Vergadering 3 december 2019

Casus 3998 GGz Centraal, verhuur Cederhorst te Amersfoort
Casus 4687 Zonnehuisgroep Amstelland, correctie perceel te Mijdrecht  
Casus 4697 Zorgstroom, verhuur keuken Diodeweg 8 te Middelburg
Casus 4703 GGz Breburg Groep, verhuur gedeelte Mendelssohnstraat 21a te Tilburg
Casus 4751 MET GGZ, locatie Hertog Alvastraat 34 te Venlo

Casus 3998 GGz Centraal, verhuur Cederhorst te Amersfoort

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGz Centraal gevestigd te Amersfoort voor de verhuur van 569 m2 bvo in het pand Cederhorst: plaatselijk bekend Utrechtseweg 266, 3818 EW te Amersfoort, kadastraal bekend: gemeente Amersfoort, sectie C, nummer 5699, totaal groot 16ha 46a 60ca (ged.), aan Stichting Kwintes te Zeist tegen een kale huurprijs van € 47.897,50 (afgerond € 84,- per m2 bvo) per jaar zonder btw en exclusief servicekosten, met ingang van 1 januari 2020 met een looptijd van 2 jaar en 3 maanden met, behoudens opzegging, een verlengmogelijkheid voor onbepaalde tijd, waarna tegen ieder tijdstip met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden kan worden opgezegd. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 juli geïndexeerd vanaf 1 juli 2020 volgens de door het CBS gepubliceerde consumentenprijsindex reeks alle huishoudens.

Casus 4687 Zonnehuisgroep Amstelland, correctie perceel te Mijdrecht  

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zonnehuisgroep Amstelland te Amstelveen voor de levering van het perceel nabij Bozenhoven 153, 3641 AE te Mijdrecht, kadastraal bekend: gemeente Mijdrecht, sectie C, nummer 6948, groot ca. 57 m2 voor een bedrag van € 11.400,- aan Kanjers Vastgoed B.V. te Aalsmeer.

Casus 4697 Zorgstroom, verhuur keuken Diodeweg 8 te Middelburg

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorgstroom te Middelburg voor de verhuur van 1536 m2 bvo bedrijfskeuken inclusief inrichting op de begane grond in het gebouw aan de Diodeweg 8, 4338 PW te Middelburg, kadastraal bekend: gemeente Middelburg, sectie M, nummer 723, tegen een kale jaarhuur van € 109.375,- exclusief btw en servicekosten, jaarlijks te indexeren volgens de CPI alle huishoudens, voor een periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2028 met de optie om te verlengen met 10 jaren aan De Zeeuwse Keuken B.V. te Middelburg.

Casus 4703 GGz Breburg Groep, verhuur gedeelte Mendelssohnstraat 21a te Tilburg

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGZ Breburg Groep te Tilburg voor de verhuur van de maatschappelijke ruimte op de begane grond bestaande uit circa 650 m² woon-, zorg- en kantoorruimte en circa 150 m² buitenruimte, gelegen aan de Mendelssohnstraat 21A te Tilburg, kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie S, nummer 5817, aan Stichting Philadelphia Zorg te Amersfoort, tegen een jaarlijkse huurprijs van € 70.000,-, jaarlijks te indexeren conform de consumentenprijsindex reeks alle huishoudens, ingaande 1 januari 2020, voor een periode van 2 jaar, met een optie tot verlengen van telkens 1 jaar.

Casus 4751 MET GGZ, locatie Hertog Alvastraat 34 te Venlo

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting MET GGZ gevestigd te Roermond voor de verkoop van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Hertog Alvastraat 34 te 5923 CK Venlo, kadastraal bekend gemeente Venlo, sectie L, nummer 5290, groot 1 are en 45 centiare, aan de heer N.A., wonende te G., tegen een prijs van € 190.000,- k.k.