Vergadering 29 januari 2019

Casus 114 GGz Oost Brabant, verkoop locatie Coudewater te Rosmalen
Casus 2569 Koninklijke Kentalis, loc. Laagstraat te Vught
Casus 4009 Novadic Kentron, verkoop Schijndelseweg 46 te Sint-Oedenrode
Casus 4143 Arduin, loc. Bakkersgang 3 te Biggekerke
Casus 4395 GGz Centraal, verhuur woningen loc. Utrechtseweg 280 en 282 te Amersfoort
Casus 4445 Waterlandziekenhuis, huurovereenkomsten loc. Purmerend + Volendam
Casus 4448 GGz Friesland, reeds gedane verhuring te Heerenveen
Casus 4480 Vincent van Gogh, loc. Bredeweg 67 te Roermond
Casus 4483 Ipse de Bruggen, correctie perceel te Leiden
Casus 4515 Ipse de Bruggen, recht van opstal Rijksstraatweg 5 te Zwammerdam
Casus 4571 Emergis, generieke goedkeuring verhuringen Leerhuis te Kloetinge 
Casus 4585 Stichting Tergooi, verkoop diverse woningen en perceel grond op diverse locaties
Casus 4663 Dichterbij, loc. Binckhof te Velp
Casus 4568 Prisma, extramuraliseren, diverse locaties
Casus 4600 DSV, verhuur zorgappartementen locatie Duinrand

Casus 114 GGz Oost Brabant, verkoop locatie Coudewater te Rosmalen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost Brabant te Boekel voor de verkoop van:

 1. Drie gedeelten van het perceel grond met opstallen, plaatselijk bekend Berlicumseweg 6, 6b tot en met 6h, 6k, 6l, 8, 8b tot en met 8h, 8k 8l, 10, 10a, 12 te 5248 NT Rosmalen en Peter de Gorterstraat 1 en 1a te 5248 NS Rosmalen, kadastraal bekend als gemeente Rosmalen, sectie D, nummer 2612, respectievelijk groot ca. 89 a 66 centiare, 62 a 17 centiare en 21 ha 27 a 28 centiare welk registergoed is belast met de navolgende publiekrechtelijke beperkingen:
  1. besluit op basis van de erfgoedwet, betrokken bestuursorgaan de Staat - Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;
  2. beschermd monument conform de gemeentewet, betrokken bestuursorgaan de gemeente ’s-Hertogenbosch welk registergoed voorts belast is met zakelijke rechten onder de belemmeringenwet privaatrecht ten behoeve van de gemeente ’s-Hertogenbosch, het Waterschap Aa en Maas, de BV met beperkte aansprakelijkheid Gasunie transport Services BV;
 2. een perceel grond, gelegen nabij de Berlicumseweg te Rosmalen, kadastraal bekend als gemeente Rosmalen, sectie D, nummer 2302 en groot 9 centiare welk registergoed belast is met een recht van opstal ten behoeve van het Waterschap AA en Maas;
 3. een gedeelte van het perceel bos, gelegen aan de Pieter van Gorterstraat 2, 2a, 4 en 50 te 5248 NS Rosmalen en de Maliskampsestraat 1b te 5248 AB Rosmalen en kadastraal bekend als gemeente Rosmalen, sectie D, nummer 2839 en groot circa 4 ha 06 a 17 ca welk perceel belast is met:
  1. een zakelijk recht onder de Belemmeringenwet privaatrecht ten behoeve van de BV met beperkte aansprakelijkheid Gasunie Transport Services BV;
  2. een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van de BV Enexis BV; en welk perceel is aangewezen als beschermd monument in de zin van de gemeentewet en ten aanzien van welk perceel een aantekening van kracht is op grond van de huisvestingswet 2014;
 4. een perceel grond met opstallen en verdere aan- en toebehoren, plaatselijk bekend als Berlicumseweg 9 en 11 te (5248 NT) Rosmalen en kadastraal bekend als gemeente Rosmalen, sectie E, nummer 3700 en groot 1 ha 18 a 10 centiare welk perceel belast is met een zakelijk recht onder de belemmeringenwet privaatrecht ten behoeve van de gemeente ’s-Hertogenbosch en welk perceel is aangewezen als beschermd monument in de zin van gemeentewet;
 5. een perceel grond met opstallen en verdere aan- en toebehoren, plaatselijk bekend als Berlicumseweg 13 te (5248 NT) Rosmalen, kadastraal bekend als gemeente Rosmalen, sectie E, nummer 3701 en groot 25 are 70 centiare en welk perceel is belast met een zakelijk recht onder de belemmeringenwet privaatrecht ten behoeve van de gemeente ’s-Hertogenbosch en welk perceel is aangewezen als beschermd monument in de zin van de gemeentewet;
 6. een perceel weg, gelegen nabij de Berlicumseweg te Rosmalen, kadastraal bekend als gemeente Rosmalen, sectie E, nummer 5177 en groot 47 are 89 centiare;
 7. een perceel akkerbouwgrond, gelegen aan de Weteringstraat te Rosmalen en kadastraal bekend als gemeente Rosmalen, sectie E, nummer 4540 en groot 24 are 50 centiare;
 8. de rechten van verkoper zoals die met de gemeente ’s-Hertogenbosch en de Stichting Golffaciliteiten Rosmalen zijn overeengekomen en zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst voor zover die betrekking hebben op de Erven en het historisch landgoed, onder de verplichting om als eigen verplichtingen en voor eigen rekening in ieder geval na te komen de verplichtingen van verkoper zoals niet limitatief zijn vermeld in de koopovereenkomst;

tegen een prijs van € 36.300.000,- k.k. aan Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. te Geffen.

Casus 2569 Koninklijke Kentalis, locatie Laagstraat te Vught

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Kentalis Zorg, gevestigd te Haren, voor de verkoop van het perceel grond met de zich daarop bevindende opstallen en verder toebehoren plaatselijk bekend als Laagstraat 1 t/m 17 (oneven nummers) te 5261 LB Vught, kadastraal bekend gemeente Vught, sectie C, nummer 2483, groot 3 hectare, 16 are en 60 centiare, aan Peters Projectontwikkeling Schaijk B.V. gevestigd te Schaijk, tegen een prijs van € 4.052.100,- k.k.

Casus 4009 Novadic Kentron, verkoop Schijndelseweg 46 te Sint-Oedenrode

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Novadic-Kentron Groep te Vught voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met opstallen en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Schijndelseweg 46, 5491 TB te Sint-Oedenrode, kadastraal bekend: gemeente Sint Oedenrode, sectie R, nummers 88 en 94, groot ca. 135.945 m2 tegen een prijs van € 5.300.000,- k.k. met een nabetaling van maximaal € 600.000,- bij realisatie van nieuwbouw binnen een periode van 10 jaar aan Sorghuys Meijerijstad i.o. te Soesterberg statutair gevestigd te Amersfoort.

Casus 4143 Arduin, locatie Bakkersgang 3 te Biggekerke

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Arduin te Middelburg voor de verkoop van de woning met bijbehorende gronden en aanhorigheden, gelegen aan de Bakkersgang 3 te Biggekerke, kadastraal bekend als gemeente Valkenisse, sectie F nummer 790, groot 30 ca, voor een koopsom van € 75.000,- k.k. aan de heer H.B. te D.  

Casus 4395 GGz Centraal, verhuur woningen Utrechtseweg 280 en 282 te Amersfoort

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGz Centraal te Amersfoort voor de verhuur van twee woningen met daarbij behorende parkeerplaatsen en tuinen op de locaties Utrechtseweg 280 en 282 te Amersfoort, beide kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie C, nummer 5707 (ged.), tegen een totale kale aanvangshuurprijs (prijspeil 2019) van € 43.800,- geen btw per jaar (maandhuur € 3650,-), exclusief voorschotten leveringen en diensten, met een jaarlijkse prijsindexatie per 1 juli en voor het eerst op 1 juli 2020, voor een periode van 3 jaar ingaande per 1 februari 2019 met de mogelijkheid om telkenmale met perioden van 1 jaar te verlengen, aan Footwork Rehab BV, h.o.d.n. Zero & Sano te Rotterdam en Vermaat Holding BV te Rotterdam, Thissen Holding BV te ’s-Gravenhage.

Casus 4445 Waterlandziekenhuis, huurovereenkomsten te Purmerend en Volendam

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi:

 1. niet over te gaan tot het inroepen van de vernietigbaarheid van de navolgende huurovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten met huurafspraken tussen het Waterlandziekenhuis te Volendam en Purmerend en:
  1. Cornea Care Contactlenzen, locatie WLZ-0-H, omvang 21,4 m2, jaarhuur € 714,00 geen btw, prijspeil 1-1-2018;
  2. Gezond Ondernemen/Bloemendaal Adviesgroep, locatie BWO-PG0, omvang 17,2 m2, jaarhuur € 2.802,26 geen btw, prijspeil 1-1-2018;
  3. Huisartsen Zaanstreek Waterland, locatie WLZ-PG-0-J, omvang 281,9 m2, jaarhuur € 56.976,72 geen btw, prijspeil 1-1-2018;
  4. Huisartsenpraktijk Ilfé, locatie BWO-PG0, omvang 123,6 m2, jaarhuur € 26.092,68 geen btw, prijspeil 1-1-2018;
  5. Huisartsenpraktijk Pasdeloup–De Vries, locatie BWO-PG0, omvang 290,7 m2, jaarhuur € 62.117,76 geen btw, prijspeil 1-1-2018;
  6. Huisartsenpraktijk Rihda, locatie BWO-PG0, omvang 169 m2, jaarhuur € 34.601,04 geen btw, prijspeil 1-1-2018;
  7. Kamer Orthopedie, locatie WLZ-PG-1-J, omvang 25,4 m2, jaarhuur € 517,00 geen btw, prijspeil 1-1-2018;
  8. Maatschap Kempraktijken Zaanstreek Waterland, locatie WLZ-PG-2-D, omvang 36,8 m2, jaarhuur € 5.712,48 geen btw, prijspeil 1-1-2018;
  9. Mediderma, locatie BWO-PG1, omvang 10 m2, jaarhuur € 204,97 geen btw, prijspeil 1-1-2018;
  10. Praktijk voor Podotherapie Monnickendam/Purmerend, locatie BWO/PG2, omvang 34,7 m2, jaarhuur € 7.625,68 geen btw, prijspeil 1-1-2018;
  11. Salt locatie Volendam, BWO-PG0, omvang 24,1 m2 jaarhuur € 2.556,72 geen btw, prijspeil 1-1-2018;
  12. T-mobile Netherlands BV, locatie BWO-dak, jaarhuur € 4.773,76 geen btw, prijspeil 1-1-2018;
  13. Veld Orthopedische Schoentechniek, locatie WLZ-PG-1-J + WLZ-PG-O-C, omvang 69,4 m2, jaarhuur € 1.413,33 geen btw, prijspeil 1-1-2018;
  14. Vodafone, locatie BWO-dak, jaarhuur € 5.600,36 excl. btw, prijspeil 1-1-2018;
  15. Apotheek Waterland Oost, locatie BWO-PG0, omvang 221,9 m2, jaarhuur € 44.862,60 excl. btw, prijspeil 1-1-2018;
  16. 24-Uurs Apotheek Waterland, locatie WLZ-PG-0-A, omvang 132 m2, jaarhuur € 22.394,04 excl. btw, prijspeil 1-1-2018, onder de volgende voorwaarden:
   1. Waterlandziekenhuis te Purmerend maakt gebruik van de mogelijkheid van tussentijdse beëindiging van de huidige huurovereenkomst met 24-Uurs Apotheek Waterland en heeft daarbij een inspanningsverplichting om binnen een jaar na dagtekening van de beschikking met 24-Uurs Apotheek Waterland een nieuwe huurovereenkomst af te sluiten met een minimale huurprijs van € 250,00 per m2 per jaar, prijspeil 1 januari 2018. De nieuwe huurovereenkomst dient ter verkrijging van een beschikking voor goedkeuring opnieuw aan het College sanering zorginstellingen te worden voorgelegd;
   2. Indien de onder a. gestelde termijn is verlopen zonder dat de daarin aangegeven huurovereenkomst is gesloten dient Waterlandziekenhuis te Purmerend middels een daartoe uit te brengen rapportage naar het College sanering gemotiveerd de redenen hiervoor aan te geven en vervolgens de huidige overeenkomst per 1 oktober 2021 op te zeggen, waarna er een nieuwe huurovereenkomst wordt gesloten met een minimale huurprijs van € 250,00 per m2 per jaar, prijspeil 1 januari 2018. De nieuwe huurovereenkomst dient ter verkrijging van een beschikking voor goedkeuring opnieuw aan het College sanering zorginstellingen te worden voorgelegd;
  17. Diëtheek, locatie BWO-PG0, omvang 17,2 m2, jaarhuur € 1.146,09 geen btw, prijspeil 1-1-2018;
  18. Evean Zorg, locatie BWO-PG0, omvang 45,5 m2, jaarhuur € 6.712,92 geen btw, prijspeil 1-1-2018;
  19. Kapsalon Hermine, locatie WLZ-PG-0, omvang 22 m2, jaarhuur € 4.377,08 geen btw, prijspeil 1-1-2018;
  20. KPN (zendmast), locatie BWO-dak, jaarhuur € 5.594,44 geen btw, prijspeil 1 1-2018;
  21. Orthopedische Schoentechnieken Waterland (OSW), locatie BWO-PG1, omvang 22 m2, jaarhuur € 449,52 geen btw, prijspeil 1-1-2018;
  22. Salt Purmerend, locatie WLZ-PG-0-C+T, omvang 22 m2, jaarhuur € 3.074,31 geen btw, prijspeil 1-1-2018;
  23. Vaccinatiepunt, locatie WLZ-PG-0-D, omvang 35,9 m2, jaarhuur € 1.660,83 geen btw, prijspeil 1-1-2018;
  24. Verloskundig Centrum Waterland (VCW), locatie WLZ-PG-3-A, omvang 374,8 m2, jaarhuur € 88.491,60 geen btw, prijspeil 1-1-2018;
  25. Verloskundigen Waterland Oost, locatie BWO-PG0, omvang 47 m2, jaarhuur € 10.297,80 geen btw, prijspeil 1-1-2018;
  26. Vermaat BV, locatie WLZ-PG-O, omvang 258,4 m2, jaarhuur € 105.003,44 excl. btw, prijspeil 1-1-2018;
  27. De Zorgcirkel, locatie WLZ-PG-3-C, omvang 1.447 m2, jaarhuur € 181.239,82 geen btw, prijspeil 1-1-2018;
  28. De fietskluizen (nrs. 28 t/m 34 van de lijst), locatie WLZ-Zijde Veen, jaarhuur € 50,00 geen btw, prijspeil 1-1-2018;
  29. Reade, locatie WLZ-PG-0-D, omvang 37,2 m2, jaarhuur € 2.984,00 geen btw, prijspeil 1-1-2018;
  30. P.C. Hooft, locatie WLZ-PG-0-C+T, omvang 37,3 m2, jaarhuur € 10.270,79 excl. btw, prijspeil 1-1-2018.

Casus 4448 GGz Friesland, reeds gedane verhuring te Heerenveen

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi niet over te gaan tot de vernietigbaarheid van de verhuur door Stichting GGZ Friesland te Leeuwarden van de huurovereenkomst met Stichting VNN te Groningen, voor het pand aan de Kastanjelaan 1 te Heerenveen met huuringangsdatum 1 september 2016 voor de duur van 5 jaren met verlengmogelijkheid van telkenmale 1 jaar, thans groot 1631 m2 bvo met een jaarhuur van € 199.810,56 (aanvangshuur was € 193.000,-) met jaarlijkse indexatie conform CPI index;

Casus 4480 Vincent van Gogh, locatie Bredeweg 67 te Roermond

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Vincent van Gogh Instituut gevestigd te Venray voor de verkoop van het object plaatselijk bekend Bredeweg 67 te 6042 GC Roermond, kadastraal bekend gemeente Maasniel, sectie B, nummer 2233, groot 1 are en 80 centiare, aan mevrouw M.W. wonende te R., tegen een prijs van € 180.000,- k.k.

Casus 4483 Ipse de Bruggen, correctie perceel te Leiden

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Ipse de Bruggen te Zoetermeer voor de levering van het perceel aan de Lorenzkade 15a, 2313 GB te Leiden, kadastraal bekend: gemeente Leiden, sectie M, nummer 7128, groot ca. 82 m2 aan Teddy Kids B.V. te Leiden om niet.

Casus 4515 Ipse de Bruggen, recht van opstal Rijksstraatweg 5 te Zwammerdam

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Ipse de Bruggen te Zoetermeer voor het vestigen van een recht van opstal en een recht van overpad voor een nieuw te realiseren trafostation met kabeltracé en erfdienstbaarheid op een perceel grond van ca. 28 m2 en kabeltracé van ca. 100 m1 op het terrein aan de Rijksstraatweg 5, 2471 XE te Zwammerdam, kadastraal bekend: gemeente Alphen aan den Rijn, sectie G, nummer 843, tegen een prijs van € 7000,- k.k. aan Liander Infra Oost N.V. te Arnhem.  

Casus 4571 Emergis, generieke goedkeuring verhuringen Leerhuis te Kloetinge  

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Emergis te Kloetinge, voor de verhuur van vijf commerciële ruimtes niet groter dan 100 m² groot op de locatie Leerhuis aan de Oude Boomgaard 2, 4481 PT te Kloetinge, tegen een minimale huurprijs als in onderstaande tabel per m² vvo per jaar excl. btw, de huurprijs jaarlijks te indexeren conform CPI index:
   

Huurprijs indexeren conform CPI index

Huurprijs indexeren conform CPI index
UnitGroottePrijs m² v.v.o.
Leslokaal 580 m2
Kort€ 58,-
Lang€ 100,-
Leslokaal 740 m2
Kort€ 58,-
Lang€ 100,-
Leslokaal 6760 m²
Kort€ 58,-
Lang€ 100,-
Leslokaal 6855 m²
Kort€ 58,-
Lang€ 100,-
Kantoor 1415 m²
Kort€ 58,-
Lang€ 100,-
Brontabel als csv (306 bytes)

2. het goedkeuringsbesluit te laten gelden tot vijf jaar na dagtekening van de goedkeuringsbeschikking.

Casus 4585 Stichting Tergooi, verkoop diverse woningen en perceelgrond op diverse locaties

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Tergooi te Hilversum voor de verkoop van:

 1. een appartementsrecht met uitsluitend gebruik van de parterrewoning met toebehoren, kelder, schuur, achtertuin en verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend Albertus Perkstraat 20, 1217 NT te Hilversum, kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie P, complexaanduiding 700 A, appartementsindex 4, uitmakende een onverdeeld aandeel van een achtste (1/8) in de gemeenschap die bestaat uit de eigendom van een perceel grond aan de Albertus Perkstraat - hoek Boomberglaan te Hilversum met het daarop staande (flat)gebouw met toebehoren, de gemeenschappelijke tuin, acht schuren en het gemeenschappelijke voet- en kruipad, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie P, nummer 692, groot 12 are en 35 centiare;
 2. een perceel grond met woning, plaatselijk bekend Oude Renbaan 29, 1261 VS te Blaricum, kadastraal bekend gemeente Blaricum, sectie C, nummer 2286, groot 1 are en 97 centiare;
 3. een perceel grond met woning, plaatselijk bekend Ruthardlaan 24, 1406 RT te Bussum, kadastraal bekend gemeente Bussum, sectie E, nummer 979, groot 1 are en 80 centiare;
 4. een perceel grond met woning, plaatselijk bekend Iepenlaan 49, 1406 PT te Bussum, kadastraal bekend gemeente Bussum, sectie E, nummer 1064, groot 5 are en 50 centiare;
 5. een perceel grond met woning, plaatselijk bekend Amersfoortsestraatweg 8, 1411 HC te Naarden, kadastraal bekend gemeente Naarden, sectie C, nummer 2128, groot 3 are en 40 centiare;
 6. een perceel grond, een plantsoen nabij de Loosdrechtseweg te Hilversum, kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie M, nummer 2867, groot 2 are en 51 centiare;

aan MHM Onroerend Goed BV, gevestigd te Woerden voor een prijs van € 1.560.000,- k.k.

Casus 4663 Dichterbij, locatie Binckhof te Velp

Het College sanering zorginstellingen besluit geen goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Dichterbij te Gennep, statutair gevestigd te Venlo, voor de verkoop van het onbebouwde perceel grond Binckhof aan de Beukenlaan 1, 5363 RA te Velp, kadastraal bekend: gemeente Grave, sectie K, nummer 782 (ged.), groot ca. 4,2 ha, tegen een prijs van € 1.500.000,- k.k. aan Parkvisie B.V. te Eindhoven en CRA Commercieel Vastgoedgroep B.V. te Eindhoven.

Casus 4568 Prisma, extramuraliseren, diverse locaties

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Prisma te Waalwijk voor de verhuur van de nagenoemde woningen tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie):

LOCATIE STATIONSTRAAT 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-5, 15-6, 15-7, 15-8 EN 15-9 TE UDENHOUT

LOCATIE STATIONSTRAAT 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-5, 15-6, 15-7, 15-8 EN 15-9 TE UDENHOUT
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van 41,2 m2106€ 519,91€ 363,94
2Zelfstandig appartement van 42 m2106€ 519,91€ 363,94
3Zelfstandig appartement van 35,6 m2103€ 504,13€ 352,89
4Zelfstandig appartement van 37,6 m2102€ 498,86€ 349,20
5Zelfstandig appartement van 40,5 m2106€ 519,91€ 363,94
6Zelfstandig appartement van 38,5 m2102€ 498,86€ 349,20
7Zelfstandig appartement van 36,3 m2100€ 488,36€ 341,85
8Zelfstandig appartement van 34,9 m2102€ 498,86€ 349,20
9Zelfstandig appartement van 35,1 m2105€ 514,63€ 360,24
Brontabel als csv (625 bytes)
LOCATIE TOOROPSTRAAT 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 EN 27 TE DONGEN
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van 49,4 m2134€ 667,12€ 466,98
2Zelfstandig appartement van 60,4 m2148€ 740,74€ 518,52
3Zelfstandig appartement van 49,6 m2135€ 672,41€ 470,69
4Zelfstandig appartement van 49,5 m2135€ 672,41€ 470,69
5Zelfstandig appartement van 40,0 m2126€ 625,06€ 437,54
6Zelfstandig appartement van 50,1 m2138€ 688,18€ 481,73
7Zelfstandig appartement van 50,4 m2142€ 709,18€ 496,43
8Zelfstandig appartement van 51,2 m2142€ 709,18€ 496,43
9Zelfstandig appartement van 49,4 m2142€ 709,18€ 496,43
Brontabel als csv (627 bytes)
LOCATIE TORENSTRAAT 86, 86B, 88, 88A, 88B, 90, 90A, 90B, 92, 92A, 92B, 94, 94A, 94B, 94C, 96A, 96B, 96C, 96D, 96F EN 96H TE DRUNEN
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van 42,10 m2143€ 714,43€ 500,10
2Zelfstandig appartement van 41,80 m2143€ 714,43€ 500,10
3Zelfstandig appartement van 50,60 m2155€ 777,54€ 544,28
4Zelfstandig appartement van 42,90 m2138€ 688,18€ 481,73
5Zelfstandig appartement van 60,90 m2168€ 845,88€ 592,12
6Zelfstandig appartement van 60,90 m2166€ 835,38€ 584,77
7Zelfstandig appartement van 47,90 m2153€ 767,02€ 536,91
8Zelfstandig appartement van 48,00 m2149€ 746,00€ 522,20
9Zelfstandig appartement van 38,30 m2127€ 630,32€ 441,22
10Zelfstandig appartement van 52,60 m2149€ 746,00€ 522,20
11Zelfstandig appartement van 46,70 m2133€ 661,88€ 463,32
12Zelfstandig appartement van 52,30 m2156€ 782,78€ 547,95
Brontabel als csv (837 bytes)
LOCATIE VALKENSWAARDSTRAAT 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 EN 1A TE TILBURG
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van 49,4 m2134€ 667,12€ 466,98
2Zelfstandig appartement van 60,4 m2148€ 740,74€ 518,52
3Zelfstandig appartement van 49,6 m2135€ 672,41€ 470,69
4Zelfstandig appartement van 49,5 m2135€ 672,41€ 470,69
5Zelfstandig appartement van 40,0 m2126€ 625,06€ 437,54
6Zelfstandig appartement van 50,1 m2138€ 688,18€ 481,73
7Zelfstandig appartement van 50,4 m2142€ 709,18€ 496,43
8Zelfstandig appartement van 51,2 m2142€ 709,18€ 496,43
9Zelfstandig appartement van 49,4 m2142€ 709,18€ 496,43
Brontabel als csv (627 bytes)
LOCATIE: VOERENDAALSTRAAT 2, 2A, 2B, 2C EN 2D TE TILBURG
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van 37,40 m2127€ 630,32€ 441,22
2Zelfstandig appartement van 41,30 m2131€ 651,36€ 455,95
3Zelfstandig appartement van 39,80 m2128€ 635,62€ 444,93
4Zelfstandig appartement van 41,70 m2124€ 614,57€ 430,20
5Zelfstandig appartement van 47,50 m2137€ 682,91€ 478,04
Brontabel als csv (372 bytes)
LOCATIE: VOORWEIDEN 23, 25, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 EN 45 TE WAALWIJK
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van 52,30 m2126€ 625,06€ 437,54
2Zelfstandig appartement van 52,10 m2120€ 593,51€ 415,46
3Zelfstandig appartement van 52,30 m2114€ 561,98€ 393,39
4Zelfstandig appartement van 52,00 m2114€ 561,98€ 393,39
5Zelfstandig appartement van 51,90 m2124€ 614,57€ 430,20
6Zelfstandig appartement van 52,30 m2114€ 561,98€ 393,39
7Zelfstandig appartement van 52,10 m2114€ 561,98€ 393,39
8Zelfstandig appartement van 52,30 m2124€ 614,57€ 430,20
Brontabel als csv (570 bytes)
LOCATIE: WAEGENBURGHTPLEIN 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 EN 52 TE DRUNEN
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van 35,60 m2121€ 598,78€ 419,15
2Zelfstandig appartement van 36,80 m2122€ 604,04€ 422,83
3Zelfstandig appartement van 37,60 m2122€ 604,04€ 422,83
4Zelfstandig appartement van 35,40 m2121€ 598,78€ 419,15
5Zelfstandig appartement van 45,40 m2136€ 677,63€ 474,34
6Zelfstandig appartement van 37,20 m2131€ 651,36€ 455,95
7Zelfstandig appartement van 37,30 m2129€ 640,82€ 448,57
8Zelfstandig appartement van 39,40 m2139€ 693,41€ 485,39
9Zelfstandig appartement van 39,70 m2139€ 693,41€ 485,39
10Zelfstandig appartement van 39,00 m2139€ 693,41€ 485,39
11Zelfstandig appartement van 45,20 m2139€ 693,41€ 485,39
Brontabel als csv (770 bytes)

Casus 4600 DSV, verhuur zorgappartementen locatie Duinrand

1.    Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting DSV te Katwijk voor de verhuur van de nagenoemde zelfstandige woningen tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie):

LOCATIE DUINRAND, NOLENSSTRAAT 66,68,70,72,74,76,78 EN 80 TE KATWIJK

LOCATIE DUINRAND, NOLENSSTRAAT 66,68,70,72,74,76,78 EN 80 TE KATWIJK
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van ca. 70 m2224€ 1.140,34€ 798,24
Brontabel als csv (113 bytes)

2.    Het College sanering zorginstellingen besluit niet de vernietigbaarheid in de roepen van de reeds gesloten individuele huurovereenkomsten voor de woningen met de adressen
Nolensstraat 66, 68, 70, 72, 74, 76,78.