Vergadering 18 juni 2019

Casus 3560 Pluryn, locatie Molenweg 17 te Groesbeek
Casus 4445 Waterlandziekenhuis, huurovereenkomst locatie Purmerend
Casus 3756 MagentaZorg, extramuraliseren Hoog Duinen te Schoorl

Onroerende zaken

Casus 3560 Pluryn, locatie Molenweg 17 te Groesbeek

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Pluryn, gevestigd te Nijmegen, voor de verkoop van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend als Molenweg 17 te 6561 AH Groesbeek, kadastraal bekend gemeente Groesbeek, sectie L, nummer 5642, met een oppervlakte van 23 are en 50 centiare, aan B.R.A.B. B.V., gevestigd te Groesbeek, tegen een prijs van € 440.000 k.k.

Casus 4445 Waterlandziekenhuis, huurovereenkomst locatie Purmerend

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi:

 1. de goedkeuringseis in de beschikking d.d. 8 februari 2018 (kenmerk ChZ/jgn/2018/133) voor de gesloten huurserviceovereenkomst d.d. 23 augustus 2007 tussen Waterlandziekenhuis en 24-Uurs Apotheek Waterland voor dat onderdeel in te trekken, met dien verstande dat voor de overige in deze beschikking aangegeven objecten de daarin aangegeven goedkeuringseis in stand blijft;
 2. onderdeel 17. in de beschikking van 29 januari 2019 (kenmerk SdG/av/2019/96), waarbij is besloten om niet over te gaan tot het inroepen van de vernietigbaarheid van de huurovereenkomst tussen het Waterlandziekenhuis te Purmerend en 24-Uurs Apotheek Waterland, locatie WLZ-PG-0-A, omvang 132 m², jaarhuur € 22.394,04 excl. btw, prijspeil 1-1-2018 onder de in dit besluitonderdeel genoemde voorwaarden, in te trekken, met dien verstande dat de beschikking voor de overige besluitonderdelen onverkort in stand blijft.

Extramuraliseren

Casus 3756 MagentaZorg, extramuraliseren Hoog Duinen te Schoorl

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. niet over te gaan tot de vernietigbaarheid van de door MagentaZorg te Heerhugowaard afgesloten huurovereenkomsten;
 2. goedkeuring te verlenen aan MagentaZorg te Heerhugowaard voor de verhuur van de nagenoemde zelfstandige woningen in het complex Hoog Duinen te Schoorl, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie):
  LOCATIE HOOG DUINEN, HEEREWEG 169 TE SCHOORL
  Type aantal punten 100% 70%
  A 43 36 113 € 556,70 € 389,69
  B 12 34 109 € 535,68 € 374,98
  C 2 54 140 € 698,67 € 489,07