Vergadering 22 oktober 2019

Casus 891 Lentis, verkoop locatie De Wieken, Schoollaan 22 te Eelde 
Casus 4521 Stichting Lentis, verhuur locatie Het Witte Huis te Zuidlaren 
Casus 4666 Stichting RIBW Groep Overijssel, verkoop Curieweg 16 te Zwolle   
Casus 3999 Cordaan, extramuraliseren De Marke de Meenthoek te Huizen 

Casus 891 Lentis, verkoop locatie De Wieken, Schoollaan 22 te Eelde

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Lentis Maatschappelijke onderneming te Zuidlaren, statutair gevestigd te Groningen, voor de verkoop van:
  • een gedeelte (5381 m2) van het perceel grond met daarop thans gelegen (parkeer)voorzieningen, erf, tuin, en ondergrond, plaatselijk bekend: nabij Schoollaan 20 te Eelde, kadastraal bekend: gemeente Eelde, sectie D, nummers 5408 en 4839, groot 9685 m2, tegen een prijs van € 800.000,- k.k. aan Vazet Creatie B.V. te Lelystad;
  • een gedeelte (769 m2) van het perceel grond, kadastraal bekend: gemeente Eelde, sectie D, nummer 4751, ten behoeve van het aanleggen van 24 parkeerplaatsen tegen een prijs van € 12.000,- k.k. aan Vazet Creatie B.V. te Lelystad;
 2. de goedkeuringseis d.d. 10 juli 2018 met kenmerk DvG/jgn/2018/650 in te trekken.

Casus 4521 Stichting Lentis, verhuur locatie Het Witte Huis te Zuidlaren 

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Lentis te Zuidlaren voor de verhuur van 495 m² bvo bedrijfsruimte zijnde het gebouw plaatselijk bekend “Het Witte Huis” aan de E 3, 9471 KA te Zuidlaren, kadastraal bekend gemeente Zuidlaren, sectie G, nummer 5842, tegen een kale aanvangsjaarhuur van € 80.000,- (zijnde € 162,- per m²) exclusief servicekosten en btw met ingangsdatum 1 april 2020 lopende voor een periode van 10 jaar tot en met 31 maart 2030 met de mogelijkheid tot verlenging met telkenmale 5 jaren. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 april geïndexeerd, voor het eerst op 1 april 2021, volgens de door het CBI gepubliceerde consumentenprijsindex reeks alle huishoudens (2006=100) aan Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag te Groningen.

Casus 4666 Stichting RIBW Groep Overijssel, verkoop Curieweg 16 te Zwolle   

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Regionale Instelling voor Begeleiding bij Wonen/Werken/Welzijn Groep Overijssel te Zwolle voor de verkoop van het perceel grond met opstal, ondergrond en verdere aanhorigheden aan de Curieweg 16, 8013, RA te Zwolle, kadastraal bekend: gemeente Zwolle, sectie M, nummers 433 en 1079, respectievelijk groot ca. 993 m² en 3955 m², tegen een prijs van € 750.000,- k.k. aan Jansen Vastgoed B.V. te Zwolle.

Casus 3999 Cordaan, extramuraliseren De Marke de Meenthoek te Huizen 

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Cordaan te Amsterdam voor de verhuur van het nagenoemde zelfstandige appartementen, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs per 1 juli 2019, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijs jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie)

locatie De Marke de Meenthoek te Huizen

locatie De Marke de Meenthoek te Huizen
TypeAantalKorte omschrijvingPunten100%70%
A108Tweekamer appartement van 43,05 m2142� 721,24� 504,87
B4Driekamer appartement van 55,45 m2163� 833,53� 583,47
C3Tweekamer appartement van 38,92 m2137� 694,52� 486,16
D5Driekamer appartement van 51,55 m2160� 817,50� 572,25
E2Tweekamer appartement van 41 m2138� 699,88� 489,92
F9Tweekamer appartement van 41 m2139� 705,20� 493,64
G1Tweekamer appartement van 40,10 m2138� 699,98� 489,92
H1Tweekamer appartement van 38,66 m2137� 694,52� 486,16
I1Tweekamer appartement van 38,23 m2135� 683,84� 478,69
J2Driekamer appartement van 70,70 m2202� 1.042,08� 729,46
K2Driekamer appartement van 67 m2199� 1.026,03� 718,22
L1Driekamer appartement van 70,70 m2201� 1.036,73� 725,71
M1Driekamer appartement van 70,70 m2202� 1.042,08� 729,46
N1Driekamer appartement van 70,70 m2202� 1.042,08� 729,46
O1Driekamer appartement van 70,70 m2201� 1.036,73� 725,71
P1Tweekamer appartement van 42,34 m2137� 694,52� 486,16
Q1Tweekamer appartement van 43,61 m2143� 726,58� 508,61
R1Driekamer appartement van 52,45 m2159� 812,17� 568,52
S1Driekamer appartement van 55,45 m2163� 833,53� 583,47
Brontabel als csv (1 kB)

2. het College sanering zorginstellingen besluit niet de vernietigbaarheid in te laten roepen ingevolge artikel 18 van de WTZi van de navolgende huurovereenkomsten:

 • het appartement, plaatselijk bekend Gooierserf 34 te Huizen, aan de heer J.S. en mevrouw E.W., tegen een maandelijkse huurprijs van € 466,54 (huuringangsdatum 1 april 2005);
 • het appartement, plaatselijk bekend Gooierserf 96 te Huizen, aan mevrouw L.N., tegen een maandelijkse huurprijs van € 462,09 (huuringangsdatum 21 juli 2010);
 • het appartement, plaatselijk bekend Graaf Wichman 73 te Huizen, aan mevrouw E.S., tegen een maandelijkse huurprijs van € 409,51; (huuringangsdatum 2 februari 2009);
 • het appartement, plaatselijk bekend Graaf Wichman 103 te Huizen, aan de heer C.L., tegen een maandelijkse huurprijs van € 410,08; (huuringangsdatum 1 februari 2012);
 • het appartement, plaatselijk bekend Graaf Wichman 111 te Huizen, aan mevrouw P.V., tegen een maandelijkse huurprijs van € 473,30 (huuringangsdatum 1 juni 2013);
 • het appartement, plaatselijk bekend Graaf Wichman 113 te Huizen, aan de heer H.W., tegen een maandelijkse huurprijs van € 407,52 (huuringangsdatum 1 februari 2008);
 • het appartement, plaatselijk bekend Graaf Wichman 139 te Huizen, aan de heer J.T., tegen een maandelijkse huurprijs van € 409,51 (huuringangsdatum 1 september 2014);
 • het appartement, plaatselijk bekend Graaf Wichman 143 te Huizen, aan mevrouw P.IJ., tegen een maandelijkse huurprijs van € 397,52 (huuringangsdatum per 1 november 2013);
 • het appartement, plaatselijk bekend Graaf Wichman 147 te Huizen, aan mevrouw G.B., tegen een maandelijkse huurprijs van € 409,51 (huuringangsdatum per 16 november 2009);
 • het appartement, plaatselijk bekend Graaf Wichman 161 te Huizen, aan de heer J.M. en mevrouw M.M., tegen een maandelijkse huurprijs van € 473,30 (huuringangsdatum per 1 januari 2013).