k.k.

Extramuraliseren

Casus 4568 Prisma, extramuraliseren, diverse locaties

  • Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Prisma te Waalwijk voor de verhuur van de nagenoemde zelfstandige en onzelfstandige woningen tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie):

LOCATIE GERARD DE NIJSHOF 11, 120, 129, 208, 212, 217, 218 EN 219 TE KAATSHEUVEL

LOCATIE GERARD DE NIJSHOF 11, 120, 129, 208, 212, 217, 218 EN 219 TE KAATSHEUVEL
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van 67,3 m²168€ 845,88€ 592,12
2Zelfstandig appartement van 70,8 m²167€ 840,63€ 588,44
3Zelfstandig appartement van 55,9 m²151€ 756,51€ 529,56
4Zelfstandig appartement van 70,4 m²164€ 824,85€ 577,40
5Zelfstandig appartement van 70,2 m²162€ 814,36€ 570,05
6Zelfstandig appartement van 55,8 m²149€ 746,00€ 522,20
7Zelfstandig appartement van 58,9 m²138€ 688,18€ 481,73
8Zelfstandig appartement van 59,6 m²138€ 688,18€ 481,73
Brontabel als csv (570 bytes)

LOCATIE DE ROSMOLEN 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 EN 24 TE BERKEL-ENSCHOT

LOCATIE DE ROSMOLEN 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 EN 24 TE BERKEL-ENSCHOT
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van 43,31, 42,91, 42,95 m²123€ 609,29€ 426,50
2Zelfstandig appartement van 41,51 m²122€ 604,04€ 422,83
3Zelfstandig appartement van 41,81 m²105€ 514,63€ 360,24
Brontabel als csv (260 bytes)

LOCATIE DE ZICHT 6, 8, 10, 12, 14 EN 16 TE BERKEL-ENSCHOT

LOCATIE DE ZICHT 6, 8, 10, 12, 14 EN 16 TE BERKEL-ENSCHOT
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van 40,91 m²122€ 604,04€ 422,83
Brontabel als csv (110 bytes)

LOCATIE DE WOUWERD 36-01, 36-02, 36-03, 36-04, 36-05, 36-06, 36-07, 36-08 EN 36-09 TE UDENHOUT

LOCATIE DE WOUWERD 36-01, 36-02, 36-03, 36-04, 36-05, 36-06, 36-07, 36-08 EN 36-09 TE UDENHOUT
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van 42 en 35,6 m²109€ 535,68€ 374,98
2Zelfstandig appartement van 38,1, 41,4 en 41,7 m²106€ 519,91€ 363,94
3Zelfstandig appartement van 41,5 m²113€ 556,70€ 389,69
4Zelfstandig appartement van 41,4 m²105€ 514,63€ 360,24
5Zelfstandig appartement van 44,6 m²108€ 530,41€ 371,29
6Zelfstandig appartement van 52,5 m²125€ 619,82€ 433,87
Brontabel als csv (458 bytes)

LOCATIE KELDERSTRAAT 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J, 1K EN 1L TE GENDEREN

LOCATIE KELDERSTRAAT 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J, 1K EN 1L TE GENDEREN
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van 44,1 m²139€ 693,41€ 485,39
2Zelfstandig appartement van 42,2 m²137€ 682,91€ 478,04
3Zelfstandig appartement van 44,1 m²140€ 698,67€ 489,07
4Zelfstandig appartement van 47,6 m²134€ 667,12€ 466,98
6Zelfstandig appartement van 37,1 m²125€ 619,82€ 433,87
7Zelfstandig appartement van 42,2 m²128€ 635,62€ 444,93
8Zelfstandig appartement van 37 m²135€ 672,41€ 470,69
9Zelfstandig appartement van 81,1 m²171€ 861,67€ 603,17
10Zelfstandig appartement van 121,7 m²210€ 1.066,75€ 746,73
Brontabel als csv (638 bytes)

LOCATIE JACOBUS VAN DE MEIJDENSTRAAT 23, 27, 37, 39, 41, 43, 45, 47 EN 21 TE DRUNEN

LOCATIE JACOBUS VAN DE MEIJDENSTRAAT 23, 27, 37, 39, 41, 43, 45, 47 EN 21 TE DRUNEN
TypeKorte omschrijvingPunten100%
1Zelfstandig appartement van 43,28 m²138€ 688,18
2Zelfstandig appartement van 42,1 m²140€ 698,67
3Zelfstandig appartement van 46,8 en 47,1 m²138€ 688,18
4Zelfstandig appartement van 47,9 m²139€ 693,41
5Zelfstandig appartement van 45,3 m²134€ 667,12
6Onzelfstandig appartement van 16,9 m²144€ 299,64
Brontabel als csv (379 bytes)

LOCATIE SCHOOLSTRAAT 3, 3A, 3B, 3C, 3D EN 3E TE DRUNEN

LOCATIE SCHOOLSTRAAT 3, 3A, 3B, 3C, 3D EN 3E TE DRUNEN
TypeKorte omschrijvingPunten100%
1Zelfstandig appartement van 47,3 m²142€ 709,18
2Zelfstandig appartement van 48,3 m²143€ 714,43
3Zelfstandig appartement van 45,7 m²138€ 688,18
4Zelfstandig appartement van 38,3 en 38,7 m²128€ 635,62
5Zelfstandige appartement van 38,6 m²144€ 719,71
Brontabel als csv (322 bytes)

LOCATIE JOOST VAN DEN VONDELLAAN 6, 8, 16, 18, 20, 22, 24, 30 EN 32

LOCATIE JOOST VAN DEN VONDELLAAN 6, 8, 16, 18, 20, 22, 24, 30 EN 32
TypeKorte omschrijvingPunten100%
1Zelfstandig appartement van 39,1 m²136€ 677,63
2Zelfstandig appartement van 43,4 m²146€ 730,22
3Zelfstandig appartement van 40,8 m²145€ 724,98
4Zelfstandig appartement van 43,8 m²145€ 724,98
5Zelfstandig appartement van 93,5 m²137€ 682,91
Brontabel als csv (313 bytes)
  • Het College sanering zorginstellingen besluit niet de vernietigbaarheid in de roepen van de reeds gesloten individuele huurovereenkomsten voor de woningen met de adressen De Wouwerd 36-02, 36-03, 36-04, 36-05 en 36-06 te Udenhout.