Vergadering 23 april 2019

Casus 2058 Zorgspectrum, WZC Zuilenstein te Nieuwegein
Casus 3057 Zozijn, locatie De Winde te Didam
Casus 3680 GGz Breburg Groep, verkoop Kasteellaan 6/Maylaan 1/Burgemeester Verwielstraat 2b te Waalwijk
Casus 4497 Sevagram, locatie Residence de Rousch te Heerlen
Casus 3672 Vredenoord, verlenging extramuraliseren te Huis ter Heide

Onroerende zaken

Casus 2058 Zorgspectrum, WZC Zuilenstein te Nieuwegein

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorgspectrum gevestigd te Nieuwegein voor de verkoop van een perceel bouwgrond, gelegen aan en nabij de Diepenbrocklaan te Nieuwegein, kadastraal bekend gemeente Jutphaas, sectie B, nummers 12817, 10222 en 10224, respectievelijk groot 47 are en 5 centiare, 8 centiare en 34 centiare, totaal groot 47 are en 47 centiare, aan Stichting Mitros, gevestigd te Utrecht, tegen een prijs van € 1.340.000,- k.k.

Casus 3057 Zozijn, locatie De Winde te Didam

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ZoZijn Zorg te Wilp voor de verkoop van een perceel grond met daarop gebouwd vrijstaand bedrijfspand, ondergrond, omliggend al dan niet verhard buitenterrein en tuin en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Nachtegaalstraat 15, 6942 CV te Didam, kadastraal bekend gemeente Didam, sectie M, nummers 845 en 2016, groot volgens opgave kadaster: 34 a 88 ca en 3 a 30 ca (totaal 3818 m²), voor een bedrag van € 301.000,- k.k. aan de heer R.B.te D.

Casus 3680 GGz Breburg Groep, verkoop Kasteellaan 6/Maylaan 1/Burgemeester Verwielstraat 2b te Waalwijk

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGz Breburg Groep, gevestigd te Tilburg, voor de verkoop van de percelen grond met opstallen, plaatselijk bekend Kasteellaan 6, postcode 5141 BM, Burgemeester Verwielstraat 2b, postcode 5141 BD, en Maylaan 1, postcode 5141 BH te Waalwijk, kadastraal bekend gemeente Waalwijk sectienummer D, nummer 3576, groot 41 are en 19 centiare, voor een koopsom van € 2.135.000 k.k., aan H.P. en R.G.

Casus 4497 Sevagram, locatie Residence de Rousch te Heerlen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Sevagram Zorgcentra (hierna Verkoper), gevestigd te Heerlen voor:

 1. de verkoop van de opstallen met ondergrond en terrein op de locatie plaatselijk bekend Henri Dunantstraat 1 te Heerlen, kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie H, nummer 3160, geheel groot 21 are en 25 centiare, alsmede sectie H, nummer 3737 (ged.) (hierna het heersende erf) tegen een prijs van € 1.000.000,- excl. btw en k.k. aan H.B. te H.  (hierna koper);
 2. het vestigen van een erfdienstbaarheid (om niet) van weg en toegang ten gunste van het heersend erf en ten laste van het dienend erf inhoudende een voor de eigenaren en/of gebruikers van het heersende erf vanaf de openbare weg onbelemmerd doorgang naar en toegang tot het heersende erf over de tot het dienende erf behorende strook grond zoals met een gele kleur is aangegeven op bijlage 2 van de conceptovereenkomst vastlegging erfdienstbaarheden behorende bij koopovereenkomst flat ‘Rousch’ onder ontbindende voorwaarden;
 3. het gebruik (om niet) van een (deel van een) perceel dat kadastraal bekend is als Heerlen, sectie H, nummer 3649, zoals in groene kleur aangeduid in bijlage 1 van de op 22 november 2018 getekende koopovereenkomst gehechte sítuatietekening. Deze afspraak dient ten behoeve van het gebruik door koper van dit perceel als parkeerplaats op momenten dat verkoper deze ruimte als zodanig niet nodig heeft;
 4. het gebruik (om niet) door koper van zowel het theater, de keuken en de afwaskeuken van Sevagram.

Extramuraliseren

Casus 3672 Vredenoord, verlenging extramuraliseren te Huis ter Heide

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi:

 1. niet over te gaan tot de vernietigbaarheid van de verhuur door Woonzorgcentrum Vredenoord te Huis ter Heide van:
  • het appartement met nummer 14, plaatselijk bekend Alexanderweg 2 te Huis ter Heide, aan de heer A.J., tegen een maandelijkse huurprijs van € 687,-;
  • het appartement met nummer 64, plaatselijk bekend Alexanderweg 2 te Huis ter Heide, aan mevrouw E.S., tegen een maandelijkse huurprijs van € 624,-;
  • het appartement met nummer 2, plaatselijk bekend Alexanderweg 2 te Huis ter Heide, aan mevrouw W.O., tegen een maandelijkse huurprijs van € 624,-;
  • het appartement met nummer 69, plaatselijk bekend Alexanderweg 2 te Huis ter Heide, aan mevrouw E.B., tegen een maandelijkse huurprijs van € 637,-;
  • het appartement met nummer 75, plaatselijk bekend Alexanderweg 2 te Huis ter Heide, aan mevrouw T., tegen een maandelijkse huurprijs van € 637,-;
  • het appartement met nummer 72, plaatselijk bekend Alexanderweg 2 te Huis ter Heide, aan mevrouw W.E., tegen een maandelijkse huurprijs van € 660,-;
  • goedkeuring te verlenen aan Woonzorgcentrum Vredenoord te Huis ter Heide voor de verhuur van de nagenoemde zelfstandige woningen in het complex gelegen aan de Prins Alexanderweg 2 te Huis ter Heide, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie):

Specificatie

Specificatie
aantalpunten100%70%
type
A zonder kookplaat en afzuigkap5337149€ 746,00€ 522,20
A met kookplaat en afzuigkap150€ 751,25€ 525,88
B zonderkookplaat en afzuigkap2547160€ 803,83€ 562,69
B met kookplaat en afzuigkap161€ 809,08€ 566,36
Brontabel als csv (285 bytes)