Vergadering 27 februari 2018

Casus 166 Reinier Haga Groep, locatie Delft
Casus 727 Rivierduinen, verkoop BAVO terrein te Noordwijkerhout
Casus 3879 Rivierduinen, verkoop Anemoonweg te Noordwijkerhout
Casus 2610 Werkt voor Ouderen (WVO), verzorgingshuis Scheldehof te Vlissingen
Casus 3489 ’s Heeren Loo, verhuur bedrijfsruimte te Monster 
Casus 3628 Evean Zorg, locatie Dr. Martin Luther Kingstraat te Landsmeer
Casus 3914 Heliomare, Florence Nightingalestraat 3 te Haarlem
Casus 3918 Heliomare, locatie Molenweidtje 6 te Bergen (NH)
Casus 3958 Tergooi, verkoop perceel op de locatie Hilversum
Casus 3959 De Zorggroep, vastgoed ruil object Crescendo te Venlo
Casus 4031 – 4032 GGz Breburg Groep, verhuur Kerkstraat 18 en 20 te Etten-Leur
Casus 4148 Rivierduinen, verhuur locatie Rijnveste te Leiden
Casus 4215 GGZ Noord-Holland-Noord, locatie De Goorn 50 te Koggenland
Casus 4237 ’s Heeren Loo, verkoop Dagpauwoog 35 te Emmen
Casus 4345 Prinsenstichting, verkoop Paltrokmolen 19 te Purmerend
Casus 4348 GGz Centraal, verlenging verhuur Amergaard aan te Amersfoort
Casus 4431 Amarant, verhuur Kerstroosstraat 39 te Valkenswaard  
Casus 4329 Amarant, extramuraliseren Boomgaard 19 te Tilburg       
Casus 4336 Amarant, extramuraliseren Doornboslaan 155 A9 te Breda       
Casus 4419 Amarant, extramuraliseren Laguitensebaan 45b7 te Rijsbergen       
Casus 4421 Laurens, extramuraliseren Huize Sint Petrus te Berkel en Rodenrijs
Casus 4365 Zorggroep Sint Maarten, verlenging extramuraliseren diverse locaties

Onroerende zaken

Casus 166 Reinier Haga Groep, locatie Delft

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Reinier de Graaf Groep te Delft voor:

  1. de verkoop van het “Belhelterrein”, gelegen nabij het Reinier de Graafziekenhuis aan de Apothekersweg 88 te Delft, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie R, nummer 8072 (gedeeltelijk), groot circa 2 hectare 13 are en 05 centiare, aan Borghese Real Estate B.V. te Genemuiden, danwel een nader te noemen vennootschap gelieerd aan Borghese Real Estate B.V. tegen een prijs van € 15.200.000,- k.k. en exclusief btw;
  2. het vestigen van een erfdienstbaarheid ten laste van het kadastrale perceel gemeente Delft, sectie R, nummer 8072, in eigendom toebehorend aan verkoper, als dienend erf, een erfdienstbaarheid van weg voor het reguliere en bestemmingsverkeer, om te komen en te gaan naar de openbare weg en omgekeerd via de bestaande weg van het dienend erf.

Casus 727 Rivierduinen, verkoop BAVO terrein te Noordwijkerhout

Casus 3879 Rivierduinen, verkoop Anemoonweg te Noordwijkerhout

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Rivierduinen te Leiden voor de verkoop van de percelen grond met opstallen, kadastraal bekend: gemeente Noordwijkerhout, sectie E, nummers 1616, 1617, 1618, 1619, 1623, 1627, 1638, 1639, 1640, 1641, 1643, 1997, 2103, 2234 (ged.), 3195, 5610, 6061, 6063 (ged.), 6823, 6925, 7103 en 7141 (ged.) groot ca. 30 ha 27 ca 2 a, tegen een prijs van € 15.796.400,- k.k. aan Novaform-Trebbe B.V. te Rotterdam en/of nader te noemen meester met de “Garanten” TNT Holding B.V. te Enschede en Klok Holding B.V. te Nijmegen.

Casus 2610 Werkt voor Ouderen (WVO), verzorgingshuis Scheldehof te Vlissingen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting WVO Zorg, kantoorhoudend Vredehoflaan 370 te Vlissingen, voor de verhuur van het zorgcomplex Scheldehof, gelegen aan het Stadhuisplein 22 te Vlissingen, inclusief eventuele onroerende aanhorigheden zoals buitenruimte(n), gemeenschappelijke ruimte(n) en bergingen. (Twee ruimtes op de 4e verdieping en de berging/werkplaats op de begane grond blijven beschikbaar voor de verhuurder), kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie A, nummer 5788, groot ca. 2190 m², aan Stichting Arduin, gevestigd aan de Segeerssingel te Middelburg, voor de huursom van € 42.000,- per maand (kale huur, prijspeil 2018), met een korting over de eerste twee maanden, wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006=100).

Casus 3489 ’s Heeren Loo, verhuur bedrijfsruimte te Monster  

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ’s Heeren Loo te Amersfoort voor de verhuur van een tandartspraktijkruimte, groot 182,2 m² vvo. in het pand aan de Vijverweg 18, 2681 JB te Monster, kadastraal bekend: gemeente Monster, sectie I, nummer 2971 (ged.), aan Stichting Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Zuid-Holland te Schipluiden, tegen een kale aanvangshuurprijs van € 26.419,- per jaar exclusief btw, servicekosten en inbouwpakket, met ingang van 20 december 2017 met een looptijd van 5 jaar. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 juli geïndexeerd volgens de door het CBS gepubliceerde consumentenprijsindex reeks alle huishoudens (2006=100).

Casus 3628 Evean Zorg, locatie Dr. Martin Luther Kingstraat te Landsmeer

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. de beschikking d.d. 19 december 2017 met kenmerk IB/jgn/2017/1187 gedeeltelijk in te trekken. De intrekking geldt voor punt 4 (goedkeuring van de verkoop);
  2. niet over te gaan tot het inroepen van de vernietigbaarheid ingevolge artikel 18 van de WTZi voor de verkoop door Stichting Evean Cumulus van het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond met erf en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend als Dr. Martin Luther Kingstraat 2A te 1121 CP Landsmeer, kadastraal bekend gemeente Landsmeer, sectie D, nummer 3030 A2, aan de gemeente Landsmeer, tegen een prijs van € 460.000,- k.k.

Casus 3914 Heliomare, Florence Nightingalestraat 3 te Haarlem

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Heliomare gevestigd te Wijk aan Zee voor de verkoop van de dagbestedingslocatie met bijbehorende gronden en aanhorigheden, plaatselijk bekend Florence Nightingalestraat 3 te 2037 NA Haarlem, kadastraal bekend gemeente Haarlem II, sectie X, nummer 1191, groot 22 are, aan Stichting Ons Tweede Thuis, gevestigd aan Vuurdoornstraat 11 te 1431 RM Aalsmeer, tegen een prijs van € 987.000,- k.k.

Casus 3918 Heliomare, locatie Molenweidtje 6 te Bergen (NH)

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Heliomare gevestigd te Wijk aan Zee voor de verkoop van de dagbestedingslocatie met bijbehorende gronden en aanhorigheden, plaatselijk bekend Molenweidtje 6 te 1862 BC Bergen, kadastraal bekend gemeente Bergen, sectie B, nummers 2659 tot en met 2665, totaal groot 1 hectare, 97 are en 90 centiare, aan Stichting Esdégé-Reigersdaal, gevestigd aan Statedijk 1 te 1721 PK Broek op Langedijk, tegen een prijs van € 3.635.000,- k.k.

Casus 3958 Tergooi, verkoop perceel op de locatie Hilversum

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan de vestiging van een erfdienstbaarheid van gebruik en overpad over de Soestdijkerstraatweg te Hilversum op het dienende erf C 9543 van Tergooi, gelegen aan het Oostereind 109 t/m 115, 1212 VH Hilversum, ten behoeve van het heersende erf van perceel C 9687, gemeente Hilversum, van Merem en het heersende erf van perceel C 9687, gemeente Hilversum, van HPG;
  2. goedkeuring te verlenen aan de vestiging van een erfdienstbaarheid van gebruik en overpad over de Soestdijkerstraatweg te Hilversum op het dienende perceel C 9543 van Tergooi, gelegen aan Oostereind 109 t/m 115, 1212 VH Hilversum, ten behoeve van de percelen kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie C, nummers 9461, 9628, 9627, 9629, 9625, 9630, 9548, 9551, 9552, 0553, 9626, 9624, 9621 en 9623 als heersend erf van HPG, zowel 1 en 2 om niet.

Casus 3959 De Zorggroep, vastgoed ruil object Crescendo te Venlo

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan de ruil door Stichting Zorggroep Noord- en Midden Limburg, Auxiliatrixweg 35, 5915 PN Venlo, met Stichting Woonwenz, Molenbossen 618, 5923 AJ Venlo, van een commerciële ruimte van circa 185 m² vwo op de begane grond met een verdieping van ca. 46 m² vwo, Via Crescendo 10, 5912 AV Venlo, kadastraal bekend gemeente Venlo, sectie H, nummer 8226, A5, tegen een commerciële ruimte van ca. 225 m² vwo op de begane grond en 8 parkeerplaatsen in de ondergrondse parkeergarage, via Crescendo 5 en 7, 5912 AV Venlo, kadastraal bekend gemeente Venlo, sectie H, nummer 8226, A1 (gedeeltelijk), een en ander om niet.

Casus 4031 – 4032 GGz Breburg Groep, verhuur Kerkstraat 18 en 20 te Etten-Leur

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGz Breburg, voor de verhuur van de nagenoemde zelfstandige woningen, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie):

LOCATIE: KERKSTRAAT 18 TE ETTENLEUR

LOCATIE: KERKSTRAAT 18 TE ETTENLEUR
HuisnummerAantalGroottePunten100%70%
18A195 m²167€ 829,02€ 580,31
18B178 m²139€ 683,83€ 478,68
18D175 m²148€ 730,51€ 511,36
Brontabel als csv (167 bytes)

LOCATIE: KERKSTRAAT 20 TE ETTENLEUR

LOCATIE: KERKSTRAAT 20 TE ETTENLEUR
HuisnummerAantalGroottePunten100%70%
20A196 m²167€ 829,02€ 580,31
20B128 m²87€ 414,20€ 289,94
20C150 m²118€ 574,94€ 402,46
20D128 m²80€ 377,92€ 264,54
20E149 m²107€ 517,91€ 362,54
Brontabel als csv (241 bytes)

Casus 4148 Rivierduinen, verhuur locatie Rijnveste te Leiden

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Rivierduinen gevestigd te Leiden voor de verhuur van 261,95 m² vvo. op de tweede etage in het pand Rijnveste: plaatselijk bekend Sandifortdreef 17 te 2333 ZZ Leiden, kadastraal bekend Albinusdreef 7, gemeente Leiden, sectie R, nummer 1735, aan Miltenyi Biotec B.V., gevestigd te Leiden, tegen een kale aanvangshuurprijs van € 40.423,- per jaar exclusief btw en exclusief bijkomende leveringen en diensten, met ingang van 1 maart 2018 met een looptijd van 5 jaar. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 maart geïndexeerd vanaf 1 maart 2019 volgens de door het CBS gepubliceerde consumentenprijsindex reeks alle huishoudens.

Casus 4215 GGZ Noord-Holland-Noord, locatie De Goorn 50 te Koggenland

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan de verkoop van het pand “Maria Oord”, De Goorn 50 te 1648 JR De Goorn, gemeente Koggeland, kadastraal bekend gemeente Wester-Koggenland, sectie AD, nummer 1667, groot 12 are en 95 centiare, door Stichting GGZ NHN, statutair gevestigd Kennemerstraatweg 464, 1851 NG Heiloo, aan Stichting E. Groen Vastgoed, Middenweg 497, 1704 BD Heerhugowaard, voor het bedrag van € 577.779,- k.k.

Casus 4237 ’s Heeren Loo, verkoop Dagpauwoog 35 te Emmen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ’s Heeren Loo te Amersfoort voor de verkoop van het pand aan de Dagpauwoog 35, 7826 GC Emmen, kadastraal bekend: gemeente Emmen, sectie AE, nummer 398, groot 6 are en 13 centiare, tegen een prijs van € 285.000,- k.k. aan mevrouw M.T. en mevrouw M.T. te M.

Casus 4345 Prinsenstichting, verkoop Paltrokmolen 19 te Purmerend

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan de Prinsenstichting te Utrecht voor de verkoop van de woning aan de Paltrokmolen 19, 1444 GM te Purmerend, kadastraal bekend: gemeente Purmerend, sectie F, nummer 674, groot 3a 51ca, tegen een prijs van € 390.000,- k.k. aan mevrouw H.M. en de heer M.H. te P.

Casus 4348 GGz Centraal, verhuur Amergaard aan Stg. Kwintes te Amersfoort

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGz Centraal, gevestigd op de Utrechtseweg 266 te 3818 EW Amersfoort voor de verlenging van de verhuur van 1193 m² bvo bedrijfsruimte, omvattende gebouw Amergaard aan de Utrechtseweg 266 te 3818 EW Amersfoort, kadastraal bekend als gemeente Amersfoort, sectie C nummer 5705 (deels) aan Stichting Kwintes, gevestigd op de Laan van Vollenhove 3213 te 3706 AR Zeist tegen een prijs van € 84.840,- per jaar (vrij van btw), lopende tot en met 16 december 2018 met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging van zes maanden.

Casus 4431 Amarant, verhuur Kerstroosstraat 39 te Valkenswaard   

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amarant Groep te Tilburg voor de verhuur van het zelfstandige zorgappartement aan de Kerstroosstraat 39, 5552 NP te Valkenswaard, groot 36,8 m2 vvo. aan de heer B.B. te V., tegen een kale aanvangshuurprijs van € 368,81 per maand exclusief btw en servicekosten, met ingang van 21 november 2017 met een looptijd van 1 jaar.

Extramuraliseren

Casus 4329 Amarant, extramuraliseren Boomgaard 19 te Tilburg        

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amarant Groep te Tilburg voor de verhuur van het nagenoemde zelfstandige appartement aan de Boomgaard 19, 5046 ME te Tilburg, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie);

BOOMGAARD 19 TE TILBURG

BOOMGAARD 19 TE TILBURG
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Appartement met een grootte van 39,05 m²105€ 507,52€ 355,26
Brontabel als csv (112 bytes)

Casus 4336 Amarant, extramuraliseren Doornboslaan 155 A9 te Breda        

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amarant Groep te Tilburg voor de verhuur van het nagenoemde zelfstandige appartement aan de Doornboslaan 155 A9, 4816 CZ te Breda, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie);

DOORNBOSLAAN 155 A9 TE BREDA

DOORNBOSLAAN 155 A9 TE BREDA
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Appartement met een grootte van 47,3 m²139€ 683,83€ 478,68
Brontabel als csv (111 bytes)

Casus 4419 Amarant, extramuraliseren Laguitensebaan 45b7 te Rijsbergen        

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amarant Groep te Tilburg voor de verhuur van het nagenoemde zelfstandige appartement aan de Laguitensebaan 45b7, 4891 XR te Rijsbergen, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie);

LAGUITENSEBAAN 45B7 TE RIJSBERGEN

LAGUITENSEBAAN 45B7 TE RIJSBERGEN
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Appartement met een grootte van 102 m²143€ 704,56€ 493,19
Brontabel als csv (110 bytes)

Casus 4421 Laurens, extramuraliseren Huize Sint Petrus te Berkel en Rodenrijs

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Laurens voor de verhuur van de nagenoemde zelfstandige woningen in het complex Huize Sint Petrus te Berkel en Rodenrijs, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie):

LOCATIE HUIZE SINT PETRUS TE BERKEL EN RODENRIJS

LOCATIE HUIZE SINT PETRUS TE BERKEL EN RODENRIJS
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Appartement met een grootte van 30 m281€ 383,-€ 268,-
1AAppartement met een grootte van 42 m293€ 445,-€ 312,-
2Appartement met een grootte van 33 m284€ 399,-€ 279,-
3Appartement met een grootte van 33 m284€ 399,-€ 279,-
Brontabel als csv (298 bytes)

Casus 4365 Zorggroep Sint Maarten, verlenging extramuraliseren diverse locaties

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorggroep Sint Maarten te Oldenzaal voor de verhuur van de nagenoemde zelfstandige woningen op de locaties Polbeek te Zutphen, Mariënbosch te Heerenveen en Sint Theresia te Joure, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie):

LOCATIE POLBEEK, TE ZUTPHEN
Type Aantal Huisnummers Grootte Punten 100% 70%
3 22 1-114 t/m 1-124, 1-214 t/m 1-224 53 m² 116 € 564,57 € 395,20
4 3 1-101, 1-102, 1-103 53 m² 115 € 559,40 € 391,58
5 2 1-111, 1-211 59 m² 119 € 580,12 € 406,08
6 75 1-103 t/m 1-110, 1-203 t/m 1-210 1-301 t/m 1-312, 1-401 t/m 1-412 1-501 t/m 1-506, 1-508 t/m 1-512 1-601 t/m 1-612, 1-701 t/m 1-712 53 m² 115 € 559,40 € 391,58
LOCATIE MARIËNBOSCH TE HEERENVEEN
Type Aantal Huisnummers Grootte Punten 100% 70%
B1 2 301, 401 56 m² 118 € 574,94 € 402,46
B2 4 302, 303, 402, 403 54 m² 110 € 533,47 € 373,43
B3 15 18 t/m 22, 304 t/m 308, 404 t/m 408 56 m² 110 € 533,47 € 373,43
C1 30 123 t/m 128 223 t/m 228 309 t/m 314, 409 t/m 414, 501 t/m 506 55m² 111 € 538,66 € 377,06
F1 1 8 65 m² 115 € 559,40 € 391,58
F2 15 1 t/m 7, 101 t/m 104, 201 t/m 204 52 m² 109 € 528,28 € 369,80

LOCATIE SINT THERESIA TE JOURE

LOCATIE SINT THERESIA TE JOURE
TypeAantalHuisnummersGroottePunten100%70%
IX15001, 003, 004, 101, 103, 104, 106, 201, 203, 204, 206, 301,303, 304, 30672 m²138€ 678,67€ 475,07
X7002, 102, 105, 202, 205, 302, 30572 m²138€ 678,67€ 475,07
XI4401, 403, 404, 40665 m²135€ 663,12€ 464,18
XII2402, 40572 m²131€ 642,36€ 449,65
Brontabel als csv (341 bytes)