Vergadering 23 juni 2020

Casus 4954 Opella, Grondruil Baron van Wassenaerpark te Bennekom

Casus 4954 Opella, Grondruil Baron van Wassenaerpark te Bennekom

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Opella, Christelijke Stichting voor wonen, zorg en welzijn (hierna ‘Opella’), gevestigd te Ede, voor de verkoop in het kader van een grondruil van de percelen grond plaatselijk bekend nabij de Boerhaavelaan te Bennekom, kadastraal bekend gemeente Bennekom, sectie E, nummer 12413 (deels), gezamenlijk groot circa 2375 vierkante meter, nog definitief in te meten, aan een mandeligheid van partijen bestaande uit Opella, Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw, gevestigd te Ede, en Stichting Woonstede, gevestigd te Ede, en waarbij Opella van de mandeligheid ontvangt de percelen plaatselijk bekend nabij de Boerhaavelaan te Bennekom, kadastraal bekend gemeente Bennekom, sectie E, nummer 12023 (deels) en gemeente Bennekom, sectie E, nummer 12412 (deels), gezamenlijk groot circa 4573 vierkante meter, nog definitief in te meten, waarbij de grondruil plaatsvindt met gesloten beurzen en Opella de kosten van ruiling en levering draagt, met inbegrip van de overdrachtsbelasting en het kadastrale recht.