Vergadering 15 januari 2019

Casus 280 Opella, locatie De Hoven te Bennekom
Casus 1118 Sevagram, locatie Panhuys te Hulsbergen
Casus 2966 InteraktContour, locatie Burg. Van der Feltzlaan 4 te Epe   
Casus 3306 Pro Persona, locatie Tarweweg 2 te Nijmegen
Casus 3891 Hilverzorg, verkoop grond te Dordrecht    
Casus 3904 Amarant, locatie Hasseltstraat 286 te Tilburg   
Casus 4404 VieCuri Medisch Centrum voor Noord Limburg, verkoop recht van opstal locatie 'Uhlingshof'' te Venlo
Casus 4472 De Waalboog, verkoop Nijevelt te Nijmegen
Casus 4485 Verkoop perceel en opstal Albert Schweitzer Ziekenhuis, locatie Sliedrecht
Casus 4596 Grondruil Daelzicht, locatie Stadhouderlaan 243 te Stein
Casus 4641 Dichterbij, verkoop groenstrook grond t.h.v. Wansumseweg 14 t/m 50 te Oostrum

Onroerende zaken

Casus 280 Opella, locatie De Hoven te Bennekom

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Opella, Christelijke stichting voor wonen, zorg en welzijn, gevestigd te Ede, voor de verkoop van:

 1. een perceel grond voorzien van parkeerplaatsen, verlichting en bestrating en bestemd tot openbaar gebied, gelegen westelijk van het Baron van Wassenaerpark, aan welk perceel door het kadaster voorlopige kadastrale grenzen en een oppervlakte van 12.860 m² zijn toegekend, afkomstig uit het perceel kadastraal bekend als gemeente Bennekom, sectie E, nummer 12042, groot 14.940 m², aan de gemeente Ede, voor een bedrag van € 1,- (excl. btw);
 2. een perceel grond voorzien van parkeerplaatsen, verlichting en bestrating en bestemd tot openbaar gebied, bestaande uit de Freule van Wassenaerlaan en Barones van Lyndenlaan, aan welk perceel door het kadaster voorlopige kadastrale grenzen en een oppervlakte van 2080 m² zijn toegekend, afkomstig uit het perceel kadastraal bekend als gemeente Bennekom, sectie E, nummer 12042, groot 14.940 m² aan de gemeente Ede, voor een bedrag van € 1,- (excl. btw);
 3. een perceel grond voorzien van parkeerplaatsen, verlichting en bestrating en bestemd tot openbaar gebied, welk perceel nog definitief moet worden ingemeten, kadastraal bekend gemeente Bennekom, sectie E, nummer 12190, groot 8544 m2 aan de gemeente Ede, voor een bedrag van € 1,- (excl. btw).

Casus 1118 Sevagram, locatie Panhuys te Hulsbergen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen in gevolge van artikel 18 van de WTZi aan Stichting Sevagram Zorgcentra te Heerlen voor de verkoop van:

 1. 12 woningen met ondergrond, plaatselijk bekend Panhuyshof 1 t/m 12, kadastraal bekend gemeente Hulsberg, sectie E, nrs 826 en 827, groot circa 1661 m2 tegen een prijs van € 800.000,- k.k.;
 2. een perceel grond gelegen aan Panhuys 1, kadastraal bekend gemeente Hulsberg, sectie E, nr. 1143 (ged.), groot circa 1935 m2 tegen een prijs van € 314.600,- incl. btw aan Stichting Wonen Zuid te Roermond.

Casus 2966 InteraktContour, locatie Burg. Van der Feltzlaan 4 te Epe  

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Interakt Contour Groep te Nunspeet, voor de verkoop van het pand met ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Burgemeester Van der Feltzlaan 4, 8162 MB te Epe, kadastraal bekend: gemeente Epe en Oene, sectie U, nummer 5804, groot ca. 60 a 87 ca, tegen een prijs van € 868.000,- k.k. aan B&V Ontwikkeling B.V. te ‘t Harde.

Casus 3306 Pro Persona, locatie Tarweweg 2 te Nijmegen

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. de beschikking d.d. 28 februari 2017, kenmerk ChZ/ctw/2017/215, in te trekken;
 2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Pro Persona GGz te Wolfheze voor de verkoop van het kantoorgebouw met ondergrond gelegen aan de Tarweweg 2 te Nijmegen, kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie D, nummers 3817 en 3844 (beide gedeeltelijk), thans groot 12.425 m²; of zoveel kleiner als na kadastrale inmeting en splitsing zal blijken, aan de publiekrechtelijke rechtspersoon Politie te Den Haag, tegen een prijs van € 2.900.000,- k.k.

Casus 3891 Hilverzorg, verkoop grond te Dordrecht     

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Hilverzorg te Hilversum, voor de verkoop van het perceel grond met verdere toe- en aanbehoren plaatselijk bekend: Amstelwijckweg (ongenummerd) en Rijksstraatweg (ongenummerd) te Dordrecht, kadastraal bekend: gemeente Dordrecht, sectie Q, nummer 6688, groot ca. 3 ha 14 a 25 ca, tegen een prijs van € 204.030,- k.k. aan Tres Invest B.V. te Dordrecht, statutair gevestigd te Zwijndrecht.

Casus 3904 Amarant, locatie Hasseltstraat 286 te Tilburg  

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amarant Groep te Tilburg, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Hasseltstraat 286, 5041 MB te Tilburg, kadastraal bekend: gemeente Tilburg, sectie O, nummer 5407, groot ca. 4 a 85 ca, tegen een prijs van € 475.000,- k.k. aan de heer J.P. te W. en de heer T.E. te D.

Casus 4404 VieCuri Medisch Centrum voor Noord Limburg, verkoop recht van opstal locatie 'Uhlingshof'' te Venlo

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting VieCuri, Medisch Centrum voor Noord-Limburg te Venlo voor de verkoop van het zakelijk recht van opstal aan de Ulingshofweg 26-A, 5915 PM te Venlo, kadastraal bekend gemeente Venlo, sectie G, nummer 1183, groot 99 are en zevenenzestig centiare aan Stichting Adelante Zorg, Zandbergsweg 111, 6432 CC te Hoensbroek, tegen een prijs van € 265.000,- k.k.

Casus 4472 De Waalboog, verkoop Nijevelt te Nijmegen

Het College sanering zorginstellingen besluit Goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen te Nijmegen (hierna genoemd ‘verkoper’) voor:

 1. de verkoop van de locatie plaatselijk bekend Heijendaalseweg 113, 115, 117 en Professor Korsstraat 6 te Nijmegen, kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie B (voorheen) nr. 5109 (voorheen), groot circa 3365 m2 (hierna genoemd ‘het verkochte’) aan Cevelum Exploitatie B.V. te Nijmegen (hierna genoemd koper);
 2. het vestigen van een erfdienstbaarheid van weg ten behoeve van het verkochte om te komen van het verkochte en te gaan naar de ingang aan de zuidzijde van de op het heersend erf gesitueerde hoogbouw, zodra de thans op het bij verkoper in eigendom verblijvende gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Hatert sectie B, nummer 5109 aanwezige noodkeuken is gesloopt en aldaar een parkeerterrein is aangelegd;
 3. het vestigen van een erfdienstbaarheid van weg ten behoeve van het bij Verkoper in eigendom verblijvende gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie B, nummer 5109, om te komen van de Professor Korsstraat over het parkeerterrein aan de westzijde van het verkochte en te gaan naar het heersend erf; tegen een totaalprijs van € 7.151.000,- k.k.

Casus 4485 Verkoop perceel en opstal Albert Schweitzer Ziekenhuis, loc. Sliedrecht

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht voor de verkoop van een perceel met daarop liggende opstallen, plaatselijk bekend Wilhelminastraat 75 te Sliedrecht, kadastraal bekend gemeente Sliedrecht, sectie K, nummer 3433, met een oppervlakte van 77 are 63 centiare (7763 m²) aan Crossing Borders Development b.v te Sliedrecht voor de som van € 3.398.100,- exclusief btw en kosten koper.

Casus 4596 Grondruil Daelzicht, locatie Stadhouderlaan 243 te Stein

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Daelzicht te Heel, voor de verkoop in het kader van een grondruil van een perceel grond, plaatselijk bekend Stadhouderslaan 243 te Stein, kadastraal bekend gemeente Stein, sectie G, nummer 1180 (ged.), ter grootte van 240 m2, aan de gemeente Stein, waarbij Stichting Daelzicht van de gemeente Stein een perceel verwerft plaatselijk bekend Stadhouderslaan 245 te Stein en kadastraal bekend als gemeente Stein, sectie G, nummer 1850 (ged.) en groot ca. 240 m2, waarbij de verkoopprijs van elk van beide percelen € 12.000,- bedraagt.

Casus 4641 Dichterbij, verkoop groenstrook grond t.h.v. Wansumseweg 14 t/m 50 te Oostrum    

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. in te stemmen met het een-op-een verkopen van de grond aan Stichting F.P.C. De Rooyse Wissel zonder in achtneming van artikel 6, lid 1 van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken;
 2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Dichterbij te Gennep, voor de verkoop van het registergoed, kadastraal bekend: gemeente Venray, sectie S, nummer 1426, groot ca. 11 ha 80 a 44 ca waarvan het te verkopen deel 16 a 11 ca betreft, tegen een prijs van € 96.600,- k.k. aan Stichting F.P.C. De Rooyse Wissel te Venray, statutair gevestigd te Zetten.