Vergadering 21 mei 2019

Casus 1027 Zorgwaard, locatie De Egmontshof te Oud-Beijerland
Casus 2966 InteraktContour, locatie Burg. Van der Feltzlaan 4 te Epe  
Casus 4468 Het Parkhuis, verkoop gezondheidscentrum Eureka te Dordrecht
Casus 4534 ZZG Zorggroep, verhuur verpleeghuis Berkenhof te Berg en Dal
Casus 4569 Prisma, verkoop Van Wijnruitstraat 196 te Waalwijk
Casus 4593 ’s Heeren Loo, verkoop bosperceel te Ermelo
Casus 4702 NEOS, locatie Labrehuis Boutenslaan 54 te Eindhoven
Casus 4568 Prisma, extramuraliseren diverse locaties

Onroerende zaken

Casus 1027 Zorgwaard, locatie De Egmontshof te Oud-Beijerland

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. niet over te gaan tot het inroepen van de vernietigbaarheid van de verkoop van het gedeelte van de locatie De Egmontshof, gelegen aan de Frans Halsstraat 1 te Oud- Beijerland, kadastraal bekend gemeente Oud-Beijerland sectie C nummer 5298, groot één hectare en 89 are en 97 centiare aan Kavel Projectontwikkeling I (koper) te Den Haag tegen een prijs van € 4.299.162,32 k.k. excl. btw, inclusief verrekening voorgeschoten kosten door koper voor bouwrijp maken van de grond en inclusief verrekening voordeel fiscale optimalisatie, met dien verstande dat het risico vanwege het alsnog achteraf kwalificeren door de belastinginspecteur van de locatie als bouwrijpe grond volledig wordt gedragen door de koper;
  2. niet achteraf een goedkeurende beschikking voor de rechtshandeling af te geven.

Casus 2966 InteraktContour, locatie Burg. Van der Feltzlaan 4 te Epe

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. de beschikking goedkeuring van 15 januari 2019 met kenmerk: DvG/ctw/2019/045 in te trekken;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Interakt Contour Groep te Nunspeet, voor de verkoop van het vrijstaand woon-/zorggebouw met ondergrond en tuin plaatselijk bekend: Burgemeester Van der Feltzlaan 4, 8162 MB te Epe, kadastraal bekend: gemeente Epe en Oene, sectie U, nummer 5804, groot ca. 60 a 87 ca, tegen een prijs van € 850.000,- k.k. aan De Weidse Hoede Exploitatie en Beheer B.V., De Ronde Venen, kantoorhoudende te Mijdrecht.

Casus 4468 Het Parkhuis, verkoop gezondheidscentrum Eureka te Dordrecht

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Het Parkhuis te Dordrecht, voor de verkoop van gezondheidscentrum Eureka (1253 m2 vvo), met tuin, erf en verdere aanbehoren, plaatselijk bekend Burgemeester de Raadtsingel 91, 91B, 91C, 91D, 91E, 91F, 91G en 91H te Dordrecht, kadastraal bekend Gemeente Dordrecht sectie D, nummer 5921, groot 1500 m2, aan Cortese Health Care III BV te Utrecht, tegen een prijs van € 3.300.000,- k.k. tegen de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in de bijgevoegde koopovereenkomst d.d. 28 januari 2019 en allonge d.d. 7 mei 2019, tezamen de getekende koopovereenkomst.

Casus 4534 ZZG Zorggroep, verhuur verpleeghuis Berkenhof te Berg en Dal

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ZZG zorggroep te Groesbeek voor de verhuur van de bedrijfsruimte gelegen Parklaan 156, 6561 LB te Groesbeek, kadastraal bekend gemeente Groesbeek, sectie F, deels nummer 1225 (het gehuurde is nader aangeduid in de als bijlage 1 bij de huurovereenkomst gevoegde en door partijen geparafeerde plattegrond/tekening), tegen een jaarhuur van € 83.000,-, (exclusief btw en exclusief servicekosten en overige kosten), jaarlijks met ingang van 1 januari 2020 te indexeren conform de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006=100) van het CBS, voor een periode van 5 jaar, ingaande op 1 juni 2019 en eindigend op 31 mei 2024, met een opzegtermijn van 2 jaar en met een mogelijkheid tot verlenging van 5 jaar, en na 10 jaar de mogelijkheid van (stilzwijgende) verlenging van een jaar met een opzegtermijn van 1 maand, aan VHF BV te Cadier en Keer.

Casus 4569 Prisma, verkoop Van Wijnruitstraat 196 te Waalwijk

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Prisma, gevestigd te Waalwijk, voor de verkoop van het perceel grond met opstallen en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Wijnruitstraat 196 te Waalwijk, kadastraal bekend gemeente Waalwijk, sectie E, nummer 3941, groot 2.073 vierkante meter, aan A.J. Holding B.V., gevestigd te Waalwijk, en/of een nader te noemen meester, tegen een prijs van € 557.770,- k.k.

Casus 4593 ’s Heeren Loo, verkoop bosperceel te Ermelo

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. niet over te geen tot de vernietiging van de vestiging van het recht van erfpacht met de heer N.B en mevrouw J.D. d.d. 24 januari 2014;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ’s Heeren Loo te Amersfoort voor de verkoop van een perceel grond (Bosperceel) aan de hoek Horsterweg/Groene Allee te Ermelo, kadastraal bekend: gemeente Ermelo, sectie I, nummer 6695, groot 8 are en 40 centiare, tegen een prijs van € 9000,- k.k. aan de heer N.B. en mevrouw J.D. te E.

Casus 4702 NEOS, locatie Labrehuis Boutenslaan 54 te Eindhoven

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de verkoop door Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting te Eindhoven van het Labrehuis aan de Boutenslaan 54, 5615 KT te Eindhoven, kadastraal bekend: gemeente Gestel, sectie C, nummer 3973, groot ca. 4130 m2 voor een bedrag van € 966.828,- kosten koper aan Woonstichting Thuis te Eindhoven.

Extramuraliseren

Casus 4568 Prisma, extramuraliseren diverse locaties

1.    Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Prisma te Waalwijk voor de verhuur van de nagenoemde woningen tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie):

Locatie: ’t Schop 2, 4, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6G, 6H, 6J, 8, 10, 12, 36, 38, 68 en 70 te Oisterwijk

Locatie: ’t Schop 2, 4, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6G, 6H, 6J, 8, 10, 12, 36, 38, 68 en 70 te Oisterwijk
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van 64,31 m2169€ 851,18€ 595,83
2Zelfstandig appartement van 45,75 m2143€ 714,43€ 500,10
3Zelfstandig appartement van 51,67 m2153€ 767,02€ 536,91
4Zelfstandig appartement van 52,49 m2158€ 793,30€ 555,31
5Zelfstandig appartement van 64,31 m2168€ 845,88€ 592,12
6Zelfstandig appartement van 46,57 m2143€ 714,43€ 500,10
Brontabel als csv (437 bytes)

2.    Het College sanering zorginstellingen besluit niet de vernietigbaarheid in te roepen van de  reeds  gesloten  individuele  huurovereenkomst  voor  de  woning  met  het  adres  ’t Schop 4 te Oisterwijk.