Vergadering 6 november 2018

Casus 3710 Talant, verkoop locatie Schuur 27 te Drachten
Casus 4191 en 4397 Centrum Reuma & Revalidatie Rotterdam, locatie Strauss en Mozart te Rotterdam
Casus 4339 Van Neynselgroep, verkoop locatie Sweelinckplein 12 te Den Bosch
Casus 4388 De Forensische Zorgspecialisten, Willem Dreeslaan 55 te Utrecht
Casus 4437 Florence, verkoop complex Dekkersduin Den Haag 
Casus 4447 Amarant, verkoop Bredaseweg 233/235 te Tilburg
Casus 4479 Vincent van Gogh, verkoop locatie Prins Bernhardstraat 86 te Venray
Casus 4482 De Passerel, Cort v.d. Lindenstraat 16 te Epe
Casus 4541 GGz Centraal, verkoop woning Klip 136 te Lelystad
Casus 4579 GGZ Drenthe, verhuur keuken Korenmaat 5 te Assen
Casus 4568 Prisma, extramuraliseren diverse locaties 

Onroerende zaken

Casus 3710 Talant, verkoop locatie Schuur 27 te Drachten

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. de beschikking van 24 oktober 2017, met het kenmerk DvG/ctw/2017/998, in te trekken;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Talant te Heerenveen, voor de verkoop van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Schuur 27 te Drachten, kadastraal bekend gemeente Boornbergum, sectie E, nummer 1593 (gedeeltelijk), groot circa 290 m², aan de heer H. H. en mevrouw I.R., beide wonende te D., tegen een prijs van € 177.500,- k.k.

Casus 4191 en 4397 Centrum Reuma & Revalidatie Rotterdam, locatie Strauss en Mozart te Rotterdam

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de verhuur door Stichting Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam voor de verhuur van een bedrijfsruimte gelegen aan Van Beethovenlaan 60 te Rotterdam, met een grootte van circa 80 m² aan dr. W.B. tegen een jaarlijkse huurprijs van € 16.000,-;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam voor de verkoop van twee percelen grond met daarop gelegen gebouwen en aanhorigheden, plaatselijk bekend Van Beethovenlaan 60 te Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Hillegersberg sectie E, nummers 1752 en 1957, groot 72 are en 36 centiare respectievelijk 33 are en 30 centiare, aan Superstone N.V. te Breda tegen een prijs van € 6.440.000,- k.k.

Casus 4339 Van Neynselgroep, verkoop locatie Sweelinckplein 12 te Den Bosch

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Van Neynsel Stichting te ’s-Hertogenbosch voor de verkoop van de locatie Park Zuiderschans, plaatselijk bekend Sweelinckplein 12 te ’s-Hertogenbosch, kadastraal bekend gemeente ’s‑Hertogenbosch, sectie N, nummer 1680, groot circa 6.345 m², aan Stichting Zayaz te ’s-Hertogenbosch tegen een prijs van € 3.600.000,- k.k.

Casus 4388 De Forensische Zorgspecialisten, Willem Dreeslaan 55 te Utrecht

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De Forensische Zorgspecialisten te Utrecht voor de verkoop van het voortdurend recht op erfpacht van een perceel grond - in eigendom toebehorend aan de gemeente Utrecht ‑ met de rechten van erfpachter op de op die grond gebouwde opstal en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Willem Dreeslaan 55, 3515 GB Utrecht, kadastraal bekend gemeente Lauwerecht, sectie C, nummer 7858, groot 16 are, 46 centiare, aan Wonam B.V. te Amsterdam tegen een prijs van € 1.553.750,- k.k.

Casus 4437 Florence, verkoop complex Dekkersduin Den Haag 

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Florence te ‘s‑Gravenhage voor de verkoop van het tijdelijk recht van erfpacht, ingaande op 14 oktober 1957 en eindigende op 31 december 2025, op het perceel grond met de daarop voor rekening van de erfpachter gestichte gebouw met 30 zelfstandige tweekamerappartementen en overige werken en beplantingen en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend: Campanulastraat 27 tot en met 85 (oneven nummers) 2555 DB ’s-Gravenhage, kadastraal bekend gemeente ‘s-Gravenhage, sectie H, nummer 4849, groot 22 are, 68 centiare aan Mundus Invest B.V. te ‘s‑Gravenhage, voor een bedrag van € 3.011.000,- k.k.

Casus 4447 Amarant, verkoop Bredaseweg 233/235 te Tilburg

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amarant Groep te Tilburg voor de verkoop van het pand plaatselijk bekend: Bredaseweg 233/ 235, 5038 NE te Tilburg, kadastraal bekend: gemeente Tilburg, sectie P, nummers 3148 en 3147, groot 13 are 24 centiare, tegen een prijs van € 975.000,- k.k. aan FLS Vastgoed II B.V. te Best, statutaire zetel Eindhoven of nader te noemen meester.

Casus 4479 Vincent van Gogh, verkoop locatie Prins Bernhardstraat 86 te Venray

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Vincent van Gogh Instituut te Venray voor de verkoop van het perceel grond met levensloopbestendige bungalow, tuin, ondergrond en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Prins Bernhardstraat 86 te Venray, kadastraal bekend gemeente Venray, sectie C, nummer 11566, groot 168 m², aan mevrouw E.S., wonende te V., tegen een prijs van € 147.500,- k.k.

Casus 4482 De Passerel, Cort v.d. Lindenstraat 16 te Epe

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De Passerel te Apeldoorn voor de verkoop van een perceel met opstal, gelegen aan de Cort van der Lindenstraat 16 te Epe, kadastraal bekend gemeente Epe en Oene, sectie L, nummers 2824 en 3048, gezamenlijk groot ca. 4 are en 23 centiare (423 m²), voor een bedrag van € 315.000,- k.k. aan de heer P.Q. en mevrouw S.E. te Z.

Casus 4541 GGz Centraal, verkoop woning Klip136 te Lelystad

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. de beschikking d.d. 25 september 2018 met kenmerk DvG/jgn/2018/853, in te trekken;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGz Centraal te Amersfoort voor de verkoop van het pand plaatselijk bekend: Klip 136, 8224 CJ te Lelystad, kadastraal bekend: gemeente Lelystad, sectie K, nummer 7609, groot 1 a en 55 ca, tegen een prijs van € 170.500,- k.k. aan de heer A.B. te W.

Casus 4579 GGZ Drenthe, verhuur keuken Korenmaat 5 te Assen

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. in te stemmen met het aangaan van een een-op-eenonderhandeling tussen Stichting GGZ Drenthe te Assen en Apetito B.V. te Denekamp met betrekking tot de verhuur van 850 m2 bvo bedrijfsruimte voor het gebruik als keuken op de locatie Korenmaat 5 te Assen, zonder inachtneming van artikel 6, lid 1 van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGZ Drenthe te Assen voor de verhuur van in totaal 850 m2 bvo bedrijfsruimte voor het gebruik als keuken in het pand aan de Korenmaat 5, 9405 TL te Assen, op het perceel kadastraal bekend: gemeente Assen, sectie R, nummer 1053, tegen een kale jaarhuur per 1 november 2018 van € 68.000,- (€ 80,- per m2), exclusief btw en energie–en servicekosten, jaarlijks te indexeren volgens de CPI alle huishoudens voor het eerst op 1 januari 2020, voor een periode van 6 jaar met de mogelijkheid om te verlengen in nader overleg, aan Apetito B.V. te Denekamp.

Extramuraliseren

Casus 4568 Prisma, extramuraliseren diverse locaties

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Prisma te Waalwijk voor de verhuur van de nagenoemde zelfstandige en onzelfstandige woningen tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie):

LOCATIE BRABANTHOF 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

LOCATIE BRABANTHOF 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Onzelfstandig appartement van 32,4 m2192€ 387,46€ 271,22
2Onzelfstandig appartement van 32,4 m2194€ 389,59€ 272,71
3Zelfstandig appartement van 49,1 m2156€ 782,78€ 547,95
4Zelfstandig appartement van 49,1 m2154€ 772,28€ 540,60
5Zelfstandig appartement van 53,1 m2156€ 782,78€ 547,95
6Zelfstandig appartement van 53,1 m2155€ 777,54€ 544,28
7Zelfstandig appartement van 49,1 m2158€ 793,30€ 555,31
Brontabel als csv (501 bytes)

LOCATIE BURGEMEESTER GODWALDTSTRAAT 10, 12. 14, 16, 18, 20, 22, 42, 44, 46, 48 EN 50

LOCATIE BURGEMEESTER GODWALDTSTRAAT 10, 12. 14, 16, 18, 20, 22, 42, 44, 46, 48 EN 50
TypeKorte omschrijvingPunten100%
1Zelfstandig appartement van 49,8 m2149€ 746,00
2Zelfstandig appartement van 47 m2145€ 724,98
3Zelfstandig appartement van 58,8 m2160€ 803,83
4Zelfstandig appartement van 71,5 m2176€ 887,95
Brontabel als csv (252 bytes)

LOCATIE DE REIJT 26A, 26B, 26C, 26D, 28, 28A, 28B, 28C EN 28D TE BIEZENMORTEL

LOCATIE DE REIJT 26A, 26B, 26C, 26D, 28, 28A, 28B, 28C EN 28D TE BIEZENMORTEL
TypeKorte omschrijvingPunten100%
1Zelfstandige appartementen van 40,5 en 42,1 m298€ 477,84
2Zelfstandige appartementen van 37,3 en 39,9 m294€ 456,80
3Zelfstandige appartementen van 35,5 en 36,2 m293€ 451,56
4Zelfstandig appartement van 34,5 m292€ 446,28
6Zelfstandig appartement van 42,2 m2102€ 498,86
7Zelfstandig appartement van 38,6 m296€ 467,32
Brontabel als csv (390 bytes)