Vergadering 5 november 2019

Casus 3916 en 3917 Heliomare, locatie Voorstraat 40 en 42 te Wijk aan Zee
Casus 4025 - 4039 GGz Breburg Groep, verkoop diverse locaties te Etten-Leur
Casus 4302 Driestroom, perceel grond Eimerssingel-West te Arnhem
Casus 4456 De Waerden, locatie Titanialaan 1 te Heerhugowaard
Casus 4518 SVRZ (Stichting voor Regionale Zorgverlening), verkoop Dorpsplein 2 te Zuiddorpe
Casus 4771 Dijklander ziekenhuis, verhuur Maelsonstraat 3 te Hoorn

Casus 3916 en 3917 Heliomare, locatie Voorstraat 40 en 42 te Wijk aan Zee

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Heliomare, gevestigd te Wijk aan Zee, voor de verkoop van het object met opstal, erf, ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Voorstraat 40 en 42 te 1949 BJ Wijk aan Zee, kadastraal bekend gemeente Wijk aan Zee en Duin, sectie A, nummers 3651 en 3652, totaal groot 1224 vierkante meter, aan S. van Ettekoven Holding B.V., gevestigd te Hollandsche Rading, tegen een prijs van € 2.138.500,- k.k.

Casus 4025 - 4039 GGz Breburg Groep, verkoop diverse locaties te Etten-Leur

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGz Breburg Groep te Tilburg voor de verkoop van het terrein, plaatselijk bekend Begijnstraat, Kerstraat, Kapelstraat, Leurse Branden en Van Bergenplein te Etten-Leur, kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie D, nummers 1565, 1567, 1691 en 2037 (gedeeltelijk), gezamenlijk groot circa 68.071 m², aan Nederlandse Bouw Unie Projectontwikkeling lll B.V. te Etten-Leur, tegen een prijs van € 6.850.000,- exclusief btw en overdrachtsbelasting.

Casus 4302 Driestroom, perceel grond Eimerssingel-West te Arnhem

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De Driestroom te Elst, statutair gevestigd te Overbetuwe voor de verkoop van een stuk grond gelegen aan de Eimerssingel-West te Arnhem, kadastraal bekend: gemeente Arnhem, sectie W, nummer 4655, groot ca. 18 a 30 ca, tegen een prijs van € 546.500,- k.k. aan Arneym M.O.R. B.V. te Nieuwkoop.

Casus 4456 De Waerden, locatie Titanialaan 1 te Heerhugowaard

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De Waerden, gevestigd te Heerhugowaard, voor de verkoop van het perceel grond plaatselijk bekend Titanialaan 1 te 1702 AZ Heerhugowaard, kadastraal bekend gemeente Heerhugowaard, sectie N, nummer 3689, groot circa 2986 vierkante meter, aan de gemeente Heerhugowaard, gevestigd te Heerhugowaard, tegen een prijs van € 500.000,- k.k.

Casus 4518 SVRZ (Stichting voor Regionale Zorgverlening), verkoop Dorpsplein 2 te Zuiddorpe

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan de Stichting Voor Regionale Zorgverlening, Koudekerkseweg 143, te Middelburg voor de verkoop van het bedrijfsgebouw op de locatie Dorpsplein 2 te Zuiddorpe, kadastraal bekend gemeente Axel, sectie P, nummer 118, groot 10 are en 60 centiare aan de heer R.H. en mevrouw J.B. te S., tegen een prijs van € 187.500,- k.k.

Casus 4771 Dijklander ziekenhuis, verhuur Maelsonstraat 3 te Hoorn

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Dijklander Ziekenhuis te Hoorn voor de verhuur van 29,6 m² nvo kantoorruimte in het souterrain van het ziekenhuisgebouw, gelegen aan de Maelsonstraat 3 te 1624 NP Hoorn, kadastraal bekend gemeente Hoorn, Sectie D, nummer 7738, aan Comicro B.V. te Hoorn tegen een kale huurprijs van € 3.061,53 per jaar (€ 103,43/m2 nvo) zonder btw, aan te gaan voor een periode van vijf jaar, ingaande op 1 juli 2019 en derhalve lopend tot en met 30 juni 2024 en behoudens opzegging voortgezet voor een aansluitende periode van 1 jaar derhalve tot en met 30 juni 2025 en vervolgens telkenmale verlengd met een periode van één jaar, de huurprijs jaarlijks te indexeren op basis van de CPI.