Vergadering 8 mei 2018

Casus 4010 Novadic-Kentron, verkoop Edisonlaan 15 te Tilburg
Casus 4326 MET GGZ, loc. Steegstraat 11 te Roermond
Casus 4367 Inovum, locatie Veenstaete te Kortenhoef
Casus 3526 Eilandzorg Schouwen-Duiveland, extramuraliseren De Wieken te Zierikzee

Onroerende zaken

Casus 4010 Novadic-Kentron, verkoop Edisonlaan 15 te Tilburg 

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Novadic-Kentron te Vught voor de verkoop van het pand met perceel grond plaatselijk bekend: Edisonlaan 15, 5021 MA te Tilburg, kadastraal bekend: gemeente Tilburg, sectie R, nummer 5825, groot ca. 2333 m², tegen een prijs van € 1.521.000,- k.k. aan Peters Projectontwikkeling Schaijk B.V. te Schaijk.

Casus 4326 MET GGZ, locatie Steegstraat 11 te Roermond

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting MET GGZ gevestigd te Roermond voor de verkoop van het object plaatselijk bekend Steegstraat 11 te 6041 EA Roermond, kadastraal bekend gemeente Roermond, sectie D, nummer 1081 aan de heer H.K., wonende te S., tegen een prijs van € 265.000,- k.k.

Extramuraliseren

Casus 4367 Inovum, locatie Veenstaete te Kortenhoef

Het College sanering zorginstellingen besluit

  1. dat voor de verhuur van appartementen in het kader van extramuraliseren op de locatie Veenstaete, Oudengaard 1-401 te Loosdrecht goedkeuring is vereist;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Inovum te Loosdrecht voor de verhuur van de nagenoemde zelfstandige woningen in het complex Veenstaete te Loosdrecht, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie):
LOCATIE VEENSTAETE, OUDENGAARD 1 – 401 TE KORTENHOEF
Type Aantal Grootte Punten 100% 70%
B46 61 46 m² 180 € 896,41 € 627,49

Casus 3526 Eilandzorg Schouwen-Duiveland, extramuraliseren De Wieken te Zierikzee

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland te Zierikzee voor de verhuur van de nagenoemde onzelfstandige woningen op de locatie De Wieken te Zierikzee, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie):

LOCATIE: DE WIEKEN, HOGE MOLENSTRAAT TE ZIERIKZEE

LOCATIE: DE WIEKEN, HOGE MOLENSTRAAT TE ZIERIKZEE
TypeGroottepunten100%70%
Grondzeilerstraat 11 12 15 en 1618,38 m2130306,79 euro214,75 euro
Grondzeilerstraat 1319,38 m2135318,55 euro222,99 euro
Grondzeilerstraat 1424,00 m2164387,01 euro270,91 euro
Tjaskerstraat 21 en 2217,38 m2124292,61 euro204,83 euro
Tjaskerstraat 2318,38 m2130306,79 euro214,75 euro
Tjaskerstraat 2424,38 m2164387,01 euro270,91 euro
Molenaarstraat 52 en 5318,38 m2130306,79 euro214,75 euro
Molenaarstraat 5419,38 m2135318,55 euro222,99 euro
Molenaarstraat 5917,38 m2124292,61 euro204,83 euro
Brontabel als csv (564 bytes)