Vergadering 9 april 2019

Casus 3098 Meander Medisch Centrum, verkoop locatie Dalplein te Soest
Casus 4168 Patyna, Verkoop dienstencentrum te Oenkerk
Casus 4379 Koninklijke Visio, verkoop stukje grond te Vries
Casus 4383 Leekerweide, Verkoop Oosterboekelweg 19 te De Weere
Casus 4528 Zonnehuisgroep Amstelland, Verkoop De Kom te Mijdrecht

Onroerende zaken

Casus 3098 Meander Medisch Centrum, verkoop locatie Dalplein te Soest

Het College sanering zorginstellingen besluit dat goedkeuring noodzakelijk is ingevolge artikel 18 van de WTZi voor de verkoop van gezondheidscentrum Dalplein te Soest goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Meander Medisch Centrum gevestigd te Amersfoort voor de verkoop van het gezondheidscentrum Dalplein met bijbehorende parkeerplaatsen en aanhorigheden, plaatselijk bekend Dalplein 61-61/01 te 3762 BN Soest, kadastraal bekend gemeente Soest, sectie K, nummer 4457, groot 4.255 m2, aan Carestone Property B.V. gevestigd te Dongen, voor een prijs van € 2.800.000,- k.k.

Casus 4168 Patyna, verkoop dienstencentrum te Oenkerk

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Patyna, gevestigd in de gemeente Súdwest-Fryslân, voor de verkoop van:

  1. het appartementsrecht rechtgevende op de multifunctionele ruimte op de begane grond, plaatselijk bekend als Frisiastate 23 te 9062 GX Oentsjerk, kadastraal bekend gemeente Giekerk, sectie E nummer 4283 A-110 uitmakende het 2.833/3.110de onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het uitsluitend gebruik van het multifunctionele gebouw op de begane grond, plaatselijk bekend Frisiastate 23 te Oentsjerk, kadastraal bekend gemeente Giekerk, sectie E, complexaanduiding 4283, appartementsindex 5, uitmakende het 313/335ste onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het multifunctionele gebouw op de begane grond, plaatselijk bekend Frisiastate 23 te Oentsjerk, kadastraal bekend gemeente Giekerk, sectie E, complexaanduiding 4283, appartementsindex 1, uitmakende het 218/1.041ste onverdeeld aandeel in het perceel grond met gebouw aan de Rengersweg 64 te 9062 EG Oentsjerk, kadastraal bekend gemeente Giekerk, sectie E, nummer 4281, groot 57.90a;
  2. het (parkeer-)terrein en verdere aan- en toebehoren, gelegen nabij de Frisiastate te Oentsjerk, kadastraal bekend gemeente Giekerk, sectie E, nummers 4682 en 4686, respectievelijk groot 04.90.57a en 02.51a;
  3. de (dienst)woning met ondergrond, erf en verdere aan-en toebehoren, plaatselijk bekend als Rengersweg 62, 9062 EG Oentsjerk, kadastraal bekend gemeente Giekerk, sectie E, nummer 3126, groot 06.25a;
  4. een perceel grond met verdere aan- en toebehoren aan de Rengersweg te Oentsjerk, kadastraal bekend Giekerk, sectie E, nummer 4357, groot 29.71a;

aan Postma-Jorritsma Holding B.V. gevestigd te Oentsjerk, en/of een nader te noemen meester, voor een bedrag van € 207.501,- k.k.

Casus 4379 Koninklijke Visio, verkoop stukje grond te Vries

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Koninklijke Visio te Huizen voor de verkoop van een perceel grond gelegen aan de Groningerstraat te Vries, kadastraal bekend gemeente Vries, sectie T, nummer 3271, groot circa 6 are en 38 centiare, aan de gemeente Tynaarlo te Vries, tegen een prijs van € 25.000,- k.k.

Casus 4383 Leekerweide, verkoop Oosterboekelweg 19 te De Weere

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting LeekerweideGroep te Wognum voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend: Ooster Boekel-weg 19, 1661 BT te De Weere, kadastraal bekend: gemeente Opmeer, sectie W, nummer 725 (ged.), groot ca. 1 ha (moet nog worden ingemeten), tegen een prijs van € 400.000,- k.k. aan de heer R.Z. en mevrouw J.M. te L.;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting LeekerweideGroep te Wognum voor de verkoop van een perceel grasland en al hetgeen volgens verkeeropvattingen daartoe behoort, inclusief de aanwezige hekken en afrasteringen, alles voor zover eigendom van verkoper, plaatselijk bekend: aan de Ooster Boekelweg te De Weere, kadastraal bekend: gemeente Opmeer, sectie W, nummer 725 (ged), groot ca. 1 ha 30 are, tegen een prijs van € 104.000,- k.k. aan de heer J.D. te D.

Casus 4528 Zonnehuisgroep Amstelland, verkoop De Kom te Mijdrecht

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zonnehuisgroep Amstelland te Amstelveen voor de verkoop van het gebouw De Kom met 94 bejaardenwoningen, recreatieruimte, tuin en bijbehorende parkeerplaatsen en aanhorigheden, gelegen aan de Mevrouw Van Wieringenplein 1 – 95, 3641 GT te Mijdrecht, kadastraal bekend: gemeente Mijdrecht, sectie A, nummer 7262, groot ca. 6881 m2, tegen een prijs van € 10.200.000,- k.k. aan Stichting Bewaarder Apollo Zorgvastgoedfonds te Maastricht.