Vergadering 27 maart 2018

Casus 886 Cedrah, locatie Zorgcentrum Uitzicht te Vlaardingen
Casus 2058 Zorgspectrum, WZC Zuilenstein te Nieuwegein, verkoop aan Stedin
Casus 2147 Amphia, verkoop locatie Langendijk te Breda
Casus 4312 Amphia, verhuur diverse ruimten locatie Langendijk te Breda
Casus 3177 Dichterbij, verkoop woning Sieberg 410 te Uden
Casus 3577 Rivierduinen, verkoop Componistenlaan 246 te Voorhout
Casus 3805 Amarant, verkoop Rector van den Broekstraat 4 te Baarle Nassau
Casus 3990 Driestroom, verkoop Distelakkerstraat 2 te Beuningen
Casus 4359 Solis, verkoop woningcomplex Sint Jurriën te Deventer
Casus 4374 Vivent, verkoop Achterstraat 37b te Vlijmen
Casus 4210 ZorgAccent, verlengen extramuraliseren locatie De Koppel te Almelo
Casus 4436 Zorggroep Sirjon, extramuraliseren te Rijssen en Barneveld
Casus 4461 Amarant, extramuraliseren Steve Bikohof 68 te Tilburg 

Onroerende zaken

Casus 886 Cedrah, locatie Zorgcentrum Uitzicht te Vlaardingen

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorgcentra uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Zeeland en Zuid-Holland en de Christelijk Gereformeerde Kerken in de regio Rotterdam gevestigd in Capelle aan de IJssel voor de verkoop van een tijdelijk recht van erfpacht, welk recht loopt tot en met eenendertig december tweeduizend veertig, in eigendom van de gemeente Vlaardingen, met de rechten van de erfpachter op de daarop gelegen opstallen zijnde een verzorgingshuis voor bejaarden en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Churchillsingel 501 tot en met 617 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie K nummer 5173 (ontstaan uit nummer 2073 (gedeeltelijk)), ter grootte van ongeveer vierduizend negenhonderd vijfenzeventig vierkante meter (4975 m²) waaraan door het kadaster een voorlopige kadastrale grens en -oppervlakte is toegekend, aan Diamant OG III B.V., gevestigd te Amsterdam, of een nader te noemen meester, tegen een prijs van € 5.600.000,- k.k.;
 2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi gelijktijdig bij vestiging door de verkoper, voor de vestiging van een erfdienstbaarheid ten laste van het perceel kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie K, nummer 5174 (het dienend erf), en ten behoeve van het verkochte (het heersend erf), inhoudend de verplichting voor de eigenaar dan wel rechthebbende tot dan wel de gebruiker van het dienend erf om te dulden dat de eigenaar van, rechthebbende tot dan wel gebruiker van het heersend erf het pad gelegen op het dienend erf gebruikt om via het pad gelegen op het dienend erf gebruikt om via het pad te komen naar en te gaan van het heersend erf naar de openbare weg.

Casus 2058 Zorgspectrum, WZC Zuilenstein te Nieuwegein, verkoop aan Stedin

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorgspectrum gevestigd te Nieuwegein voor de verkoop van een perceel grond groot ca. 30 m², plaatselijk bekend Diepenbrocklaan 1 te 3438 XX Nieuwegein, kadastraal bekend gemeente Jutphaas, sectie B, nummer 7382 (deels), aan Stedin Netten B.V. gevestigd te Rotterdam, tegen een prijs van € 1,- k.k.

Casus 2147 Amphia, verkoop locatie Langendijk te Breda
Casus 4312 Amphia, verhuur diverse ruimten locatie Langendijk te Breda

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. niet over te gaan tot de vernietigbaarheid van de verhuur door Stichting Amphia te Breda aan:
  -Monuta Uitvaartverzorging N.V. gevestigd aan het Schumanpark 11, 7336 AM te Apeldoorn voor de huur van 221,6 m² vvo tegen een huur van € 63,15/m²;
  -de stichting Circonflex (rechtsvoorganger van Surplus Zorg) gevestigd aan de Kasteelweg 4 te Zevenbergen voor de huur van 758,6 m² vvo tegen een huur van € 115,88,-/m²;
  -de Stichting Careyn (met haar werkmaatschappij Origine) gevestigd aan de Langendijk 75 te Breda voor de huur van 428,6 m² vvo; tegen een huur van € 134,35,-/m²;
  -Hestia b.v. gevestigd aan de Langendijk 75 te Breda voor de huur van 218,9 m² vvo; tegen een huur van € 158,69/m²;
  -kapsalon Amphia (mevr. S.) gevestigd aan de Nieuwelijn 4 te Hulten voor de huur van 29 m² vvo tegen een huur van € 72,80/m²;
 2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amphia te Breda voor de verkoop van de percelen grond met opstallen plaatselijk bekend: Langendijk 75, 4819 EV, Vriesdongen (ongenummerd) en Graaf Engelbertlaan (ongenummerd) te Breda, kadastraal bekend: gemeente Breda, sectie E, nummers 4530, 7240, 7242, 7243, 8761 en 8762 gezamenlijke grootte ca. 6ha 27a 85ca,  tegen een prijs van € 22.050.000,- k.k. aan BPD Ontwikkeling B.V. te Hoevelaken.

Casus 3177 Dichterbij, verkoop woning Sieberg 410 te Uden

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Dichterbij te Gennep voor de verkoop van de woning plaatselijk bekend: Sieberg 410, 5403 WG te Uden, kadastraal bekend: gemeente Uden, sectie N, nummer 3185 (ged.), groot 140 m², tegen een prijs van € 192.500,- k.k. aan mevrouw K.T.te U.

Casus 3577 Rivierduinen, verkoop Componistenlaan 246 te Voorhout

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Rivierduinen te Leiden voor de verkoop van het pand met perceel grond plaatselijk bekend: Componistenlaan 246, 2215 ST te Voorhout, kadastraal bekend: gemeente Voorhout, sectie A, nummer 6247, groot ca. 5 are 64 centiare, tegen een prijs van € 440.000,- k.k. aan de heer R.B. en mevrouw J.S. te V.

Casus 3805 Amarant, verkoop Rector van den Broekstraat 4 te Baarle Nassau

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amarant Groep te Tilburg voor de verkoop van het pand plaatselijk bekend: Rector van den Broekstraat 4, 5111 VT te Baarle-Nassau, kadastraal bekend: gemeente Baarle-Nassau, sectie C, nummer 2228 en 4246, respectievelijk groot 8 are 11 centiare en 6 are 39 centiare, tegen een prijs van € 322.000,- k.k. aan Lieve BVBA te Baarle-Hertog.

Casus 3990 Driestroom, verkoop Distelakkerstraat 2 te Beuningen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Driestroom te Elst voor de verkoop van het perceel grond met opstallen plaatselijk bekend: Distelakkerstraat 2, 6641 KC te Beuningen, kadastraal bekend: gemeente Beuningen, sectie G, nummer 601, groot 41 are 12 centiare, tegen een prijs van € 750.000,- k.k. aan de heer L.S. en mevrouw J.S. te W.

Casus 4359 Solis, verkoop woningcomplex Sint Jurriën te Deventer

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Solis te Deventer voor de verkoop van het object plaatselijk bekend: P.C. Hooftlaan 97, 7412 PL te Deventer, kadastraal bekend: gemeente Deventer, sectie A, nummers 7357 en 7358, groot 12.248 m², tegen een prijs van € 4.500.000,- k.k. aan Comfort Wonen Deventer B.V. te Apeldoorn.

Casus 4374 Vivent, verkoop Achterstraat 37b te Vlijmen

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. niet over te gaan tot de vernietiging van de huurovereenkomsten met Topfysiotherapie Drunen lopende van 1 oktober 2010 tot en met 30 september 2020;
 2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Vivent te Den Bosch voor de verkoop van het pand plaatselijk bekend: Achterstraat 37B en 37F, 5251 CS te Vlijmen, kadastraal bekend: gemeente Vlijmen, sectie L, nummer 2823, groot 10 are 45 centiare, tegen een prijs van € 575.000,- k.k. exclusief omzetbelasting aan Karajan Investment B.V. te Vught en Podotherapie Van Gellecom te Vlijmen.

Extramuraliseren

Casus 4210 ZorgAccent, verlengen extramuraliseren locatie De Koppel te Almelo

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ZorgAccent te Almelo voor de verhuur van de nagenoemde zelfstandige woningen in het complex De Koppel te Almelo, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie):

LOCATIE DE KOPPEL, BROUWERIJSTRAAT 1 TE ALMELO

LOCATIE DE KOPPEL, BROUWERIJSTRAAT 1 TE ALMELO
TypeKorte omschrijvingm�punten70%100%
B-4010 appartementen begane grond40116� 395,20� 564,57
B-502 appartementen begane grond50136� 467,79� 668,27
1V-3015 appartementen 1e verdieping3091� 304,46� 434,94
1V-B301 appartement 1e verdieping3094� 315,34� 450,49
1V-H311 appartement 1e verdieping3193� 311,72� 445,32
1V-B311 appartement 1e verdieping3195� 318,98� 455,68
1V-B331 appartement 1e verdieping3397� 326,25� 466,07
1V-H343 appartementen 1e verdieping3495� 318,98� 455,68
1V-441 appartement 1e verdieping44116� 395,20� 564,57
2V-3030 appartementen 2e en 3e verdieping3091� 304,46� 434,94
2V-B302 appartementen 2e en 3e verdieping3094� 315,34� 450,49
2V-H312 appartementen 2e en 3e verdieping3193� 311,72� 445,32
2V-B312 appartementen 2e en 3e verdieping3195� 318,98� 455,68
2V-B332 appartementen 2e en 3e verdieping3397� 326,25� 466,07
2V-H346 appartementen 2e en 3e verdieping3495� 318,98� 455,68
2V-442 appartementen 2e en 3e verdieping44116� 395,20� 564,57
2V-552 appartementen 2e en 3e verdieping55146� 504,09� 720,13
Brontabel als csv (1 kB)

Casus 4436 Zorggroep Sirjon, extramuraliseren te Rijssen en Barneveld

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting voor Reformatorische Ouderenzorg (SVRO) te Ridderkerk voor de verhuur van de nagenoemde zelfstandige woningen op de locaties Elim te Barneveld en Maranatha te Rijssen, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie):

LOCATIE: WOONZORGCENTRUM ELIM, VLIEGERSVELDERLAAN TE BARNEVELD
nummer omschrijving punten 100% 70%
46, 48, 50, 52, 56, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 100, 102, 104, 106, 108, 110 2-kamer appartement - 44 m² 185 € 922,37 645,66
LOCATIE: WOONZORGCENTRUM MARANATHA, DIEKJANSWEG 3 TE RIJSSEN
nummer omschrijving punten 100% 70%
001 t/m 005, 101 t/m 108, 114 t/m 117, 201 t/m 204, 301 t/m 304, 401 t/m 404, 501 t/m 504, 601 t/m 604 2-kamer appartement - 41 m² 187 € 932,73 € 652,91

Casus 4461 Amarant, extramuraliseren Steve Bikohof 68 te Tilburg        

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amarant Groep te Tilburg voor de verhuur van het nagenoemde zelfstandige appartement aan het Steve Bikohof 68, 5021 XL te Tilburg, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie);

STEVE BIKOHOF 68 TE TILBURG
Type omschrijving punten 100% 70%
1 Appartement met een grootte van 61 m² 126 € 616,43 € 431,50