Vergadering 7 mei 2019

Casus 4475 Vanboeijen, locatie Park Diepstroeten te Assen
Casus 4670 MCL, verhuur eerste verdieping Ronald McDonaldhuis

Onroerende zaken

Casus 4475 Vanboeijen, locatie Park Diepstroeten te Assen

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi:

  1. niet de vernietigbaarheid in te roepen van de verkoop door Stichting Vanboeijen, gevestigd en kantoorhoudend te Assen, van de percelen kadastraal bekend gemeente Assen, sectie R, nummers 1743 en 1744, groot respectievelijk 299 m2 en 14.591 m2, aan de gemeente Assen, tegen een prijs van € 10,- k.k.;
  2. goedkeuring te verlenen aan Stichting Vanboeijen, gevestigd en kantoorhoudend te Assen, voor de verkoop van de percelen kadastraal bekend gemeente Assen, sectie R, nummers 1749 (deels) en 1753, groot respectievelijk 4948 m2 en 2754 m2, aan de gemeente Assen, tegen een prijs van € 1,- k.k.

Casus 4670 MCL, verhuur eerste verdieping Ronald McDonaldhuis

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Medisch Centrum Leeuwarden te Leeuwarden voor de verhuur van bedrijfsruimte, gelegen op de 1e verdieping in het voormalig Ronald McDonald huis, plaatselijk bekend Henri Dunantweg 6, 8934 AD Leeuwarden, kadastraal bekend gemeente Huizum, sectie F, nummer 2012, groot 423 m2 vvo tegen een jaarhuur van € 80.000,- exclusief btw en servicekosten, jaarlijks te indexeren volgens de CPI alle huishoudens voor het eerst op 1 april 2020, aan QPS Netherlands B.V., voor een periode van 5 jaar, ingaande op 15 april 2019 waarbij de huurovereenkomst na deze periode, behoudens opzegging tegen het einde van de looptijd met een opzegtermijn van 1 jaar, wordt voortgezet voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 jaar.