Vergadering 29 mei 2018

Casus 4307 Spijkenisse Medisch Centrum, verhuur deel ziekenhuis te Spijkenisse
Casus 4318 MET GGZ, kantoorpand Peijerstraat 53 te Echt
Casus 4362 Amarant, correctie percelen te Zundert
Casus 4441 Daelzicht, nalevering om niet stuk grond te Heel
Casus 4506 Surplus, uitbreiding verhuur De Marq te Breda

Onroerende zaken

Casus 4307 Spijkenisse Medisch Centrum, verhuur deel ziekenhuis te Spijkenisse  

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Spijkenisse Medisch Centrum B.V. te Spijkenisse voor de verhuur van 177 m² kantoorruimte in het gebouw aan de Ruwaard van Puttenweg 500 te 3201 GZ Spijkenisse, kadastraal bekend: gemeente Spijkenisse, sectie D, nummer 9349, tegen een kale jaarhuur van € 13.275,- exclusief servicekosten en overige kosten jaarlijks te indexeren volgende de CPI alle huishoudens, voor een periode van 2 jaar ingaande op 1 januari 2018 en eindigend op 31 december 2019 aan Zorg in Regio Coöperatief u.a. te Spijkenisse.

Casus 4318 MET GGZ, kantoorpand Peijerstraat 53 te Echt

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting MET GGZ, gevestigd te Roermond voor de verkoop van het object plaatselijk bekend Peijerstraat 53 te Echt, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie K nummers 3429 en 3430, met een oppervlakte van 3 are en 25 centiare, aan de heer R.S. en mevrouw N.V. te E., tegen een prijs van € 170.000,- k.k.

Casus 4362 Amarant, correctie percelen te Zundert 

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amarant te Tilburg voor de grondruil met bijbetaling met de gemeente Zundert waarbij de gemeente Zundert levert aan Amarant de percelen grond, gelegen an en nabij de Gouwberg te Rijsbergen, kadastraal bekend gemeente Rijsbergen, sectie B, nummers 5019, 5021, 5024, 5034, 5036 en 5038 met een totale oppervlakte van ca. 3815 m²; Amarant levert aan de gemeente Zundert de percelen grond gelegen aan en nabij De Gouwberg te Rijsbergen, kadastraal bekend gemeente Rijsbergen, sectie B, nummers 5016, 5026, 5027, 5030, 5031, 5032 en 3864 met een totale oppervlakte van ca. 2106 m2 met een bijbetaling van de zijde van Amarant voor een bedrag van € 25.000,-. 

Casus 4441 Daelzicht, nalevering om niet stuk grond te Heel

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Daelzicht, statutair gevestigd te Heel voor het leveren van een strook grond om niet, kadastraal bekend als gemeente Sittard, sectie D, nummer 7082 en groot 59 centiare, aan de heer J.W. onder huwelijkse voorwaarden gehuwd met mevrouw P.S. te R.;

Casus 4506 Surplus, uitbreiding verhuur De Marq te Breda 

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Surplus Zorg te Zevenbergen voor de verhuur van 149,2 m2 verpleegafdeling in het Amphia Ziekenhuis aan de Langendijk 75 te Breda, tegen een kale jaarhuur van € 23.258,79 exclusief btw exclusief servicekosten jaarlijks te indexeren volgens de CPI-alle huishoudens voor de periode van 1 januari 2018 en eindigend op 30 september 2022 aan Corporatie De MARQ u.a. te Breda.