Vergadering 6 maart 2018

Casus 3649 Reinaerde, locatie Daalse Hoek, Doctor Plesmanlaan 446 te Maarssen

Onroerende zaken

Casus 3649 Reinaerde, locatie Daalse Hoek, Doctor Plesmanlaan 446 te Maarssen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Reinaerde te Utrecht voor de verkoop van het perceel plaatselijk bekend als Doctor Plesmanlaan 446 te Maarssen, kadastraal bekend gemeente Maarssen, sectie A, nummer 4233, groot 3430 m², aan de gemeente Stichtse Vecht tegen een prijs van € 673.069,- k.k.