Vergadering 3 juli 2018

Casus 455 Stichting Het Raamwerk, verhuur parkeerplaatsen Zeehosplein te Katwijk aan Zee
Casus 4021 Allevo, verkoop verpleeghuis Cornelia te Zierikzee
Casus 4169 Talant, verkoop De Nachtegaal 22-24 te Surhuisterveen
Casus 4307 Spijkenisse Medisch Centrum, verhuur deel ziekenhuis te Spijkenisse  
Casus 4465 Zorggroep Meander, verkoop Somerlustweg 54a te Veendam
Casus 4466 Zorggroep Meander, verkoop Zuidenveld 35 te Veendam
Casus 4473 Ambiq, verkoop Knopkruid 25 te Hardenberg
Casus 4500 Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), vestigen recht van erfpacht te Almelo
Casus 4369 Amarant, extramuraliseren Elzenhof 135 te Tilburg

Onroerende zaken

Casus 455 Stichting Het Raamwerk, verhuur parkeerplaatsen Zeehosplein te Katwijk aan Zee

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Het Raamwerk te Noordwijkerhout voor de verhuur van maximaal 22 vaste parkeerplaatsen en van een nader te bepalen aantal zwerfparkeerplaatsen in de parkeergarage, plaatselijk bekend Zeehosplein (ongenummerd), kadastraal bekend gemeente Katwijk, sectie A, nummer 17199, index A4, tegen een prijs van € 1100,- incl. btw voor de vaste parkeerplaatsen en € 550,- incl. btw voor zwerfparkeerplaatsen, jaarlijks per 1 september te indexeren volgende de CPI alle huishoudens, voor een nog nader te bepalen periode aan de toekomstige bewoners van Het Hoofdgebouw te Katwijk.

Casus 4021 Allevo, verkoop verpleeghuis Cornelia te Zierikzee

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Allevo te Goes voor de verkoop/ruil van het perceel plaatselijk bekend: Emil Sandstromweg 2, 4301 NW te Zierikzee, kadastraal bekend: gemeente Zierikzee, sectie G, nummer 593, groot 2.86.70ha tegen het perceel plaatselijk bekend: Emil Sandtromweg (ongenummerd) te Zierikzee, kadastraal bekend: gemeente Zierikzee, sectie H, nummer 1470 (ged.), groot 2.74.10ha en bijbetaling door koper van € 12.600,- k.k. exclusief btw aan de gemeente Schouwen-Duiveland te Zierikzee.

Casus 4169 Talant, verkoop De Nachtegaal 22-24 te Surhuisterveen   

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Talant te Heerenveen voor de verkoop van het pand met perceel grond plaatselijk bekend: De Nachtegaal 22-24 te 9231 JN Surhuisterveen, kadastraal bekend: gemeente Surhuizem, sectie C, nummer 4631, groot 35 are 12 centiare, tegen een prijs van € 550.000,- k.k. aan de heer P.W. te B.

Casus 4307 Spijkenisse Medisch Centrum, verhuur deel ziekenhuis te Spijkenisse  

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Spijkenisse Medisch Centrum B.V. te Spijkenisse voor de verhuur van 1000 m2 bedrijfsruimte in het gebouw aan de Ruwaard van Puttenweg 500 te 3201 GZ Spijkenisse op de 2e etage, kadastraal bekend: gemeente Spijkenisse, sectie D, nummer 9349, tegen een kale jaarhuur van € 100.000,- exclusief servicekosten en overige kosten jaarlijks te indexeren volgende de CPI alle huishoudens, voor een periode van 15 jaar met de optie om te verlengen met telkenmale 5 jaren, ingaande op datum van oplevering inbouwpakket (nader te bepalen) aan Stichting Buurtzorg Nederland te Voorburg.

Casus 4465 Zorggroep Meander, verkoop Somerlustweg 54a te Veendam

Casus 4466 Zorggroep Meander, verkoop Zuidenveld 35 te Veendam

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorggroep Meander te Amersfoort voor de verkoop van de panden met ondergrond:

  • plaatselijk bekend: Somerlustweg 54a, 9645 CB te Veendam, kadastraal bekend: gemeente Veendam, sectie L, nummer 1418, tegen een prijs van € 285.000,- k.k. en;
  • plaatselijk bekend: Zuidenveld 35, 9642 GK te Veendam, kadastraal bekend: gemeente Wildervank, sectie K, nummert 2478, tegen een prijs van € 315.000,- k.k.

aan Stichting Prokino te Amsterdam.

Casus 4473 Ambiq, verkoop Knopkruid 25 te Hardenberg

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Ambiq te Hengelo voor de verkoop van een perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Knopkruid 25 te Hardenberg, kadastraal bekend gemeente Ambt-Hardenberg, sectie Z, nummer 2240, groot 4 are 37 centiare, tegen een prijs van € 322.125,- k.k. aan de heer A.Z. en mevrouw G.K. te H.

Casus 4500 Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), vestigen recht van erfpacht te Almelo

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Ziekenhuisgroep Twente te Almelo voor het vestigen van het recht van erfpacht voor 199 m² op het perceel grond aan de Zilvermeeuw 1, 7609 PP te Almelo, kadastraal bekend: gemeente Ambt-Almelo, sectie N, nummer 5778, waaraan door de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers een voorlopige kadastrale grens en een voorlopige kadastrale oppervlakte is toegekend, ten behoeve van Federatieve Coöperatie Eerstelijnszorg Almelo e.o. U.A. te Almelo, tegen een jaarlijkse canon van € 1850,- jaarlijks te indexeren (CBS consumentenprijsindex - Alle huishoudens) voor een periode van 30 jaar.

extramuraliseren

Casus 4369 Amarant, extramuraliseren Elzenhof 135 te Tilburg        

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amarant Groep te Tilburg voor de verhuur van het nagenoemde zelfstandige appartement aan het Elzenhof 135, 5038 HJ te Tilburg, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie);

ELZENHOF 135 TE TILBURG
Type Korte omschrijving Punten 100% 70%
1 Appartement met een grootte van 43,36 m² 120 € 585,31 € 409,72