Vergadering van 10 november 2020

Casus 3821 Lentis, verhuur locatie H.M. Brouwersstraat 2 te Winschoten   
Casus 4754 Laurens, loc. Herkingenstraat 8 te Rotterdam
Casus 4897 MET GGZ, loc. Kapelaan Goossenstraat 5/5A te Echt
Casus 4957 Abrona, verkoop Broeckerstraat 20 te Oudewater      
Casus 4979 Ziekenhuisgroep Twente, Verhuur en erfpacht te Hengelo en Almelo
Casus 4994 Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee (CuraMare), stroken grond Sommelsdijk

Casus 3821 Lentis, verhuur locatie H.M. Brouwersstraat 2 te Winschoten

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming te Zuidlaren, voor de verhuur van bedrijfsruimte, inclusief eventuele onroerende aanhorigheden zoals tuin en parkeerplaatsen, gelegen aan de H.M. Brouwerstraat 2 te Winschoten, kadastraal bekend gemeente Winschoten, Sectie C, nummer 2495, ter grootte van 1032 m2 bvo aan Meedia Dagbesteding te Winschoten tegen een verhuurprijs van € 36.000,- per jaar zonder btw (afgerond € 35,- m2) exclusief servicekosten en overige kosten, voor een periode van 5 jaar met ingang van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2025 en behoudens opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 12 maanden, voort te zetten met een aansluitende periode van 4 jaar en 3 maanden, derhalve tot en met 31 december 2029, en vervolgens voor aansluitende periode van 5 jaar, met inachtneming van een jaarlijkse huurprijs indexatie volgens de CPI op 1 oktober en voor het eerst per 1 oktober 2021, een en ander conform de door partijen d.d. 1 oktober 2020 ondertekende huurovereenkomst.

Casus 4754 Laurens, loc. Herkingenstraat 8 te Rotterdam

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Laurens, gevestigd te Rotterdam, voor de verkoop van:

  • het recht van erfpacht, ingegaan op 2 juni 1986 en lopende tot en met 1 juni 2085 waarvan de erfpachtcanon is afgekocht tot en met 1 juni 2036 van een perceel grond met het zich daarop bevindende opstal, plaatselijk bekend Herkingenstraat 8 te 3086 BE te Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie L nummer 1110, groot 347 m2, en
  • het recht van erfpacht ingegaan op 27 november 1996 en lopende tot en met 11 juni 2085 waarvan de erfpachtcanon is afgekocht tot en met 2 juni 2085 van een perceel grond met het zich daarop bevindende opstal, plaatselijk bekend Herkingenstraat 8 te 3086 BE te Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie L nummer 1270, groot 90 m2

aan mevrouw F.S. te D., tegen een prijs van € 650.000,- k.k.

Casus 4897 MET GGZ, loc. Kapelaan Goossenstraat 5/5A te Echt

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting MET GGZ, gevestigd te Roermond, voor de verkoop van het object plaatselijk bekend Kapelaan Goossenstraat 5-5A te 6101 CX Echt, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie K, nummer 6380, groot 365 vierkante meter, aan de heer R.C. te E., tegen een prijs van € 230.000,- k.k.

Casus 4957 Abrona, verkoop Broeckerstraat 20 te Oudewater       

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Abrona te Huis ter Heide voor de verkoop van een perceel grond met het daarop gelegen hotel, plaatselijk bekend als Broeckerstraat 20, 3421 BL te Oudewater, kadastraal bekend: gemeente Oudewater, sectie B, nummer 6645, groot ca. 12a 94ca met al het aan- en toebehoren, tegen een prijs van € 1.500.000,- k.k. waarvan € 1.288.000,- voor het vastgoed aan Schoonderwoerd Vastgoed Consultants B.V. te Oudewater welke als gevolmachtigd bestuurder handelt namens Broeck Vastgoed B.V. i.o. te Oudewater.

Casus 4979 Ziekenhuisgroep Twente, Verhuur en erfpacht te Hengelo en Almelo

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  • niet over te gaan tot het inroepen van de vernietigbaarheid ingevolge artikel 18 van de WTZi van de verhuring door Stichting Ziekenhuisgroep Twente gevestigd te Almelo aan SMT Services Vastgoed BV gevestigd te Hengelo, van het object aan de Geerdinksweg 137 en 139 te Hengelo, plaatselijk bekend als Multi Care Center, voor een kale aanvangshuur van € 499.992,- exclusief BTW per jaar (€ 41.666,- per maand), waarbij de huur is ingegaan op 1 juli 2004 voor de duur van 10 jaren, bij geen opzegging wordt de overeenkomst met 10 jaar verlengd. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari (voor het eerst in 2008) wordt geïndexeerd conform de Consumentenprijsindex (CPI) 1995=100;
  • niet over te gaan tot het inroepen van de vernietigbaarheid ingevolge artikel 18 van de WTZi van de vestiging van het recht van erfpacht met het daarvan afhankelijke recht van opstal door Stichting Ziekenhuisgroep Twente gevestigd te Almelo aan Zorgservices Twente Vastgoed BV gevestigd te Hengelo, van grond aan de Zilvermeeuw 1, 7609 PP te Almelo, kadastraal bekend gemeente Ambt-Almelo, sectie N, nummer 5283, groot ca. 3990 m2 plaatselijk bekend als Multi Care Center, voor een jaarlijkse canon van € 44.100,- ingaande per 6 juni 2008 lopende tot en met 1 juli 2028 met de mogelijkheid deze aansluitend te verlengen, jaarlijks per 1 januari van elk jaar te indexeren, voor het eerst op 1 januari 2010 overeenkomstig de wijzigingen van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek te publiceren consumentenprijscijferindex (CPI), reeks alle huishoudens 2000=100.

Casus 4994 Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee (CuraMare), stroken grond Sommelsdijk

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee te Dirksland voor de verkoop van percelen onbebouwde grond te Sommelsdijk, kadastraal bekend gemeente Sommelsdijk, sectie B, nummers 6500 (365 m2) en 3864 (180 m2), aan J.G. te S. tegen een prijs van € 32.500,- k.k.