Vergadering 30 juli 2019

Casus 2716 Pro Persona, verkoop kavel tussen Heelsumseweg 1 en 3 te Wolfheze
Casus 4167 Abrona, verkoop Maanlaan 3 te Huis ter Heide
Casus 4312 Amphia Ziekenhuis, reeds gedane verhuringen te Breda
Casus 4602 Tactus, verkoop Mariannalaan 29 te Apeldoorn 
Casus 4638 Stichting Zorggroep Noord- en Midden Limburg, recht van opstal voor aanleg van een glasvezelkabel Auxiliatrixweg 31-35s te Venlo
Casus 4722 Vincent van Gogh, locatie Ouverturestraat 29 te Venray
Casus 4568 Prisma, extramuraliseren, diverse locaties
Casus 4794 Amarant, Generaal de Wetstraat 72-08 te Tilburg 

Casus 2716 Pro Persona, verkoop kavel tussen Heelsumseweg 1 en 3 te Wolfheze

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Pro Persona GGZ te Wolfheze voor:

  1. de verkoop van een perceel grond plaatselijk bekend Heelsumseweg ongenummerd te Wolfheze, kadastraal bekend gemeente Doorwerth, sectie A, nummer 514, met een grootte van circa 988 m², aan de heer J.O. en mevrouw A.D., beide wonende te A., tegen een prijs van € 306.750,- v.o.n.;
  2. het vestigen van een erfdienstbaarheid ten laste van de kadastrale percelen gemeente Doorwerth, sectie A, nummers 435, 511, 512 en 554, thans in eigendom van verkoper, om te komen van en te gaan naar de Heelsumseweg op een door Stichting Pro Persona GGZ aan te geven wijze.

Casus 4167 Abrona, verkoop Maanlaan 3 te Huis ter Heide

Het College sanering zorginstellingen besluit Ingevolge artikel 18 van de WTZi niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de verkoop door Stichting Abrona te Huis ter Heide van het pand met perceel grond plaatselijk bekend: Maanlaan 3, 3712 XJ te Huis ter Heide, kadastraal bekend: gemeente Zeist, sectie C, nummer 1689 (ged.), groot 17 are 70 centiare, tegen een prijs van € 615.000, - k.k. aan mevrouw D.R. en de heer A.W. te H.

Casus 4312 Amphia Ziekenhuis, reeds gedane verhuringen te Breda

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amphia, gevestigd te Breda voor de overeenkomst met Dienst Apotheek Breda b.v. gevestigd te Breda voor de huur van 116 m² vvo gesitueerd in het ziekenhuis Amphia aan de Molengracht te Breda tegen een huurwaarde van € 23.205,- per jaar, € 200,-/m² (prijspeil jan. 2018) en jaarlijks te indexeren middels CPI index gezinsconsumptie;
  2. niet de vernietigbaarheid in te laten roepen van de volgende verhuringen door Stichting Amphia, gevestigd te Breda, aan:
  • Stichting Huisartsenposten West Brabant, gevestigd te Etten-Leur voor de huur van 269 m² vvo gesitueerd in het ziekenhuis Amphia aan de Molengracht te Breda tegen een huurwaarde van € 45.948,- per jaar, € 171,-/m² (prijspeil jan. 2018) en jaarlijks te indexeren middels CPI index gezinsconsumptie;
  • Hestia b.v. gevestigd te Breda voor de huur van 289 m² vvo gesitueerd in het ziekenhuis Amphia aan de Molengracht te Breda tegen een huurwaarde van € 45.915,- per jaar, € 159,-/m² (prijspeil jan. 2018) en jaarlijks te indexeren middels CPI index gezinsconsumptie;
  • Cura Morten Orum Monuta Uitvaartverzorging n.v. gevestigd te Apeldoorn voor de huur van 104 m² vvo gesitueerd in het ziekenhuis Amphia aan de Molengracht te Breda tegen een huurwaarde van € 10.891,- per jaar, € 63,-/m² (prijspeil jan. 2018) en jaarlijks te indexeren middels CPI index gezinsconsumptie;
  • Echocentrum Focus b.v. gevestigd te Breda voor de huur van 26 m² vvo gesitueerd in het ziekenhuis Amphia aan de Pasteurlaan te Oosterhout tegen een huurwaarde van € 4.094,- per jaar, € 159,-/m² (prijspeil jan. 2018) en jaarlijks te indexeren middels CPI index gezinsconsumptie.

Casus 4602 Tactus, verkoop Mariannalaan 29 te Apeldoorn

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Tactus Verslavingszorg te Deventer voor de verkoop van de eigendom van de vrijstaande villa met stenen aanbouw, ondergrond, erf en tuin gelegen en verdere aanhorigheden aan de Mariannalaan 29, 7316 DS te Apeldoorn, kadastraal bekend: gemeente Apeldoorn, sectie H, nummer 8900, groot ca. 5 a 55 ca, tegen een prijs van € 640.001,- k.k. aan de heer L.O. en mevrouw S.P. te W.

Casus 4638 Stichting Zorggroep Noord- en Midden Limburg, recht van opstal voor aanleg van een glasvezelkabel Auxiliatrixweg 31-35s te Venlo

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZI niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van het vestigen van het recht van opstal door de Stichting Zorggroep Noord en Midden Limburg te Venlo op een perceel grond, kadastraal bekend als gemeente Venlo sectie G,1180, groot 47ha, 30 a en 90 ca en een perceel grond, kadastraal bekend als gemeente Venlo sectie G, nummer 1138, groot 29a en 35 ca voor het aanleggen, in eigendom te hebben, houden, en onderhouden en vernieuwen van een glasvezelkabel aan Eurofiber Nederland B.V. voor een periode van 25 jaar (met de mogelijkheid van verlenging voor een periode van 25 jaar) tegen een eenmalige vergoeding van € 2500,- exclusief btw en het vestigen van een erfdienstbaarheid om te komen van en naar de glasvezelkabel op de voor de eigenaar minst bezwarende wijze ten behoeve van de aanleg, onderhoud en vernieuwing van de glasvezelkabel.

Casus 4722 Vincent van Gogh, locatie Ouverturestraat 29 te Venray

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Vincent van Gogh gevestigd te Venray voor de verkoop van het object plaatselijk bekend Ouverturestraat 29 te 5802 EM Venray, kadastraal bekend gemeente Venray, sectie L, nummers 5053 en 4841, totaal groot 4 are en 22 centiare, aan de heer M.H., wonende te Venray en de heer P.H., wonende te A., tegen een prijs van € 187.000,- k.k.

Casus 4568 Prisma, extramuraliseren, diverse locaties

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Prisma te Waalwijk voor de verhuur van de nagenoemde woningen tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie):
 

Locatie: Petershemstraat 19A t/m H en J t/m M, 21A en 23A te Hilvarenbeek

Locatie: Petershemstraat 19A t/m H en J t/m M, 21A en 23A te Hilvarenbeek
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van 44,89 m2144€ 731,95€ 512,37
2Zelfstandig appartement van 44,89 m2151€ 769,37€ 538,56
3Zelfstandig appartement van 52,02 m2155€ 790,76€ 553,53
4Zelfstandig appartement van 59,35 m2156€ 796,09€ 557,26
5Zelfstandig appartement van 59,74 m2159€ 812,17€ 568,52
6Zelfstandig appartement van 64,50 m2154€ 785,41€ 549,79
Brontabel als csv (438 bytes)

Casus 4794 Amarant, Generaal de Wetstraat 72-08 te Tilburg

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amarant Groep te Tilburg voor de verhuur van het nagenoemde zelfstandige appartement, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijs jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie);

Locatie: Generaal de Wetstraat 72-08 te Tilburg

Locatie: Generaal de Wetstraat 72-08 te Tilburg
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Appartement met een grootte van 66,80 m²154€ 785,41€ 549,79
Brontabel als csv (112 bytes)