Vergadering 4 december 2018

Casus 3738 GGz Friesland, locatie Swingmastate te Leeuwarden
Casus 3828 Talant, De Muldyk 1-3 te Grou
Casus 4267 Altrecht, locatie Wier+ te Den Dolder
Casus 4384 GGz Oost Brabant, locatie Berlicumseweg 8g te Rosmalen
Casus 4385 GGz Centraal, vervreemden grond overkant Utrechtseweg te Amersfoort
Casus 4400 Dichterbij, locatie. De Sprong te Oeffelt
Casus 4443 Haaglanden Medisch Centrum, locatie Nebo te Den Haag
Casus 4458 GGZ Drenthe, recht van opstal locatie Dennenweg 9 te Assen
Casus 4608 Ziekenhuisgroep Twente, verhuur ruimten ziekenhuis Hengelo 
Casus 4207 Zonnehuisgroep Noord, verlenging extramuraliseren diverse locaties
Casus 4568 Prisma, extramuraliseren, diverse locaties

Onroerende zaken

Casus 3738 GGz Friesland, locatie Swingmastate te Leeuwarden

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Friesland te Leeuwarden voor de verkoop van het (voormalig) zorgcomplex met ondergrond, omringend terrein en verdere aan- en toebehoren plaatselijk bekend: Swingmastate 1, 8925 LD te Leeuwarden, kadastraal bekend: gemeente Leeuwarden, sectie K, nummer 3239, groot 1 ha 67 a 86 ca, tegen een prijs van € 1.751.100,- k.k. aan Blue Banner III B.V. te Amsterdam.

Casus 3828 Talant, De Muldyk 1-3 te Grou

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Talant, gevestigd te Heerenveen, voor de verkoop van de onroerende zaak plaatselijk bekend De Muldyk 1 te 9001 XV Grou, kadastraal bekend gemeente Grou sectie G nummer 644 (deels), het perceel totaal groot 31 are en 48 centiare, de te verkopen oppervlakte nader in te meten, bevattende 600 m² van het bedrijfspand met bijbehorende ondergrond, erf en verdere aan- en toebehoren, aan De Haan Grouw Beheer B.V., statutair gevestigd te Grou, tegen een prijs van € 243.000,- k.k.;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Talant, gevestigd te Heerenveen, voor de verkoop van de onroerende zaak plaatselijk bekend De Muldyk 3 te 9001 XV Grou, kadastraal bekend gemeente Grou sectie G nummer 644 (deels), het perceel totaal groot 31 are en 48 centiare, de te verkopen oppervlakte nader in te meten, bevattende 1050 m² van het bedrijfspand met bijbehorende ondergrond, erf en verdere aan- en toebehoren, aan R2 Beheer B.V., statutair gevestigd te Grou, tegen een prijs van € 307.000,- k.k.

Casus 4267 Altrecht, locatie Wier+ te Den Dolder

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. de beschikking goedkeuring d.d. 19 december 2017 met kenmerk: DvG/ctw/2017/1219 in te trekken;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Altrecht te Utrecht voor de verkoop van een perceel grond met opstallen, lokaal bekend als Wier+ en gelegen aan de Dagpauwoog 1, 3734 AA te Den Dolder, kadastraal bekend: gemeente Den Dolder, sectie A, nummer 3784 (bij akte van levering zal het perceel worden gesplitst en opnieuw genummerd worden), groot 1830 m², tegen een prijs van € 7.122.191,- v.o.n. aan Fivoor B.V. te Rotterdam (wegens de inbrengverplichting door Altrecht t.g.v. € 6.286.622,- zal er een betaling van € 835.569,- plaatsvinden).

Casus 4384 GGz Oost Brabant, locatie Berlicumseweg 8g te Rosmalen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost Brabant te Boekel voor de verhuur van het gebouw Mariënwater, Berlicumseweg 8g te Rosmalen aan Stichting Signum te Rosmalen, tegen een jaarlijkse huurprijs van € 225.000,- jaarlijks te indexeren conform de consumentenprijsindex reeks alle huishoudens, ingaande 1 januari 2020, voor een periode van 5 jaar plus 5 jaar.

Casus 4385 GGz Centraal, vervreemden grond overkant Utrechtseweg te Amersfoort

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGz Centraal te Amersfoort voor de verkoop van een perceel grond, plaatselijk bekend nabij/grenzende aan de Utrechtseweg 307/309, kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie C, nummer 5035, groot drie hectare, drieënzestig are en vijf centiare, aan Utrechtseweg Sortie 02-N B.V (in oprichting), Oude Tempellaan 1, 3769 JA te Soesterberg, tegen een prijs van € 3.417.000,- k.k.

Casus 4400 Dichterbij, locatie De Sprong te Oeffelt

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Dichterbij te Venlo met kantooradres te Gennep voor de verkoop van de opstallen met ondergrond en erf plaatselijk bekend: Kerkstraat-Noord 29, 5441 BG te Oeffelt, kadastraal bekend: gemeente Boxmeer, sectie Z, nummer 2731, groot 2613 m², tegen een prijs van € 310.000,- k.k. aan Nebuvast II B.V. te Gennep.

Casus 4443 Haaglanden Medisch Centrum, locatie Nebo te Den Haag

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Haaglanden Medisch Centrum te Den Haag voor de verhuur van de locatie Nebo, gelegen aan het Floris Arntzeniusplein 60, 61 en 65 te Den Haag, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage X, sectie X, nummer 5974, met een grootte van circa 8.694 m² b.v.o., aan Stichting Saffier – De Residentie Groep te Den Haag, tegen een jaarlijkse huurprijs van € 1.135.000,-, jaarlijks te indexeren conform de consumentenprijsindex reeks alle huishoudens, ingaande 1 januari 2019, voor een periode van 10 jaar, te verlengen met een periode van 5 jaar.

Casus 4458 GGZ Drenthe, recht van opstal locatie Dennenweg 9 te Assen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGZ Drenthe te Assen voor het verlenen van een recht van opstal met gebruiksrecht voor een periode van 10 jaar met ingangsdatum 1 oktober 2018, op een gedeelte (ca. 36 m²) van het perceel gelegen aan de Burgemeester Bothenius Lohmanweg 2 te Assen, kadastraal bekend gemeente Assen, sectie R, nummer 1703 (gedeeltelijk), groot 0,77.20 ha (7720 m²), tot het (bij)plaatsen, hebben, uitbreiden, optimaliseren, verhuren, onderhouden en zo nodig vervangen van (een mast met) bedrijfsapparatuur ten behoeve van een zend- en ontvangstinstallatie voor (mobiele) (tele-/data)communicatie met bijbehorende randapparatuur, kabels en leidingen in de zin van artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet, hekwerken en bestrating, voor een retributie van € 3000,- per jaar exclusief btw aan KPN B.V. te Rotterdam.

Casus 4608 Ziekenhuisgroep Twente, verhuur ruimten ziekenhuis Hengelo  

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Ziekenhuisgroep Twente te Almelo voor de verhuur van in totaal 359 m² in bouwdeel W van het ziekenhuis aan de Geerdinksweg 141, 7555 DL te Hengelo, kadastraal bekend: gemeente Hengelo, sectie L, nummer 1687, tegen een kale jaarhuur van € 51.539,02 exclusief btw en servicekosten, jaarlijks te indexeren volgens de CPI alle huishoudens voor het eerst 1 jaar na datum oplevering, voor een periode van 10 jaar met de mogelijkheid om te verlengen met telkenmale 2 jaren met een opzegtermijn van 12 maanden, ingaande per datum oplevering aan Coöperatieve Huisartsenpost U.A. te Hengelo;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Ziekenhuisgroep Twente te Almelo voor de verhuur van in totaal 79 m² in bouwdeel W van het ziekenhuis aan de Geerdinksweg 141, 7555 DL te Hengelo, kadastraal bekend: gemeente Hengelo, sectie L, nummer 1687, tegen een kale jaarhuur van € 13.189,05 exclusief btw en servicekosten, jaarlijks te indexeren volgens de CPI alle huishoudens voor het eerst per 1 januari 2020, voor een periode van 10 jaar met de mogelijkheid om te verlengen met telkenmale 5 jaren met een opzegtermijn van 12 maanden, ingaande per datum oplevering aan Vereniging Dienstapotheek Midden-Twente te Hengelo.

Extramuraliseren

Casus 4207 Zonnehuisgroep Noord, verlenging extramuraliseren diverse locaties

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zonnehuisgroep Noord te Zuidhorn voor de verhuur van de nagenoemde zelfstandige woningen op de betreffende locaties tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie):

Locatie Noordbroek (gemeente Menterwolde), Nanno Mulderstraat 22 (1 woning)
Type Korte omschrijving Punten 100% 70%
k.11 Zelfstandig appartement van 26 m² 94 € 456,80 € 319,76
Locatie Loppersum, de Schepperij 2 (totaal 4 woningen)
Type Korte omschrijving Punten 100% 70%
k.005 Twee zelfstandige appartementen van 51 m² 128 € 635,62 € 444,93
k.309 Twee zelfstandige appartementen van 42 m² 135 € 672,41 € 470,69
Locatie Marum, Nachtegaalstraat 2 (2 woningen)
Type Korte omschrijving Punten 100% 70%
k.223 Twee zelfstandige appartementen van 21 m² 93 € 451,56 € 316,09
Locatie Sidderburen, Reint Dijkemastraat 1 (1 woning)
Type Korte omschrijving Punten 100% 70%
k.254 Zelfstandig appartement van 41 m² 146 € 730,22 € 511,15

Casus 4568 Prisma, extramuraliseren, diverse locaties

  • Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Prisma te Waalwijk voor de verhuur van de nagenoemde woningen tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie):

LOCATIE KLAPROOS 19, 19A, 19B, 21 EN 21A TE UDENHOUT

LOCATIE KLAPROOS 19, 19A, 19B, 21 EN 21A TE UDENHOUT
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van 41,96 m²124€ 614,57€ 430,20
2Zelfstandig appartement van 46,86 m²130€ 646,10€ 452,27
3Zelfstandig appartement van 42,96 m²130€ 646,10€ 452,27
4Zelfstandig appartement van 44,26 m²131€ 651,36€ 455,95
5Zelfstandig appartement van 44,26 m²128€ 635,62€ 444,93
Brontabel als csv (376 bytes)

LOCATIE KOETSHUISLAAN 207, 301, 303, 305, 307, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 327 EN 405 TE WAALWIJK

LOCATIE KOETSHUISLAAN 207, 301, 303, 305, 307, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 327 EN 405 TE WAALWIJK
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van 94,2 m²194€ 982,62€ 687,83
2Zelfstandig appartement van 73,4 m²182€ 919,51€ 643,66
3Zelfstandig appartement van 74,3 m²182€ 919,51€ 643,66
4Zelfstandig appartement van 74,7 m²182€ 919,51€ 643,66
5Zelfstandig appartement van 38,1 m²132€ 656,60€ 459,62
6Zelfstandig appartement van 38,8 m²136€ 677,63€ 474,34
7Zelfstandig appartement van 37,8 m²135€ 672,41€ 470,69
8Zelfstandig appartement van 39,2 m²135€ 672,41€ 470.69
9Zelfstandig appartement van 39,1 m²135€ 672,41€ 470,69
10Zelfstandig appartement van 38 m²135€ 672,41€ 470,69
11Zelfstandig appartement van 37,6 m²136€ 677,63€ 474,34
12Zelfstandig appartement van 73,3 m²162€ 814,36€ 570,05
13Zelfstandig appartement van 67,10 m²171€ 861,67€ 603,17
Brontabel als csv (904 bytes)

LOCATIE KREITENMOLENSTRAAT 152B, 152C, 154A EN 154D TE UDENHOUT

LOCATIE KREITENMOLENSTRAAT 152B, 152C, 154A EN 154D TE UDENHOUT
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van 44,10 m²117€ 577,74€ 404,42
2Zelfstandig appartement van 37,87 m²116€ 572,48€ 400,74
3Zelfstandig appartement van 53,20 m²122€ 604,04€ 422,83
4Zelfstandig appartement van 55,70 m²139€ 693,41€ 485,39
Brontabel als csv (310 bytes)

LOCATIE MULTATULIHOF 23, 25, 27, 29, 139, 141, 143, 225 TE KAATSHEUVEL

LOCATIE MULTATULIHOF 23, 25, 27, 29, 139, 141, 143, 225 TE KAATSHEUVEL
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van 68,60 m²178€ 898,48€ 628,94
2Zelfstandig appartement van 64,80 m²173€ 872,20€ 610,54
3Zelfstandig appartement van 64,60 m²173€ 872,20€ 610,54
4Zelfstandig appartement van 78,90 m²187€ 945,79€ 662,05
5Zelfstandig appartement van 63,20 m²171€ 861,67€ 603,17
6Zelfstandig appartement van 61,10 m²165€ 830,12€ 581,08
Brontabel als csv (444 bytes)

LOCATIE OVITO 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 25, 27, 29, 31 EN 33 TE VLIJMEN

LOCATIE OVITO 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 25, 27, 29, 31 EN 33 TE VLIJMEN
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van 42,8 m²136€ 677,63€ 474,34
2Zelfstandig appartement van 43,2 m²136€ 677,63€ 474,34
3Zelfstandig appartement van 45 m²137€ 682,91€ 478,04
4Zelfstandig appartement van 45,8 m²138€ 688,18€ 481,73
5Zelfstandig appartement van 42,3 m²135€ 672,41€ 470,69
6Zelfstandig appartement van 42,6 m²136€ 677,63€ 474,34
7Zelfstandig appartement van 43 m²136€ 677,63€ 474,34
8Zelfstandig appartement van 44,9 m²137€ 682,91€ 478,04
Brontabel als csv (566 bytes)

LOCATIE GROTESTRAAT 68 EN 68A TE DRUNEN

LOCATIE GROTESTRAAT 68 EN 68A TE DRUNEN
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van 47,92 m²110€ 540,94€ 378,66
2Zelfstandig appartement van 71,92 m²166€ 835,38€ 584,77
Brontabel als csv (178 bytes)

LOCATIE MAGNOLIASTRAAT 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 4, 5, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 106, 107 EN 108 TE KAATSHEUVEL

LOCATIE MAGNOLIASTRAAT 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 4, 5, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 106, 107 EN 108 TE KAATSHEUVEL
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Onzelfstandig appartement van 14 m²101€ 210,18€ 147,13
2Onzelfstandig appartement van 16 m²112€ 233,05€ 163,14
3Onzelfstandig appartement van 12 m²89€ 185,20€ 129,64
4Zelfstandig appartement van 28 m²103€ 504,13€ 352,89
5Onzelfstandig appartement van 13 m²95€ 197,72€ 138,40
6Onzelfstandig appartement van 15 m²106€ 220,58€ 154,41
7Zelfstandig appartement van 28,10 m²103€ 504,13€ 352,89
8Zelfstandig appartement van 27,30 m²103€ 504,13€ 352,89
9Onzelfstandig appartement van 17 m²118€ 245,55€ 171,89
10Onzelfstandig appartement van 11 m²83€ 172,72€ 120,90
11Zelfstandig appartement van 26,40 m²107€ 525,16€ 367,61
12Zelfstandig appartement van 25,80 m²108€ 530,41€ 371,29
13Zelfstandig appartement van 25 m²108€ 530,41€ 371,29
Brontabel als csv (903 bytes)
  • Het College sanering zorginstellingen besluit niet de vernietigbaarheid in te roepen van de reeds gesloten individuele huurovereenkomsten voor de woningen met de adressen Koetshuislaan 307 te Waalwijk, Ovito 5 te Vlijmen, Grotestraat 68 te Drunen en Grotestraat 68a te Drunen.

Casus 4584 Zorggroep Meander, verlengen extramuraliseren A-Horst te Musselkanaal

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  • goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorggroep Meander te Veendam voor de verhuur van de nagenoemde onzelfstandige woningen in het complex A-Horst te Musselkanaal, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie):

Locatie A-Horst te Musselkanaal

Locatie A-Horst te Musselkanaal
A40 Appartementen met een grootte van 45 m²289€ 491,97€ 344,38
B4 Appartement met een grootte van 35 m²266€ 467,17€ 327,02
C8 Appartement met een grootte van 53 m²310€ 514,59€ 360,21
Brontabel als csv (213 bytes)