Vergadering 16 juli 2019

Casus 4391 Careyn, De Ark te Wateringen
Casus 4530 RIBW Groep Overijssel, verkoop locatie de Well te Almelo
Casus 4549 Trans, verkoop Riegheide 24, 26, 28 en 30 te Rolde
Casus 4627 GGZ Drenthe, Molenstraat 16 en 46 te Beilen
Casus 4656 Pieter van Foreest, Verkoop Pietersonstraat 1a te Ter Heijde  
Casus 4626 Topaz, verhuur loc. Groenhoven te Leiden

Casus 4391 Careyn, De Ark te Wateringen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Careyn gevestigd te Schiedam, voor de verhuur van bedrijfsruimte, totaal groot ca 1600 m2 bestaande uit een gedeelte van het woonzorgcomplex “De Ark”, gelegen op de eerste en tweede verdieping, alsmede een buitenruimte van het verzorgingsgebouw aan de Herenstraat 85 te Wateringen, aan Stichting Middin te Rijswijk tegen een huurprijs van € 214.500,- per jaar exclusief servicekosten, voor een periode van 10 jaar, ingaande op 15 september 2018 en lopende tot en met 14 september 2028 welke, behoudens beëindiging door opzegging, wordt voorgezet met een periode van 1 jaar, derhalve tot en met 14 september 2029, en daarna wordt voortgezet voor een aansluitende periode van telkenmale 1 jaar met inachtneming van een opzegtermijn van 12 maanden, de huurprijs jaarlijks per 1 juli, voor het eerst op 1 juli 2019, te indexeren volgens de prijsindex CPI alle huishoudens, gepubliceerd door het CBS.

Casus 4530 RIBW Groep Overijssel, verkoop locatie de Well te Almelo

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting RIBW Groep Overijssel gevestigd te Zwolle voor de verkoop van het perceel grond met verblijfsobject en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Well 2 10 te 7608 NJ Almelo, kadastraal bekend gemeente Ambt-Almelo, sectie B, nummer 7942, groot 1044 m2, aan Twentsvast B.V., gevestigd te Enschede, tegen een prijs van € 710.000,- k.k.

Casus 4549 Trans, verkoop Riegheide 24, 26, 28 en 30 te Rolde

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De Trans te Rolde, statutair gevestigd te Aa en Hunze, voor de verkoop van:

  1. de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend: Riegheide 24, 9451 EJ Rolde, kadastraal bekend: gemeente Rolde, sectie L, nummer 2959, groot 1 a 39 ca;
  2. de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend: Riegheide 26, 9451 EJ Rolde, kadastraal bekend: gemeente Rolde, sectie L, nummer 2960, groot 1 a 43 ca;
  3. de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend: Riegheide 28, 9451 EJ Rolde, kadastraal bekend: gemeente Rolde, sectie L, nummer 2961, groot 1 a 43 ca;
  4. de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend: Riegheide 30, 9451 EJ Rolde, kadastraal bekend: gemeente Rolde, sectie L, nummer 2962, groot 1 a 39 ca;

tegen een prijs van € 616.000,- k.k. aan de heer R.G. en mevrouw G.G. te Z.

Casus 4627 GGZ Drenthe, Molenstraat 16 en 46 te Beilen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGZ Drenthe, gevestigd te Assen, voor de verkoop van twee gebouwen met meerdere woningen, ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, op de locaties plaatselijk bekend Molenstraat 16 t/m 16G (9411 NL), kadastraal bekend gemeente Beilen, sectie M, nummer 3543, groot 591 m2, vrij van huur en gebruik, respectievelijk plaatselijk bekend Molenstraat 46 t/m 46G (9411 NM), kadastraal bekend gemeente Beilen, sectie M, nummer 3540, groot 731 m2, in verhuurde staat, aan Stichting Woonservice Drenthe, gevestigd te Westerbork, voor een bedrag van € 520.000,- k.k. respectievelijk € 515.000,- k.k. (geen btw).

Casus 4656 Pieter van Foreest, Verkoop Pietersonstraat 1a te Ter Heijde

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest te Delft voor de verkoop van de eigendom van het vrijstaande herenhuis met verder aanbehoren, ondergrond, erf en tuin gelegen aan de Pietersonstraat 1a, 2684 XP te Ter Heijde, kadastraal bekend: gemeente Monster, sectie F, nummer 2119, groot ca. 1 a 51 ca, tegen een prijs van € 314.000,- k.k. aan de heer F.K. en mevrouw L.S. te M.

Casus 4626 Topaz, verhuur loc. Groenhoven te Leiden

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Topaz voor de verhuur van de nagenoemde onzelfstandige woningen in het complex Groenhoven te Leiden, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie):

Locatie Groenhoven te Leiden

Locatie Groenhoven te Leiden
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Appartement met een grootte van 27,0 of 26,9 m2167€ 353,38€ 247,37
2Appartement met een grootte van 26,0 m2178€ 376,68€ 263,68
3Appartement met een grootte van 25,0 m2149€ 315,28€ 220,70
4Appartement met een grootte van 25,7 m2155€ 328,01€ 229,61
5Appartement met een grootte van 25,8 m2155€ 328,01€ 229,61
6Appartement met een grootte van 26,0 m2155€ 328,01€ 229,61
7Appartement met een grootte van 26,3 m2155€ 328,01€ 229,61
8Appartement met een grootte van 26,8 m2155€ 328,01€ 229,61
9Appartement met een grootte van 48,7 m2272€ 481,69€ 337,18
10Appartement met een grootte van 45,2 m2266€ 475,12€ 332,58
Brontabel als csv (760 bytes)

      2. de gemachtigde te dechargeren.