Vergadering 19 november 2019

Casus 4311 Amphia Ziekenhuis, verhuur diverse ruimten locatie Langendijk te Breda
Casus 4563 Stichting Rijnstate ziekenhuis, locatie ziekenhuis Velp
Casus 4704 Stichting Sherpa, locatie Haagwinde 22 te Eemnes
Casus 4733 Zinzia zorggroep, recht van opstal Oranje Nassau's Oord te Wageningen
Casus 4787 Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, generieke goedkeuring voor ruimten tot 100 m2, locatie Weg door Jonkerbos 106 te Nijmegen
Casus 4822 St. Jansdal, verhuur ruimte in voormalig IJsselmeerziekenhuis te Lelystad
Casus 4730 Sint Jacob, extramuraliseren locatie Schalkweide te Haarlem

Casus 4311 Amphia Ziekenhuis, verhuur diverse ruimten locatie Langendijk te Breda

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amphia, gevestigd te Breda voor de overeenkomst met Stichting Thebe West-Brabant gevestigd te Breda voor de huur van ca. 1167 m² VVO op de 3e verdieping (unit 33 (deels), 34, 35 en 36) gesitueerd in het ziekenhuis van Amphia aan de Langendijk te Breda tegen een huurwaarde van € 188.697,44 per jaar, € 162,-/m² ingaande per 1 januari 2018 lopende tot en met 31 december 2021 met de mogelijkheid tot verlenging van eenzelfde periode als nodig is tot datum oplevering en ingebruikname van het Transmuraal centrum.

Casus 4563 Stichting Rijnstate ziekenhuis, locatie ziekenhuis Velp

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Rijnstate ziekenhuis, gevestigd te Arnhem, voor de verkoop van een perceel grond met opstallen en aanhorigheden, plaatselijk bekend Broekstraat 7 te 6882 GZ Velp (Gelderland) en President Kennedylaan 110 te 68883 AZ Velp (Gelderland), kadastraal bekend gemeente Velp Gelderland, sectie C, nummer 1930, ontstaan uit een deel van het vervallen perceel met nummer 1826 van die gemeente en sectie, groot twee hectare, vijftien are en vijfentachtig centiare aan de Lairessegroep B.V. te Amsterdam of nader te noemen meester, tegen een prijs van € 10.050.000,- k.k.

Casus 4704 Stichting Sherpa, locatie Haagwinde 22 te Eemnes

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Sherpa, gevestigd te Hilversum, voor de verkoop van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Haagwinde 22, 3755TA te Eemnes, kadastraal bekend gemeente Eemnes, sectie G, nummer 4183, groot 260 vierkante meter, aan J.W. te A., tegen een prijs van € 375.522 k.k.

Casus 4733 Zinzia zorggroep, recht van opstal Oranje Nassau's Oord te Wageningen

Het College sanering zorginstellingen besluit niet over te gaan tot het inroepen van de vernietigbaarheid ingevolge artikel 18 van de WTZi van het vestigen van een recht van opstal door Stichting Zinzia Zorggroep gevestigd te Renkum, voor het aanleggen, in stand houden, onderhouden, inspecteren, herstellen of verwijderen van elektrakabels, over een lengte van circa 1710 strekkende meter, gelegen in een strook grond deel uitmakende van de percelen grond kadastraal bekend gemeente Wageningen, sectie D, nummer 554 en sectie E, nummers 2406, 4557, 1659, 1623, 4571, 5596, plaatselijk bekend Kortenburg te Wageningen, mede inhoudende het recht de strook grond te gebruiken met een breedte van circa drie meter, het opstalrecht wordt gevestigd voor een periode van 30 jaar, ingaande op 28 augustus 2018, ten gunste van Liander Infra N.V. gevestigd te Arnhem, voor een vergoeding van € 44.797,52.

Casus 4787 Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, generieke goedkeuring voor ruimten tot 100 m2, locatie Weg door Jonkerbos 106 te Nijmegen

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen, voor de verhuur van ruimtes niet groter dan 100 m² in het gebouw gelegen aan de Weg van Jonkerbos 106 te Nijmegen tegen een minimale (kale) huurprijs van € 240,- per m² vvo per jaar excl. btw, de huurprijs jaarlijks te indexeren conform CPI-index:
  2. het goedkeuringsbesluit te laten gelden tot vijf jaar na dagtekening van de goedkeuringsbeschikking.

Casus 4822 St. Jansdal, verhuur ruimte in voormalig IJsselmeerziekenhuis te Lelystad

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Christelijk Ziekenhuis St. Jansdal te Harderwijk voor de verhuur aan Stichting Coloriet te Lelystad van 481,92 m2 bedrijfsruimte op de 4e etage in het gebouw aan de Ziekenhuisweg 100, 8233 AA te Lelystad, tegen een kale jaarhuur van € 68.432,64 exclusief btw en servicekosten, jaarlijks te indexeren volgens de CPI alle huishoudens, voor een periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 met de optie om tweemaal met een jaar te verlengen tot uiterlijk het door verhuurder beëindigen van de exploitatie van het ziekenhuis wegens de door haar voorgenomen vervangende nieuwbouw ter plaatse.

Casus 4730 Sint Jacob, extramuraliseren locatie Schalkweide te Haarlem

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Sint Jacob gevestigd te Haarlem voor de verhuur van de nagenoemde zelfstandige woningen in het complex Schalkweide te Haarlem, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie):

Locatie Schalkweide te Haarlem

Locatie Schalkweide te Haarlem
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
A zorgAppartement met een grootte van82€ 400,41€ 280,29
22,10 m2 (met balkon 27,53 m2)
B zorgAppartement met een grootte van79€ 384,85€ 269,40
22,10 m2 (met balkon 25,72 m2)
Brontabel als csv (244 bytes)