Vergadering van 13 oktober 2020

Casus 4068 Raphaëlstichting, verkoop pand Lindenlaan 2 te Alkmaar
Casus 4123 - 4127 ORO, Bisonstraat 68-76 te Gemert
Casus 4705 Rivierduinen, verhuur deel van J.P. Thijsselaan 45 te Gouda
Casus 4942 Verkoop IJsselkade 36 te Kampen
Casus 4949 Alliade, verkoop Ringweg 7 A t/m D te Drachten      

Casus 4068 Raphaëlstichting, verkoop pand Lindenlaan 2 te Alkmaar

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Raphaëlstichting te Schoorl, voor de verkoop van een perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Lindenlaan 2,(1815 HG) te Alkmaar, Egelenburgerlaan 1 en 1a, 1815HP te Alkmaar kadastraal bekend gemeente Alkmaar, sectie E, nummer 1655, groot 1 are 54 centiare, aan I&M 4ever Vastgoed B.V. te Alkmaar, tegen een prijs van € 462.995,- k.k.

Casus 4123 - 4127 ORO, Bisonstraat 68-76 te Gemert

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ORO te Helmond voor de verkoop van een perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden gesitueerd aan de Bisonstraat 68 – 76 te Gemert, kadastraal bekend gemeente Gemert, sectie M, nummer 3413, groot 11 are en 44 centiare (1.144 m²), tegen een prijs van € 855.000,- k.k. aan de heer G.E. te C. de heer J.E. te V. en Admin Beheer b.v. te Gemert-Bakel, dan wel nader te noemen meester;

Casus 4705 Rivierduinen, verhuur deel van J.P. Thijsselaan 45 te Gouda 

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Rivierduinen te Leiden voor de verhuur van een gedeelte, 834 m2 alsmede 10 parkeerplaatsen en fietsenstalling, van het pand aan de J.P. Thijsselaan 45, 2803 RT Gouda, kadastraal bekend: gemeente Gouda, sectie M, nummer 4898, tegen een kale jaarhuur van € 104.250,- (te voldoen over de huurperiode: € 56.468,75) exclusief servicekosten en vrijgesteld van btw jaarlijks per 1 juli te indexeren volgende de CPI alle huishoudens, voor een periode van 6,5 maand ingaande per 14 oktober 2020 tot en met 30 april 2021 rekening houdende met een opzegtermijn van 1 maand aan Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg te Amsterdam.

Casus 4942 Verkoop IJsselkade 36 te Kampen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Vitree te Lelystad voor de verkoop van het recht van opstal met betrekking tot het perceel grond (eigendom van de gemeente Kampen) met de rechten van de opstalhouder ter zake de op het perceel aanwezige woning en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend IJsselkade 36, 8261 AC in Kampen, kadastraal bekend gemeente Kampen, sectie F, nummer 9911 met een oppervlakte van 2 are en 19 centiare, tegen een prijs van € 450.000,- k.k., aan de heer S.S. te Z. en mevrouw D.S. te Z.

Casus 4949 Alliade, verkoop Ringweg 7 A t/m D te Drachten      

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Alliade te Heerenveen voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden aan de Ringweg 7A-7D, 9201 GT Drachten, kadastraal bekend: gemeente Drachten, sectie A, nummer 10557 (ged.), groot ca. 2330 m2 alsmede een aandeel in de mandelige toegangsweg, kadastraal bekend: gemeente Drachten, sectie A, nummer 14348, groot ca. 270 m2, tegen een prijs van € 1.165.000,- k.k. aan de heer A.S. te M.