Vergadering 8 oktober 2019

Casus 3177 Dichterbij, verkoop woning Sieberg 404 en 408 te Uden
Casus 4449 ’s Heeren Loo regio Zeeland, Landschuurweg 5 en 5a te Veere
Casus 4679 ETZ, verkoop strook grond, locatie Twee Steden ziekenhuis te Tilburg
Casus 4685 Vreedenhoff, verhuur locatie Parkzicht te Arnhem 
Casus 4698 Stichting Surplus Zorg, grondruil aan de President van Rijenlaan 1 te Hoeven
Casus 4779 Amarant, extramuraliseren Antony Moddermanstraat 8 te Tilburg 

Casus 3177 Dichterbij, verkoop woning Sieberg 404 en 408 te Uden

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Dichterbij te Gennep, statutair gevestigd te Venlo voor de verkoop van de woning plaatselijk bekend: Sieberg 404, 5403 WG te Uden, kadastraal bekend: gemeente Uden, sectie N, nummer 3189, groot 1 a 42 ca, tegen een prijs van € 206.250,- k.k. aan de heer P.M. te U.;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Dichterbij te Gennep, statutair gevestigd te Venlo voor de verkoop van de woning plaatselijk bekend: Sieberg 408, 5403 WG te Uden, kadastraal bekend: gemeente Uden, sectie N, nummer 3189, groot 1 a 42 ca, tegen een prijs van € 206.250,- k.k. aan de heer P.M. te U.

Casus 4449 ’s Heeren Loo regio Zeeland, Landschuurweg 5 en 5a te Veere

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ’s Heeren Loo regio Zeeland, gevestigd te Middelburg, voor de verkoop van een recht van erfpacht op het perceel grond, alsmede het zakelijk recht van opstal tot het stellen en in eigendom hebben en houden van de op de hierna genoemde erfpachtzaak aanwezige opstallen, bestaande uit een kamphuis, een voormalige noodwoning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Landschuurweg 5 en 5a te 4355 RR Veere, kadastraal bekend gemeente Veere, sectie N, nummer 2637, groot 66 are en 31 centiare, aan Stichting O3 Beheer, gevestigd te Houten, voor een prijs van € 279.000,- k.k.

Casus 4679 ETZ, verkoop strook grond, locatie Twee Steden ziekenhuis te Tilburg

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Elisabeth - Twee Steden Ziekenhuis te Tilburg voor de verkoop van een gedeelte van een perceel groenvoorziening en parkeerterrein, plaatselijk bekend als ETZ, dr. Deelenlaan 5-11 te Tilburg, kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie AD, nummer 2764 (gedeeltelijk), groot circa 8 are en 80 centiare aan de gemeente Tilburg, tegen een prijs van € 98.000,- k.k. en excl. btw.

Casus 4685 Vreedenhoff, verhuur locatie Parkzicht te Arnhem 

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Vreedenhoff te Arnhem voor de verhuur van:

  1. 368 m² vvo bedrijfsruimte gelegen op de begane grond in het gebouw plaatselijk bekend “Parkzicht” aan de Esperantolaan 2, 6824 LV Arnhem, bestaande uit 10 zelfstandige wooneenheden, twee opslagruimten, een gemeenschappelijke ruimte en terras, kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie Q, nummer 7766, tegen een kale aanvangsjaarhuur van € 46.000,- (zijnde € 125,- per m²) exclusief servicekosten en btw met ingangsdatum 1 augustus 2019 lopende tot het moment waarop het gereserveerde en nog te realiseren nieuwbouwdeel kan worden betrokken. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd, voor het eerst op 1 januari 2021, volgens de door het CBI gepubliceerde consumentenprijsindex reeks alle huishoudens (2006=100);
  2. 360 m² bedrijfs- en praktijkruimte in het nieuw te realiseren deel van het pand aan de Esperantolaan 2, 6824 LV te Arnhem, te gelegener tijd in de feitelijke nieuwbouw definitief vast te stellen, voor een periode van 10 jaar vanaf het moment dat het nieuwbouwdeel kan worden betrokken en voort te zetten voor onbepaalde tijd, tegen een kale aanvangshuurprijs van € 125,- per m² vvo vrij van btw (€ 45.000,- per jaar). De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 januari van het jaar volgend op de oplevering van de nieuwbouw en vervolgens jaarlijks per 1 januari op basis van de door het CBI gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006=100);
  3. 5 nog te realiseren parkeerplaatsen voor een kale maandhuurprijs van € 30,- (€ 360,- per jaar) per parkeerplaats, vrij van btw, voor een periode van 10 jaar vanaf het moment dat het nieuwbouwdeel kan worden betrokken en voort te zetten voor onbepaalde tijd, voor het eerst te indexeren op 1 januari van het jaar volgend op de oplevering van de nieuwbouw en vervolgens jaarlijks per 1 januari op basis van de door het CBI gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006=100) aan Melody PsyCare Arnhem B.V. te Dinxperlo.

Casus 4698 Stichting Surplus Zorg, grondruil aan de President van Rijenlaan 1 te Hoeven

Het College sanering zorginstellingen besluit niet de vernietigbaarheid in te laten roepen van de (ruil)transactie tussen Stichting Surplus te Breda en de gemeente Harderberge voor de verkoop van het recht van erfpacht en opstal van het perceel kadastraal bekend gemeente Hoeven sectie D nummer 4444 (gedeeltelijk), groot ca. 4 m² en het perceel kadastraal bekend gemeente Hoeven, sectie D nummer 4463 (gedeeltelijk), groot ca 22 m² voor een bedrag van € 1,- k.k. aan de gemeente Halderberge en het door de zorginstelling om niet verkrijgen van de gemeente Halderberge van het gebruiksrecht op de percelen, kadastraal bekend gemeente Hoeven, sectie D, nummer 4461 (gedeeltelijk) en nummer 4439 (gedeeltelijk), groot ca 250 m².

Casus 4779 Amarant, extramuraliseren Antony Moddermanstraat 8 te Tilburg 

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amarant Groep te Tilburg voor de verhuur van het nagenoemde zelfstandige appartement, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijs jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie).

Antony Moddermanstraat 8 te Tilburg

Antony Moddermanstraat 8 te Tilburg
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Appartement met een grootte van 68,88 m²128€ 646,43€ 452,50
Brontabel als csv (112 bytes)