Vergadering 29 maart 2018

Casus 4136 Zonnehuisgroep Noord, verkoop verpleeghuis Solwerd te Appingedam
Casus 3323 Mosae Zorggroep, locatie St. Gerlachus te Maastricht

Onroerende zaken

Casus 4136    Zonnehuisgroep Noord, verkoop verpleeghuis Solwerd te Appingedam

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zonnehuisgroep Noord voor de verkoop van verpleeg- en verzorgingstehuis ‘Zonnehuis Solwerd’ met erf, plaatselijk bekend Solwerderstraat 9, 9I, 9II en 9III te 9901 BR Appingedam, kadastraal bekend gemeente Appingedam, sectie E nummer 1071, groot 4 hectare 26 are 67 centiare, sectie E nummer 705, groot 5 are 40 centiare en sectie E nummer 703, groot 16 are 45 centiare, aan de gemeente Appingedam, voor een prijs van € 1.642.000,- k.k.

Casus 3323    Mosae Zorggroep, locatie St. Gerlachus te Maastricht

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Mosae Zorggroep te Maastricht voor de verkoop van de locatie Sint Gerlachus, plaatselijk bekend:

  • De Bieslanderweg 42A, 42B, 44A en 44B, te Maastricht, kadastraal bekend gemeente Maastricht, sectie O, nummer 6171, groot 3 are en 70 centiare;
  • Bieslanderweg 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 46F, 48A, 48B, 48C, 48D, 48E, 50A, 50B, 50C, 50D, 50E, 50F, 52A, 52B, 52C,52E, 52F, 54A, (en meer adressen bij dit kadastraal object), te Maastricht, kadastraal bekend gemeente Maastricht, sectie O, nummer 6172, groot 75 are en 72 centiare;
  • Cannerweg 153B, 153C, 153D, 153E, 155B, 155C, 155D, 155E, 157B, 157C, 157D, 157E, 159B, 159C, 159D, 159E, 161B, 161C, 161D, 161E, 163B, 163C, 163D, 163E, te Maastricht en Sint Gerlachusweg 11B (en meer adressen bij dit kadastraal object) te Maastricht, kadastraal bekend gemeente Maastricht, sectie O, nummer 6173, groot 60 are en 16 centiare;

aan Ferox Tower GmbH of een 100% dochter naar Nederlands recht, te Wuppertal (Duitsland), tegen een prijs van € 6.500.000,- k.k.