Vergadering 5 april 2018

Casus 4099 GGz Centraal, verkoop Utrechtseweg 252 te Amersfoort

Onroerende zaken

Casus 4099 GGz Centraal, verkoop Utrechtseweg 252 te Amersfoort

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGz Centraal te Amersfoort voor de verkoop van het pand met perceel grond plaatselijk bekend: Utrechtseweg 252, 3818 EV te Amersfoort, kadastraal bekend: gemeente Amersfoort, sectie C, nummer 5926, groot ca. 10 are 80 centiare, tegen een prijs van € 475.000, - k.k. aan de heer J.C. en mevrouw F.N. te A;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGz Centraal te Amersfoort voor het vestigen van een recht van overpad (voetpad) ten laste van het perceel kadastraal bekend: gemeente Amers foort, sectie C, nummer 5928.