Vergadering 26 maart 2019

Casus 3947 ’s Heeren Loo, een-op-eengrondruil te Druten 
Casus 4086 Noorderbrug, verkoop Wijnhornsterstraat 80 te Leeuwarden
Casus 4294 Medisch Centrum Haaglanden, locatie Floris Arntzeniusplein te Den Haag
Casus 4520 Lentis, verhuur locatie Het Uitzicht te Zuidlaren
Casus 4549 Trans, verkoop Goorn 4, 6, 8, en 10 te Rolde
Casus 4580 Abrona, verkoop kavels Sterrenberglaan te Huis ter Heide
Casus 4651 GGZ Drenthe, (onder)verhuur Boermarkeweg 70 te Emmen
Casus 4668 Azora, locatie Maria Magdalena Postel te Gendringen
Casus 4568 Prisma, extramuraliseren, diverse locaties
Casus 4692 Amarant, extramuraliseren Redemptoristenstraat 49 te Tilburg

Onroerende zaken

Casus 3947 ’s Heeren Loo, een-op-eengrondruil te Druten   

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep te Amersfoort (Partij 2) voor het ruilen van de navolgende grondpercelen met Waterschap Rivierenland te Tiel (Partij 1 en eigenaar):

 1. het perceel grond, gelegen te 6651 TM Druten, Kriekveld 1, kadastraal bekend gemeente Druten, sectie B, nummer 3995, groot 1140 m²;
 2. het perceel grond, gelegen nabij de Kriekveld te Druten, kadastraal bekend gemeente Druten, sectie B, nummer 3992, groot 140 m²;
 3. het perceel grond, gelegen nabij de Botterdam te Druten, kadastraal bekend gemeente Druten, sectie B, nummer 5273, groot ca. 179 m²;
 4. het perceel grond, gelegen nabij de Botterdam te Druten, kadastraal bekend gemeente Druten, sectie B, nummer 5271, groot ca. 78 m² en de volgende registergoederen (het aan partij 2 toebehorende);
 5. het perceel grond, gelegen nabij 6651 TG Druten, Pa Hoeklaan 14, kadastraal bekend gemeente Druten, sectie B, nummer 5276, groot ca. 1001 m²;
 6. het perceel grond, gelegen nabij 6651 TG Druten, Pa Hoeklaan 14, kadastraal bekend gemeente Druten, sectie B, nummer 5275, groot ca. 525 m²;
 7. het perceel grond, gelegen nabij 6651 TG Druten, Pa Hoeklaan 14, kadastraal bekend gemeente Druten, sectie B, nummer 5277, groot ca. 110 m2 tegen een prijs van € 121.324,- k.k. waarbij dit bedrag is verdisconteerd in de stichtingskosten die Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep voor haar rekening heeft genomen terzake de aanleg van de watergang.

Casus 4086 Noorderbrug, verkoop Wijnhornsterstraat 80 te Leeuwarden

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De Noorderbrug te Groningen voor de verkoop van de onroerende zaak, zijnde het activiteitencentrum met erf en ondergrond, plaatselijk bekend: Wijnhornsterstraat 80, 8932 EX Leeuwarden, kadastraal bekend: gemeente Leeuwarden, sectie G, nummer 16793, groot 12 a 67 ca en gemeente Huizem, sectie A, nummer 3589, groot 13 a 9 ca totaal groot 25 a 76 ca, tegen een prijs van € 705.000,- k.k. aan De Oude Terp II B.V. te Sneek.

Casus 4294 Medisch Centrum Haaglanden, locatie Floris Arntzeniusplein te Den Haag

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Haaglanden Medisch Centrum, gevestigd te Den Haag, voor de verkoop van het eeuwigdurend recht van erfpacht van het perceel grond met de daarop aangebrachte opstallen, bestaande uit ‘Het huis Nebo’, plaatselijk bekend Floris Arntzeniusplein 60, 61 en 65 te 2597 SP Den Haag, kadastraal bekend gemeente ’s Gravenhage X, sectie X, nummer 5974, groot 1 hectare, 7 are en 10 centiare, aan Superstone N.V., gevestigd te Breda, tegen een prijs van € 21.415.000,- k.k.

Casus 4520 Lentis, verhuur locatie Het Uitzicht te Zuidlaren

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming te Zuidlaren voor de verhuur van 315 m2 bvo kantoorruimte plaatselijk bekend “Het Uitzicht” aan de E 10, 9471 KA Zuidlaren, kadastraal bekend gemeente Zuidlaren, sectie G, nummer 5842, aan Bewust Coaching handelend onder de naam Bewust Autismecoaching te Wildervank, gevestigd te 9648 JL, Postweg 8, tegen een verhuurprijs van € 32.160,- in het eerste jaar, € 35.160,- in het tweede jaar en € 38.160,- in het derde jaar en verder exclusief servicekosten en btw met ingangsdatum 1 maart 2019 met een looptijd van 5 jaar met een break-optie voor verhuurder na 2,5 jaar met verlengperioden van telkenmale 5 jaar. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 maart (vanaf het 4e jaar) geïndexeerd volgens de door het CBI gepubliceerde consumentenprijsindex reeks alle huishoudens (2015=100).

Casus 4549 Trans, verkoop Goorn 4, 6, 8, en 10 te Rolde

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De Trans te Rolde, statutair gevestigd te Aa en Hunze, voor de verkoop van:

 1. de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend: Goorn 4, 9451 EC Rolde, kadastraal bekend: gemeente Rolde, sectie L, nummer 2977, groot 1 a 52 ca, tegen een prijs van € 136.695,- k.k. aan de heer J.B. en mevrouw A.B. te R.;
 2. de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend: Goorn 6 en 8, 9451 EC Rolde, kadastraal bekend: gemeente Rolde, sectie L, nummers 2978 en 2979, respectievelijk groot 1 a 58 ca en 1 a 59 ca, tegen een prijs van € 281.200,- k.k. aan de heer E.H. te R.;
 3. de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend: Goorn 10, 9451 EC Rolde, kadastraal bekend: gemeente Rolde, sectie L, nummer 2980, groot 1 a 53 ca, tegen een prijs van € 140.099,- k.k. aan mevrouw L. te A.

Casus 4580 Abrona, verkoop kavels Sterrenberglaan te Huis ter Heide

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Abrona te Huis ter Heide voor de verkoop van:

 1. een perceel grond plaatselijk bekend: nabij Sterrenberglaan 27 te Huis ter Heide, kadastraal bekend: gemeente Zeist, sectie C, nummer 1881, groot 1 a 55 ca, tegen een prijs van € 31.000,- k.k. aan de heer L.S. te H.;
 2. een perceel grond plaatselijk bekend: nabij Sterrenberglaan 29 te Huis ter Heide, kadastraal bekend: gemeente Zeist, sectie C, nummer 1882, groot 1 a 73 ca, tegen een prijs van € 34.600,- k.k. aan de heer L.J. en mevrouw A.B. te H.;
 3. een perceel grond plaatselijk bekend: nabij Sterrenberglaan 33 te Huis ter Heide, kadastraal bekend: gemeente Zeist, sectie C, nummer 1883, groot 1 a 74 ca, tegen een prijs van € 30.450,- k.k. aan de heer O.W. en mevrouw A.G. te H.

Casus 4651 GGZ Drenthe, (onder)verhuur Boermarkeweg 70 te Emmen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGZ Drenthe te Assen voor de (onder)verhuur van 518 m2 bvo kantoorruimte in het gebouw op de locatie Boermarkeweg 70 te Emmen, kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie c, nummer 12509, groot 26 ha 47 a 5 ca (gedeeltelijk), tegen een kale jaarhuur van € 38.850,-, exclusief servicekosten en overige kosten, jaarlijks met ingang van 1 januari 2020 te indexeren met een vast percentage van 1,5%, voor een periode van 5 jaar ingaande op 1 mei 2019 en eindigend op 30 april 2024, met een opzegtermijn van 12 maanden en met een mogelijkheid tot verlenging van telkens 2 jaar aan Stichting Icare te Meppel.

Casus 4668 Azora, locatie Maria Magdalena Postel te Gendringen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Azora te Terborg, voor de verkoop van:

 1. het bij splitsingsakte ontstane appartementsrecht, ten behoeve van 27 appartementen, dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de (nog te realiseren) woonzorgeenheden met balkons, buitenruimten, gangen en verder toebehoren, gelegen op de begane grond, eerste en tweede verdieping van het complex wat zal worden gerealiseerd aan het Kerkplein te Gendringen, op gedeelten van de percelen kadastraal bekend gemeente Gendringen, sectie K, nummers 2161 en 2230, aan Stichting Wonion te Ulft, tegen een prijs van € 405.000,- k.k.;
 2. twee percelen grond gelegen aan het Kerkplein te Gendringen, thans kadastraal bekend gemeente Gendringen, sectie K, nummer 2161, groot circa 185,5 m² respectievelijk circa 68 m², aan de gemeente Oude IJsselstreek, tegen een prijs van € 1,- von.

Extramuraliseren

Casus 4568 Prisma, extramuraliseren, diverse locaties

1.    Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Prisma te Waalwijk voor de verhuur van de nagenoemde woningen tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie):

LOCATIE: NACHTEGAALLAAN 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J, 2K, 2L ,2M, 2N, 2O, 2P, 2Q, 2R, 2S, 2T, 2U, 2V, 2W EN 2X TE BIEZENMORTEL

LOCATIE: NACHTEGAALLAAN 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J, 2K, 2L ,2M, 2N, 2O, 2P, 2Q, 2R, 2S, 2T, 2U, 2V, 2W EN 2X TE BIEZENMORTEL
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van 27,20 m2136€ 677,63€ 474,34
2Zelfstandig appartement van 27,40 m2136€ 677,63€ 474,34
3Zelfstandig appartement van 27,90 m2136€ 677,63€ 474,34
4Zelfstandig appartement van 28,00 m2136€ 677,63€ 474,34
5Zelfstandig appartement van 28,10 m2136€ 677,63€ 474,34
6Zelfstandig appartement van 28,50 m2136€ 677,63€ 474,34
Brontabel als csv (437 bytes)
LOCATIE: EENDENGRACHT 3A,3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J, 3K, 3L, 3M, 3N, 3O, 3P, 3Q, 3R, 3S, 3T, 3U, 3V, 3W EN 3X TE BIEZENMORTEL
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van 27,90 m2136€ 677,63€ 474,34
2Zelfstandig appartement van 27,90 m2135€ 672,41€ 470,69
3Zelfstandig appartement van 27,50 m2135€ 672,41€ 470,69
4Zelfstandig appartement van 28,10 m2135€ 672,41€ 470,69
5Zelfstandig appartement van 28,10 m2136€ 677,63€ 474,34
6Zelfstandig appartement van 28,00 m2136€ 677,63€ 474,34
7Zelfstandig appartement van 28,40 m2135€ 672,41€ 470,69
8Zelfstandig appartement van 28,40 m2136€ 677,63€ 474,34
9Zelfstandig appartement van 28,00 m2135€ 672,41€ 470,69
Brontabel als csv (636 bytes)
LOCATIE: KIEVITSVLUCHT 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 4I, 4J, 4K, 4L, 4M, 4N, 4O, 4P, 4Q, 4R, 4S, 4T, 4U, 4V, 4W, 4X, 8, 8A, 8B, 8C EN 12 TE BIEZENMORTEL
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van 27,50 m2136€ 677,63€ 474,34
2Zelfstandig appartement van 27,50 m2135€ 672,41€ 470,69
3Zelfstandig appartement van 27,90 m2135€ 672,41€ 470,69
4Zelfstandig appartement van 27,90 m2136€ 677,63€ 474,34
5Zelfstandig appartement van 28,00 m2136€ 677,63€ 474,34
6Zelfstandig appartement van 28,00 m2135€ 672,41€ 470,69
7Zelfstandig appartement van 28,10 m2135€ 672,41€ 470,69
8Zelfstandig appartement van 28,10 m2136€ 677,63€ 474,34
9Zelfstandig appartement van 28,40 m2135€ 672,41€ 470,69
10Zelfstandig appartement van 28,40 m2136€ 677,63€ 474,34
11Zelfstandig appartement van 50,00 m2148€ 740,74€ 518,52
12Zelfstandig appartement van 50,11 m295€ 462,06€ 323,44
13Zelfstandig appartement van 53,74 m2100€ 488,36€ 341,85
14Zelfstandig appartement van 53,84 m2101€ 493,61€ 345,53
15Zelfstandig appartement van 55,74 m2106€ 519,91€ 363,94
Brontabel als csv (1 kB)
LOCATIE: PAARDENDRAF 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F EN 6G TE BIEZENMORTEL
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van 58,30 m2138€ 688,18€ 481,73
2Zelfstandig appartement van 60,30 m2146€ 730,22€ 511,15
3Zelfstandig appartement van 63,50 m2151€ 756,51€ 529,56
4Zelfstandig appartement van 63,60 m2152€ 761,76€ 533,23
Brontabel als csv (306 bytes)
LOCATIE: HINDELOOP 4A, 6 EN 6A TE BIEZENMORTEL
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van 23,30 m2109€ 535,68€ 374,98
2Zelfstandig appartement van 47,80 m2120€ 593,51€ 415,46
3Zelfstandig appartement van 49,10 m2121€ 598,78€ 419,15
Brontabel als csv (240 bytes)
LOCATIE: BUURSTEDE 136 EN 136P TE OOSTERHOUT
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van 41,80 m2139€ 693,41€ 485,39
2Zelfstandig appartement van 46,20 m2144€ 719,71€ 503,80
Brontabel als csv (174 bytes)
LOCATIE: ’T BUSKE 18A, 18B, 18C, 18D, 18E, 18F, 18G EN 18H TE UDENHOUT
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van 27,84 m2107€ 525,16€ 367,61
2Zelfstandig appartement van 28,77 m2108€ 530,41€ 371,29
3Zelfstandig appartement van 31,91 m2109€ 535,68€ 374,98
4Zelfstandig appartement van 32,94 m2110€ 540,94€ 378,66
5Zelfstandig appartement van 35,04 m2111€ 546,21€ 382,35
6Zelfstandig appartement van 35,06 m2111€ 546,21€ 382,35
7Zelfstandig appartement van 39,85 m2114€ 561,98€ 393,39
Brontabel als csv (504 bytes)
LOCATIE: BALADE 109, 110, 111 EN 112 TE WAALWIJK
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van 44,90 m2133€ 661,88€ 463,32
2Zelfstandig appartement van 42,10 m2131€ 651,36€ 455,95
Brontabel als csv (174 bytes)

2.    Het College sanering zorginstellingen besluit niet de vernietigbaarheid in te roepen van de reeds gesloten individuele huurovereenkomsten voor de woningen met de adressen Eendengracht 3N te Biezenmortel, Buurstede 136 en 136P te Oosterhout, ’t Buske 18A t/m 18H te Udenhout.

Casus 4692 Amarant, extramuraliseren Redemptoristenstraat 49 te Tilburg  

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amarant Groep te Tilburg voor de verhuur van de nagenoemde zelfstandige appartement, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijs jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie);

REDEMPTORISTENSTRAAT 49 TE TILBURG

REDEMPTORISTENSTRAAT 49 TE TILBURG
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Appartement met een grootte van 33,84 m²78€ 373,64€ 261,55
Brontabel als csv (111 bytes)