Vergadering 9 oktober 2018

Casus 2569 Koninklijke Kentalis, locatie Laagstraat te Vught
Casus 3708 Diakonessenhuis, verhuur externe zorgpartners te Utrecht
Casus 3761 's Heeren Loo Zorggroep, Sluisweg 21 te Anna Paulowna
Casus 3998 GGz Centraal, verhuur Cederhorst te Amersfoort
Casus 4128 Pro Persona, Heelsumseweg 49 en 55 te Wolfheze
Casus 4444 Pro Persona, Heelsumseweg 57, 59, 61 en 63 te Wolfheze
Casus 4522 Lentis, verhuur pand Beukenrode te Zuidlaren
Casus 4526 GGZ Noord Holland Noord, De Hoghe Weijdt 63 te Heiloo 

Onroerende zaken

Casus 2569 Koninklijke Kentalis, locatie Laagstraat te Vught

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Kentalis Zorg, statutair gevestigd te Haren en kantoorhoudend te Sint Michielsgestel, voor de verkoop dan wel de overdracht van het juridisch eigendom van het perceel plaatselijk bekend Laagstraat 19 te Vught, kadastraal bekend gemeente Vught, sectie C, nummer 2484, groot 48 are, aan Stichting Kentalis Onderwijs, statutair gevestigd te Haren en kantoorhoudend te Sint Michielsgestel, voor een prijs van € 0,-.

Casus 3708 Diakonessenhuis, verhuur externe zorgpartners te Utrecht

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi goedkeuring te verlenen aan Stichting Diaconessenhuis te Utrecht voor de verhuur van:

  1. 138,26 m² vvo bedrijfsruimte in het Gezondheidshuis tegen een prijs van € 155,‑/m² vvo per jaar (totale jaarhuur € 21.430,30), vrij van btw en exclusief servicekosten, voor een periode van 5 jaar met de optie om te verlengen met telkenmale 5 jaren, jaarlijks te indexeren met een vaste indexatie van 2% per jaar en voor het eerst op 1 januari volgend op het jaar waarin de huurovereenkomst is ingegaan, aan Haarcentrum Ugeka te Utrecht;
  2. 84,53 m² vvo bedrijfsruimte in het Gezondheidshuis tegen een prijs van € 155,‑/m² vvo per jaar (totale jaarhuur € 13.102,15), vrij van btw en exclusief servicekosten, voor een periode van 15 jaar met de optie om te verlengen met telkenmale 5 jaren, jaarlijks te indexeren met een vaste indexatie van 2% per jaar en voor het eerst op 1 januari volgend op het jaar waarin de huurovereenkomst is ingegaan, aan De ERGO Experts te Utrecht;
  3. 258,87 m² vvo bedrijfsruimte in het Gezondheidshuis tegen een prijs van 155,-/m2 vvo per jaar (totale jaarhuur € 40.124,85), vrij van btw en exclusief servicekosten, voor een periode van 10 jaar met de optie om te verlengen met telkenmale 5 jaren, jaarlijks te indexeren met een vaste indexatie van 2% per jaar en voor het eerst op 1 januari volgend op het jaar waarin de huurovereenkomst is ingegaan, aan Podotherapie Utrecht te Utrecht;
  4. 204,46 m² vvo bedrijfsruimte in het Gezondheidshuis tegen een prijs van € 155,‑/m² vvo per jaar (totale jaarhuur € 31.691,30), vrij van btw en exclusief servicekosten voor een periode van 5 jaar met de optie om te verlengen met telkenmale 5 jaren, jaarlijks te indexeren met een vaste indexatie van 2% per jaar en voor het eerst op 1 januari volgend op het jaar waarin de huurovereenkomst is ingegaan, aan SALTRO te Utrecht.

Casus 3761 's Heeren Loo Zorggroep, Sluisweg 21 te Anna Paulowna

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ’s Heeren Loo te Amersfoort voor de verkoop van de woning en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend Sluisweg 21, 1761 JV te Anna Paulowna, kadastraal bekend: gemeente Anna Paulowna, sectie K, nummers 4761 en 7606, groot 11 are 28 centiare, voor een bedrag van € 255.000,- k.k. aan de heer M.J. en mevrouw G.J. te A.

Casus 3998 GGz Centraal, verhuur Cederhorst te Amersfoort

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGz Centraal gevestigd te Amersfoort voor de verhuur van 780 m² bvo in het pand Cederhorst: plaatselijk bekend Utrechtseweg 266, 3818 EW te Amersfoort, kadastraal bekend: gemeente Amersfoort, sectie C, nummer 5699, groot 16 ha 46a 60ca (ged.), aan Stichting Nieuw Hermes Huis te Bosch en Duin en Stichting ’s-Heeren Loo Zorggroep te Amersfoort, tegen een kale huurprijs van € 81.900,- (€ 105,- per m² bvo) per jaar exclusief btw, met ingang van 1 augustus 2018 met een looptijd van 6 maanden met verlengmogelijkheden van telkenmale één maand. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 juli geïndexeerd vanaf 1 juli 2019 volgens de door het CBS gepubliceerde consumenten-prijsindex reeks alle huishoudens.

Casus 4128 Pro Persona, Heelsumseweg 49 en 55 te Wolfheze
Casus 4444 Pro Persona, Heelsumseweg 57, 59, 61 en 63 te Wolfheze

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Pro Persona GGZ te Wolfheze voor de verkoop van:

  1. een perceel grond gelegen achter en grenzend aan de Heelsumseweg 49, 6874 BB te Wolfheze, kadastraal bekend: gemeente Doorwerth, sectie A, nummer 545 (ged.), groot ca. 75 m², tegen een prijs van € 11.250,- k.k. aan de heer J.G. en mevrouw T.B. te W.;
  2. het vestigen van een erfdienstbaarheid van uitweg (om niet) ten behoeve van het verkochte perceel achter Heelsumseweg 49 en ten laste van het perceel kadastraal bekend als gemeente Doorwerth, sectie A, nummer 545, eigendom van verkoper, om te komen en te gaan naar de Heelsumseweg op een door Stichting Pro Persona GGZ aan te geven wijze;
  3. een perceel grond gelegen achter en grenzend aan de Heelsumseweg 55, 6874 BB te Wolfheze, kadastraal bekend: gemeente Doorwerth, sectie A, nummer 545 (ged.), groot ca. 27,5 m², tegen een prijs van € 4125,- k.k. aan de heer G.D. en mevrouw L.H. te W.;
  4. een perceel grond gelegen achter en grenzend aan de Heelsumseweg 57, 6874 BB te Wolfheze, kadastraal bekend: gemeente Doorwerth, sectie A, nummer 545 (ged.), groot ca. 117 m², tegen een prijs van € 17.550,- k.k. aan de heer J.V. en mevrouw M.O. te W.;
  5. een perceel grond gelegen achter en grenzend aan de Heelsumseweg 59, 6874 BB te Wolfheze, kadastraal bekend: gemeente Doorwerth, sectie A, nummer 545 (ged.), groot ca. 117 m², tegen een prijs van € 17.550,- k.k. aan de heer J.K. en mevrouw S.B. te W.

Casus 4522 Lentis, verhuur pand Beukenrode te Zuidlaren

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Lentis te Zuidlaren voor de verhuur van het pand Beukenrode aan de E 85, 9471 KE te Zuidlaren, kadastraal bekend: gemeente Zuidlaren, sectie G, nummer 5691, tegen een kale jaarhuur van € 178.200,- exclusief btw en servicekosten met een eerste jaarhuur van € 89.100,- wegens aftrek incentive, jaarlijks te indexeren volgens de CPI alle huishoudens voor het eerst op 1 oktober 2019, voor een periode van 5 jaar met de mogelijkheid om te verlengen voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 12 maanden ingaande per 1 oktober 2018 aan De Bruggen VOF te Veendam.

Casus 4526 GGZ Noord Holland Noord, De Hoghe Weijdt 63 te Heiloo

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGZ Noord Holland Noord te Heerhugowaard voor de verkoop van de woning en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend De Hoghe Weijdt 63, 1851 EC te Heiloo, kadastraal bekend: gemeente Heiloo, sectie B, nummer 2715, groot 1 are 86 centiare, voor een bedrag van € 310.000,- k.k. aan de heer M.J. en mevrouw A.K. te A.