Vergadering 4 juni 2019

Casus 883 Cedrah, Grondruil locatie d’Amandelhof te Capelle aan den IJssel
Casus 4474 Deventer Ziekenhuis, verkoop gezondheidscentrum Jozef te Deventer
Casus 4492 ’s Heeren Loo, verkoop Esdoornstraat 5 te Stadskanaal
Casus 4657 Vivent, een-op-eenverhuur Klokkenlaan 85 te Den Bosch
Casus 4207 Zonnehuisgroep Noord, extramuraliseren diverse locaties

Onroerende zaken

Casus 883 Cedrah, Grondruil locatie d’Amandelhof te Capelle aan den IJssel

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorgcentra uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Zeeland en Zuid-Holland en de Christelijk Gereformeerde Kerken in de regio Rotterdam gevestigd in Capelle aan de IJssel, bekend onder de handelsnaam Stichting Cedrah, voor de verkoop van de percelen plaatselijk bekend Fluiterlaan 50-52 te Capelle aan den IJssel, kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel, sectie C, nummers 7289, 7291 en 7292, gezamenlijk groot 1161 m² aan de gemeente Capelle aan den IJssel in het kader van een grondruil tegen een prijs van € 214.785,- (exclusief btw), waarbij de gemeente Capelle aan den IJssel verkoopt aan de Stichting Cedrah de percelen plaatselijk bekend Fluiterlaan 50-52 te Capelle aan den IJssel, kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel, sectie C, nummers 7294 en 7295, in totaal groot 6 are en 35 centiare, tegen een prijs van € 122.025,- (exclusief btw).

Casus 4474 Deventer Ziekenhuis, verkoop gezondheidscentrum Jozef te Deventer

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Deventer Ziekenhuis gevestigd te Deventer, voor de verkoop van het gezondheidscentrum Jozef met ondergrond, plaatselijk bekend Louis Pasteurstraat 10 te Deventer, kadastraal bekend gemeente Deventer, sectie F, nummers 3572 en 3573, groot respectievelijk 46 are en 40 centiare en 1 are en 10 centiare, aan Stichting Bewaarder Apollo Zorgvastgoedfonds, gevestigd te Maastricht, tegen een prijs van € 6.200.000,- k.k.

Casus 4492 ’s Heeren Loo, verkoop Esdoornstraat 5 te Stadskanaal 

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ’s Heeren Loo te Amersfoort voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met vrijstaande (woon)boerderij aan de Esdoornstraat 5 te 9501 GG Stadskanaal, kadastraal bekend: gemeente Onstwedde, sectie U, nummer 389, groot 56 are 85 centiare, tegen een prijs van € 306.000,- k.k. aan mevrouw M.R. en de heer W.T. te N.

Casus 4657 Vivent, een-op-eenverhuur Klokkenlaan 85 te Den Bosch

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Vivent te ’s‑Hertogenbosch voor de verhuur van de bedrijfsruimte gelegen aan de Klokkenlaan 85, 5231 AP ’s-Hertogenbosch ter grootte van in totaal ca. 204 m² vvo, kadastraal bekend: gemeente ‘s-Hertogenbosch, sectie O, nummer 4227 (ged.), tegen een jaarlijkse aanvang huurprijs van € 27.030,- exclusief btw en servicekosten (€ 35.000,- inclusief servicekosten) aan Stichting Kanteel te Rosmalen voor een periode van 5 jaar ingaande per 1 januari 2019 met een verlengperiode van 5 jaar en daarna telkenmale 1 jaar met jaarlijkse indexering conform CPI-index voor het eerst per 1 januari 2020.

Extramuraliseren

Casus 4207 Zonnehuisgroep Noord, extramuraliseren diverse locaties

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi:

 1. goedkeuring te verlenen aan Zonnehuisgroep Noord te Zuidhorn voor de verhuur van de nagenoemde woningen tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie):
  Locatie Zonnehuisgroep Noord te Zuidhorn
  Adres Maximale huurprijs (100%) Minimaal te vragen huurprijs (70%)
  Ede Staalstraat 1 te Delfzijl-k.107 € 956,31 (per 1 juli 2018) € 669,42 (per 1 juli 2018)
  Ede Staalstraat 1 te Delfzijl-k.131 € 887,95 (per 1 juli 2018) € 621,57 (per 1 juli 2018)
  Cursastraat 31 te Oostergast € 856,42 (per 1 juli 2018) € 599,49 (per 1 juli 2018)
 2. niet de vernietigbaarheid in te roepen van de reeds gesloten individuele huurovereenkomst voor de woningen met de navolgende adressen:
  • het appartement k.107, plaatselijk bekend Ede Staalstraat 1 te Delfzijl, aan mevrouw R.B., tegen een maandelijkse huurprijs van € 688,25,-;
  • het appartement k.131, plaatselijk bekend Ede Staalstraat 1 te Delfzijl, aan mevrouw G.R., tegen een maandelijkse huurprijs van € 656,49,-;
  • het appartement, plaatselijk bekend Cursastraat 31 te Oostergast, aan mevrouw R.V., tegen een maandelijkse huurprijs van € 640,46,-.