Vergadering 22 mei 2018

Casus 4154 Driestroom, verkoop Kokkeland 17 te Elst
Casus 4155 Driestroom, verkoop De Kist 57 te Elst 
Casus 4426 Liante Zorggroep, loc. vestiging recht van opstal te Oosterwolde
Casus 4495 Sint Jacob, tijdelijk verhuur loc. Oldenhove aan Pro Senectute te Overveen
Casus 3476 De Twentse Zorgcentra, verkoop Energiestraat 19a te Hellendoorn (De Wendakker)

Onroerende zaken

Casus 4154 Driestroom, verkoop Kokkeland 17 te Elst

Casus 4155 Driestroom, verkoop De Kist 57 te Elst  

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Driestroom te Elst voor de verhuur van de locatie plaatselijk bekend: Kokkeland 17, 6661 ZV te Elst, kadastraal bekend: gemeente Elst, sectie K, nummer 6619 (ged.) voor een periode van 5 jaren ingaand per 1 juli 2018 en lopende tot en met 30 juni 2023 met mogelijke voortzetting van telkenmale 5 jaren, tegen een aanvangsjaarhuurprijs van € 48.000,-, het tweede jaar € 72.000,-, het derde jaar € 96.000,- en daarna te indexeren op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgende de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006=100) aan Dunya Woonzorg B.V te Arnhem;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Driestroom te Elst voor de verhuur van de locatie plaatselijk bekend: De Kist 57, 6661 ZE te Elst, kadastraal bekend: gemeente Elst, sectie K, nummer 6619 (ged.) voor een periode van 5 jaren ingaand per 1 juli 2018 en lopende tot en met 30 juni 2023 met mogelijke voortzetting van telkenmale 5 jaren, tegen een aanvangsjaarhuurprijs van € 132.000,- en daarna te indexeren op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgende de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006=100) aan Dunya Woonzorg B.V. te Arnhem;
  3. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Driestroom te Elst voor de optie tot koop gedurende de eerste huurperiode van 5 jaar, zoals genoemd onder punt 1 en 2, voor de locatie plaatselijk bekend: Kokkeland 17, 6661 ZV en De Kist 57, 6661 ZE te Elst, kadastraal bekend gemeente Elst, sectie K, nummer 6619, groot 39 are voor een bedrag van € 2.400.000,- aan Dunya Woonzorg B.V. te Arnhem.  

Casus 4426 Liante Zorggroep, locatie vestiging recht van opstal te Oosterwolde

Het College sanering zorginstellingen besluit niet de vernietigbaarheid in te roepen van de overeenkomst tussen de Stichting Zorggroep Liander, gevestigd aan De Brink 1 te Oosterwolde voor het vestigen van een recht van opstal op een strook grond van 478 m², welke strook deel uitmaakt van een gedeelte van het perceel Rikkingahof 1 te Oosterwolde, kadastraal bekend gemeente Oosterwolde, sectie A nummer 7582, alsmede het hierop vestigen van een recht van erfdienstbaarheid houdende de bevoegdheid Liander Infra nv om over het perceel te gaan en te komen van en naar de opstallen, aan Liander Infra nv, statutair gevestigd te Arnhem, voor het vestigen van genoemde beperkte rechten tegen een vergoeding van nihil, waarbij de kosten koper voor rekening van Liander zijn.

Casus 4495 Sint Jacob, tijdelijk verhuur locatie Oldenhove te Overveen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting St Jacob Zorggroep, Richard Holkade 24-32 te Haarlem, voor de tijdelijk verhuur van de locatie Oldenhove, Dompvloedlaan 1, 2051 NA Overveen, kadastraal bekend gemeente Bloemendaal, sectie E nummer 1981, aan Zorginstelling Pro Senectute, gevestigd Cronenburg 75 te Amsterdam, voor het bedrag van € 325.000,- per jaar, tegen de voorwaarden zoals opgenomen in de concept huurovereenkomst d.d. 5 mei 2018, voor een huurperiode van 18 maanden, start verhuur tussen 1 september 2018 en 1 januari 2019, doch uiterlijk tot 31 december 2020.

Casus 3476  De Twentse Zorgcentra, verkoop Energiestraat 19a te Hellendoorn

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De Twentse Zorgcentra, Welnaweg 100 te Enschede, voor de verkoop van het perceel met opstal aan de Energiestraat 19a, 7442 DA te Nijverdal, kadastraal bekend gemeente Hellendoorn, sectie N, nummer 8347, groot 8 are en 98 centiare, aan Keppelink Bouw V.O.F., Almeloseweg 51A, 7671 RC te Vriezenveen, dan wel een nader te noemen meester, tegen een prijs van € 300.000,- k.k.