Vergadering 13 augustus 2019

Casus 376 Altrecht, Verkoop terrein WA-hoeve te Den Dolder 
Casus 1158 Kempenhaeghe, deelplan 2 Kloostervelden (voorheen Providentia) te Sterksel
Casus 3580 GGNet, verkoop complex Deventerstraat te Apeldoorn 
Casus 3659 en 4287 Yulius, verkoop Kasperspad 79 en Kromhout 170 te Dordrecht
Casus 3818 Lentis, verkoop Nassaustraat 171 te Veendam
Casus 4138 Westfries Gasthuis (thans Dijklander ziekenhuis), gezamenlijke herstelafdeling met Omring te Hoorn
Casus 4286 Yulius, verkoop Overkampweg 115 te Dordrecht
Casus 4386 GGz Centraal, verhuur De Linde te Amersfoort
Casus 4660 Zinzia zorggroep, locatie Villa Oranje Nassau's Oord te Renkum
Casus 4760 Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, verhuur apotheek, locatie Waalsprong te Nijmegen
Casus 4761 Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, locatie Waalsprong te Nijmegen, generieke goedkeuring voor ruimten tot 100 m²

Casus 376 Altrecht, Verkoop terrein WA-hoeve te Den Dolder

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Altrecht te Utrecht voor de verkoop van het gebied bestaande uit de percelen kadastraal bekend: gemeente Zeist, sectie A, nummers 3428 (ged.), 3680, 3681, 3748 (ged.), 3991, 3992, 3994, 4339 (ged.) en 4461, groot ca. 176.322 m2, tegen een prijs van € 19.150.000,- k.k. met mogelijke meeropbrengst die afhankelijk is van het definitieve bouwprogramma in relatie tot het bestemmingsplan en de marktomstandigheden tussen € 0,- en € 5.900.000,- aan BPD Ontwikkeling B.V. te Amsterdam.

Casus 1158 Kempenhaeghe, deelplan 2 Kloostervelden (voorheen Providentia) te Sterksel

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Kempenhaeghe te Heeze-Leende voor de verkoop van een perceel tezamen groot ca. 2ha 17a 57 ca voor een koopsom van in totaal € 2.704.553,- k.k. exclusief (eventueel verschuldigde) omzetbelasting verdeeld over de navolgende (sub) fasen:

Fase 5a.
Een aaneengesloten gedeelte grond ter grootte van in totaal circa eenduizend vijfhonderd achtendertig vierkante meter (1538 m2) van het perceel kadastraal bekend gemeente Heeze, sectie H, nummer 1576, ten behoeve van negen (9) starterswoningen (marktwoningen), gelegen nabij de Kievithof te Sterksel, welke bouwkavels louter ter oriëntatie van partijen door middel van de aanduidingen 5a 1 tot en met 5a 9 zijn aangegeven op de situatietekening fase 5, behorende bij de conceptkoopovereenkomst d.d. 17 juli 2019, voor een bedrag van € 18.968,-, exclusief (eventueel verschuldigde) omzetbelasting. 

Fase 5b.
Een aaneengesloten gedeelte grond ter grootte van in totaal circa negenhonderd vierennegentig vierkante meter (994 m2) van het perceel kadastraal bekend gemeente Heeze, sectie H, nummer 1576, ten behoeve van zeven (7) levensloopbestendige woningen (marktwoningen), gelegen nabij de Kievithof te Sterksel, welke bouwkavels louter ter oriëntatie van partijen door middel van de aanduidingen 5b 1 tot en met 5b 7 zijn aangegeven op de situatietekening fase 5, behorende bij de conceptkoopovereenkomst d.d. 17 juli 2019, voor een bedrag van € 91.038,-, exclusief (eventueel verschuldigde) omzetbelasting.
Gemeenschappelijk binnenterrein ter grootte van circa tweehonderd negenentachtig vierkante meter (289 m2) van het perceel kadastraal bekend gemeente Heeze, sectie H, nummer 1576, ten behoeve van de bouwkavels behorende tot fase 5a en Fase 5b, gelegen nabij de Kievithof en Zwaluwstraat te Sterksel, welk binnenterrein louter ter oriëntatie van Partijen door middel van de aanduiding M is aangegeven op de situatietekening fase 5, behorende bij de conceptkoopovereenkomst d.d. 17 juli 2019.

Fase 5c.
Een aaneengesloten gedeelte grond ter grootte van in totaal circa tweeduizend vierhonderd negenenzestig vierkante meter (2469 m2) van het perceel kadastraal bekend gemeente Heeze, sectie H, nummer 1576, ten behoeve van vijf (5) vrije kavels, gelegen nabij de Kievithof te Sterksel, welke vrije kavel louter ter oriëntatie van partijen door middel van de aanduiding 5c 1 tot en met 5c 5 zijn aangegeven op de situatietekening fase 5, behorende bij de conceptkoopovereenkomst d.d. 17 juli 2019, voor een bedrag van € 424.833,- exclusief (eventueel verschuldigde) omzetbelasting.

Fase 5d.
Een aaneengesloten gedeelte grond ter grootte van circa tweeduizend tweehonderd eenentwintig vierkante meter (2221 m2) van het perceel kadastraal bekend gemeente Heeze, sectie H, nummer 1576, ten behoeve van in totaal vier (4) vrije kavels, gelegen nabij de Kievithof te Sterksel, welke vrije kavel louter ter oriëntatie van partijen door middel van de aanduiding 5d 1 tot en met 5d 4 zijn aangegeven op de situatietekening fase 5, behorende bij de conceptkoopovereenkomst d.d. 17 juli 2019, voor een bedrag van € 382.151,-, exclusief (eventueel verschuldigde) omzetbelasting.

Fase 6a, bestaande uit:
Een aaneengesloten gedeelte grond ter grootte van in totaal circa zeshonderd zesenzestig vierkante meter (666 m2) van het perceel kadastraal bekend gemeente Heeze, sectie H, nummer 1576, ten behoeve van twee (2) vrijstaand geschakelde woningen (marktwoningen), gelegen nabij de Houtduifstraat te Sterksel, welke bouwkavels louter ter oriëntatie van partijen door middel van de aanduidingen 6a 1 en 6a 2 zijn aangegeven op de situatietekening fase 6, behorende bij de conceptkoopovereenkomst d.d. 17 juli 2019.
Een aaneengesloten gedeelte grond ter grootte van in totaal circa eenduizend zevenhonderd vijfendertig vierkante meter (1735 m2) van het perceel kadastraal bekend gemeente Heeze, sectie H, nummer 1576, ten behoeve van in totaal vijf (5) vrijstaande woningen (marktwoningen), gelegen nabij de Buizerdlaan te Sterksel, welke bouwkavels louter ter oriëntatie van partijen door middel van de aanduidingen 6a 3 tot en met 6a 7 zijn aangegeven op de situatietekening fase 6, behorende bij de conceptkoopovereenkomst d.d. 17 juli 2019, voor een bedrag van totaal € 190.843,-, exclusief (eventueel verschuldigde) omzetbelasting.

Fase 6b.
Een aaneengesloten gedeelte grond ter grootte van in totaal circa tweeduizend tweehonderd eenennegentig vierkante meter (2291 m2) van het perceel kadastraal bekend gemeente Heeze, sectie H, nummer 1576, ten behoeve van tien (10) kleine tweekappers (marktwoningen), gelegen nabij de Houtduifstraat te Sterksel, welke bouwkavels louter ter oriëntatie van partijen door middel van de aanduidingen 6b 1 tot en met 6b 10 zijn aangegeven op de situatietekening fase 6, behorende bij de conceptkoopovereenkomst d.d. 17 juli 2019, voor een bedrag van euro € 110.237,-, exclusief (eventueel verschuldigde) omzetbelasting.

Fase 6c.
Een aaneengesloten gedeelte grond ter grootte van in totaal circa eenduizend vierhonderd drieënzeventig vierkante meter (1473 m2) van het perceel kadastraal bekend gemeente Heeze, sectie H, nummer 1576, ten behoeve van negen (9) starterswoningen (marktwoningen), gelegen nabij de Houtduifstraat te Sterksel, welke bouwkavels louter ter oriëntatie van partijen door middel van de aanduidingen 6c 1 tot en met 6c 9 zijn aangegeven op de situatietekening fase 6, behorende bij de conceptkoopovereenkomst d.d. 17 juli 2019, voor een bedrag van € 53.069,-, exclusief (eventueel verschuldigde) omzetbelasting. 

Fase 6d.
Een aaneengesloten gedeelte grond ter grootte van in totaal circa drieduizend vierhonderd eenenzeventig vierkante meter (3471 m2) van het perceel kadastraal bekend gemeente Heeze, sectie H, nummer 1576, ten behoeve van zeven (7) vrije kavels, gelegen nabij de Torenvalkstraat te Sterksel, welke vrije kavel louter ter oriëntatie van partijen door middel van de aanduiding 6d 1 tot en met 6d 7 zijn aangegeven op de situatietekening fase 6, behorende bij de conceptkoopovereenkomst d.d. 17 juli 2019, voor een bedrag van € 688.996,-, exclusief (eventueel verschuldigde) omzetbelasting.

Fase 8a.
Een aaneengesloten gedeelte grond ter grootte van in totaal circa tweeduizend zevenhonderd zestig vierkante meter (2760 m2) van het perceel kadastraal bekend gemeente Heeze, sectie H, nummer 1576, ten behoeve van vijf (5) vrije kavels, gelegen nabij de Steenuildreef te Sterksel, welke vrije kavel louter ter oriëntatie van partijen door middel van de aanduiding 8a 1 tot en met 8a 5 zijn aangegeven op de situatietekening fase 8, behorende bij de concept-koopovereenkomst d.d. 17 juli 2019, voor een bedrag van € 453.049,-, exclusief (eventueel verschuldigde) omzetbelasting.

Fase 8b.
Een aaneengesloten gedeelte grond ter grootte van in totaal circa duizend achthonderd vijftig vierkante meter (1850 m2) van het perceel kadastraal bekend gemeente Heeze, sectie H, nummer 1461, ten behoeve van drie (3) vrije kavels, gelegen nabij de Buizerdlaan te Sterksel, welke vrije kavel louter ter oriëntatie van partijen door middel van de aanduiding 8b 1 tot en met 8b 3 zijn aangegeven op de situatietekening fase 8, behorende bij de concept-koopovereenkomst d.d. 17 juli 2019, voor een bedrag van € 291.369,-, exclusief (eventueel verschuldigde) omzetbelasting;

aan CRA Vastgoed B.V. te Eindhoven.

Het College sanering zorginstellingen besluit kennis te nemen van de actuele planvorming van deelplan 2 en van de geactualiseerde residuele grondwaardes. 

Casus 3580 GGNet, verkoop complex Deventerstraat te Apeldoorn

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. de beschikking van 5 april 2016 met kenmerk DvG/ctw/2016/368 in te trekken;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGNet te Warnsveld voor de verkoop van de plandelen 1 en 2 aan de Deventerstraat 459 te Apeldoorn, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie AF, nummer 3239, groot 9 hectare, 9 are en 21 centiare (99.210 m2) tegen een prijs van € 6.000.000,- met jaarlijkse indexatie wanneer de overdracht nog niet heeft plaatsgevonden en met een mogelijke meeropbrengst die kan oplopen tot € 1.750.000,- bij het realiseren van opvangplaatsen op plandeel 1 dan wel deelgebied 2a, aan Centraal Orgaan opvang Asielzoekers te Rijswijk.

Casus 3659 en 4287 Yulius, verkoop Kasperspad 79 en Kromhout 170 te Dordrecht

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Yulius te Dordrecht voor de verkoop van de panden met ondergrond, erf, parkeerplaatsen, tuinen en verdere toebehoren, staande en gelegen aan de Kasperpad 79 en Kromhout 170 te Dordrecht, kadastraal bekend: gemeente Dordrecht, sectie C, nummer 6416, groot 45 are en 45 centiare, gedeeltelijk belast met een zakelijk recht ten behoeve van Stedin Netten B.V. te Rotterdam, tegen een prijs van € 1.610.000,- k.k. aan de heer P.B., te B., handelend als zelfstandig bevoegd bestuurder van Brukon Beheer B.V. te Rotterdam.

Casus 3818 Lentis, verkoop Nassaustraat 171 te Veendam

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Lentis Maatschappelijke onderneming te Zuidlaren, statutair gevestigd te Groningen, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend: Nassaustraat 171, 9645 HL te Veendam, kadastraal bekend: gemeente Veendam, sectie L, nummer 332, groot 41 a 40 ca, tegen een prijs van € 700.000,- k.k. aan de heren A.T. en P.W. te respectievelijk G. en R.

Casus 4138 Westfries Gasthuis (thans Dijklander ziekenhuis), gezamenlijke herstelafdeling met Omring te Hoorn

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Dijklander Ziekenhuis te Hoorn voor de verhuur van bedrijfsruimte ter grootte van 704,7 m2 netto vloeroppervlak, inclusief het gebruik van algemene ruimten, de verkeersruimten en de transportgebieden, op de 5e etage van het ziekenhuisgebouw op de locatie plaatselijk bekend Maelsonstraat 3 te Hoorn, kadastraal bekend: gemeente Hoorn, sectie D, nummer 7738, tegen een jaarhuur van in totaal € 84.564,- (€ 120,- per m² nvo) per jaar zonder btw en exclusief servicekosten, jaarlijks per 1 januari te indexeren volgende de CPI alle huishoudens en voor het eerst per 1 januari 2019, voor een periode van 5 jaar ingaande op 1 augustus 2018 en eindigend op 31 juli 2023, met een opzegtermijn van 6 maanden, te verlengen van 1 augustus 2023 tot en met 31 juli 2024 en de daarop volgende aansluitende huurperioden van telkens 1 jaar met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, aan Stichting Omring te Hoorn.

Casus 4286 Yulius, verkoop Overkampweg 115 te Dordrecht

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Yulius te Dordrecht voor de verkoop van het pand met ondergrond, erf, tuin en verdere toebehoren, staande en gelegen aan de Overkampweg 115 te Dordrecht, kadastraal bekend: gemeente Dordrecht, sectie N, nummer 4922, groot 53 are, tegen een prijs van € 1.500.000,- k.k. aan Cornerstones Development B.V te Breda.

Casus 4386 GGz Centraal, verhuur De Linde te Amersfoort

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGz Centraal te Amersfoort voor de verhuur van het pand De Linde gelegen aan de Utrechtseweg 266 te Amersfoort, kadastraal bekend: gemeente Amersfoort, sectie C, nummer 5701, groot 782 m² bvo, tegen een kale jaarhuur van € 66.470,- exclusief btw en servicekosten, jaarlijks te indexeren volgens de CPI alle huishoudens voor het eerst op 1 september 2020, aan Stichting Onderwijsgroep Amersfoort te Amersfoort, voor een periode van 3 jaar en 1 maand, ingaande op 1 juli 2019, waarbij de huurovereenkomst na deze periode, behoudens opzegging tegen het einde van de looptijd, wordt voortgezet voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 6 maanden.

Casus 4660 Zinzia zorggroep, locatie Villa Oranje Nassau's Oord te Renkum

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zinzia Zorggroep, gevestigd te Renkum, voor de verhuur van de villa plaatselijk bekend Kortenburg 4A te 6704 AV Wageningen, kadastraal bekend gemeente Wageningen, sectie E, nummer 3596 (gedeeltelijk), met een te verhuren oppervlakte van circa 414 m² vvo, aan Kind & meer B.V. gevestigd te Oosterbeek, tegen een aanvangshuurprijs van € 24.000,- per jaar in het eerste jaar en € 30.000,- per jaar in de daaropvolgende jaren, vrij van btw, de huur ingaande per 1 januari 2020 voor een periode van 5 jaar en vervolgens voort te zetten voor een aansluitende periode van 5 jaar, de huurprijs te indexeren volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens, voor het eerst op 1 januari 2022.

Casus 4742 OLVG, verhuur aan Amsta te Amsterdam

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, gevestigd te Amsterdam, voor de verhuur van 571 vierkante meter vvo op de zevende verdieping van vleugel B van het ziekenhuisgebouw plaatselijk bekend Jan Tooropstraat 164 te 1061 AE Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten Noord Holland sectie D nummer 6655 aan Stichting Amsta, gevestigd te Amsterdam, tegen een prijs van € 114.200 per jaar, prijspeil 1 september 2018, telkens jaarlijks per 1 september te indexeren overeenkomstig de CPI, waarbij de huurovereenkomst is ingegaan per 29 oktober 2018 en is aangegaan voor een periode van 3 maanden, lopende tot en met 31 januari 2019, met een verlengingsperiode van aansluitend 3 maanden, derhalve tot en met 30 april 2019, waarbij is overeengekomen dat de huurperiode telkens met 3 maanden kan worden verlengd.

Casus 4760 Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, verhuur apotheek, locatie Waalsprong te Nijmegen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichitng Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis Canisius-Wilhelmina te Nijmegen voor de verhuur van de ruimte WS10-005, groot 42 m² en 22 m² van de wachtruimte WS10-004 in het pand gelegen aan Carbatinastraat 3 te Nijmegen, aan CWZ Apotheek B.V., tegen een jaarlijkse huurprijs van € 8.083,20 (zijnde 50% van de huurprijs), jaarlijks te indexeren conform de consumentenprijsindex reeks alle huishoudens, ingaande op 1 april 2019 en eindigend op 31 augustus 2032.

Casus 4761 Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, locatie Waalsprong te Nijmegen, generieke goedkeuring voor ruimten tot 100 m²

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis Canisius-Wilhelmina te Nijmegen voor de verhuur van ruimtes op de locatie polikliniek Waalboog, Carbatinastraat 3 te Nijmegen, tot een maximum van in totaal 100 m² per huurder, tegen een jaarlijkse huurprijs van ten minste € 175,- ex btw per m², jaarlijks geïndexeerd conform de consumentenprijsindex reeks alle huishoudens;
  2. het goedkeuringsbesluit te laten gelden tot vijf jaar na dagtekening van de goedkeuringsbeschikking.