Vergadering 12 mei 2020

Casus 114 GGz Oost Brabant, locatie Coudewater, vervreemding t.b.v. een golfbaan
Casus 3745 Zorggroep Charim, locatie 't Boveneind te Veenendaal
Casus 4676 Humanitas DMH, locatie Banjohof 31-37 te Barendrecht
Casus 4811 Reinaerde, vervreemding terrein mortuarium en bospad te Den Dolder
Casus 4847 Catharina Ziekenhuis, grondverkoop te Waalre
Casus 4908 Radar, locatie Heufstraat 1a te Brunssum

Casus 114 GGz Oost Brabant, locatie Coudewater, vervreemding t.b.v. een golfbaan

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost Brabant statutair gevestigd te Boekel voor het vestigen van een recht van opstal voor een periode van 30 jaar, met een optie tot verlenging van 15 jaar, voor de grond kadastraal bekend gemeente Rosmalen, sectie D, nummers 2298 en 3054 met een gezamenlijke grootte van circa 20 hectare, 39 are en 77 centiare, aan Golfclub Rosmalen te Rosmalen, tegen een jaarlijkse canon van € 4.800,-, jaarlijks geïndexeerd conform de CBS prijsindex gezinsconsumptie.

Casus 3745 Zorggroep Charim, locatie 't Boveneind te Veenendaal

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi:

  1. en ingevolge artikel 14 lid 1 sub c van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken dat voor de verkoop van circa 480 m² grond, kadastraal bekend gemeente Veenendaal, sectie K, nummer 4505 (gedeeltelijk), aan de gemeente Veenendaal geen goedkeuring is vereist;
  2. goedkeuring te verlenen aan Stichting Zorggroep Charim te Veenendaal voor de verkoop van een perceel grond, plaatselijk bekend Boveneind/Prins Bernhardlaan 116 te Veenendaal, kadastraal bekend gemeente Veenendaal, sectie K, nummer 4505, groot circa 280 m², aan Zegers Ontwikkeling B.V. te Ede, tegen een prijs van € 99.000,- k.k.

Casus 4676 Humanitas DMH, locatie Banjohof 31-37 te Barendrecht

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Humanitas DMH, gevestigd te Nieuwegein, voor de verkoop van:

  1. het pand met perceel grond plaatselijk bekend Banjohof 31 te 2992 NA Barendrecht, kadastraal bekend gemeente Barendrecht, sectie B, nummer 5926 (deels), groot circa 1 are en 23 centiare, aan de heer M.H. te B., tegen een prijs van € 257.900,- k.k.;
  2. het pand met perceel grond plaatselijk bekend Banjohof 33 te 2992 NA Barendrecht, kadastraal bekend gemeente Barendrecht, sectie B, nummer 5926 (deels), groot circa 1 are en 41 centiare, aan mevrouw P.H. te B., tegen een prijs van € 291.000,- k.k.;
  3. het pand met perceel grond plaatselijk bekend Banjohof 35 te 2992 NA Barendrecht, kadastraal bekend gemeente Barendrecht, sectie B, nummer 5926 (deels), groot circa 1 are en 41 centiare, aan de heer P.J. te R., tegen een prijs van € 282.000,- k.k.;
  4. het pand met perceel grond plaatselijk bekend Banjohof 37 te 2992 NA Barendrecht, kadastraal bekend gemeente Barendrecht, sectie B, nummer 5926 (deels), groot circa 1 are en 23 centiare, aan de heer K.G. en mevrouw S.Ö. te R., tegen een prijs van € 255.000,- k.k.

Casus 4811 Reinaerde, vervreemding terrein mortuarium en bospad te Den Dolder

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Reinaerde te Utrecht voor de verkoop van een perceel grond, plaatselijk bekend Vijverhof 75 te Den Dolder, kadastraal bekend gemeente Zeist, sectie A, nummer 3680, groot 360m2, welk perceel is belast met een opstalrecht ten behoeve van de koper en het bospad gelegen nabij het hiervoor omschreven perceel, kadastraal bekend gemeente Zeist, sectie A, nummer 4803, groot 120m2, tegen een bedrag van € 22.500,- k.k., tegen de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in de conceptakte van levering d.d. 24 april 2020 (akte nummer 20797804-1), aan Stichting Altrecht te Utrecht.

Casus 4847 Catharina Ziekenhuis, grondverkoop te Waalre

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Catharina Ziekenhuis, gevestigd te Eindhoven, voor de verkoop van het perceel bosgrond, plaatselijk bekend als Den Doolhof, nabij Heikantstraat te Waalre, kadastraal bekend gemeente Waalre, sectie B, nummer 3455, groot 3 hectare, 7 are en 11 centiare, aan F.D. te W. tegen een prijs van € 165.000,- k.k.

Casus 4908 Radar, locatie Heufstraat 1a te Brunssum

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Radar, gevestigd te Maastricht, voor de verkoop van de locatie plaatselijk bekend Heufstraat 1a te 6441 TX Brunssum, kadastraal bekend gemeente Brunssum, sectie A, nummer 5730, groot 3.520 vierkante meter, aan Apotheken Parkstad B.V., gevestigd te Landgraaf, tegen een prijs van € 530.000,- k.k.