Vergadering 14 april 2020

Casus 3021 ’s Heeren Loo, verkoop Beetzlaan 61 te Soest
Casus 3816 Lentis, verkoop Boschplein 1 te Winschoten
Casus 4172 Pluryn, verkoop Bosstraat 19A te Groesbeek
Casus 4189 Vreedenhoff, verhuur Esperantolaan 2 te Arnhem
Casus 4286 Yulius, verkoop Overkampweg 115 te Dordrecht
Casus 4406 ’s Heeren Loo, verkoop gebouw Mazzeltov, Krepelsbosch 5 te Apeldoorn
Casus 4407 ’s Heeren Loo, verkoop gebouw B, Laan van Groot Schuylenburg 200 en 210 te Apeldoorn
Casus 4408 ’s Heeren Loo, verkoop gebouw Ribes, Laan van Groot Schuylenburg 270 te Apeldoorn
Casus 4409 ’s Heeren Loo, verkoop gebouw Hannah, Laan van Groot Schuylenburg 310 en 320 te Apeldoorn
Casus 4844 Stichting Surplus Zorg, locatie Voorsteven 48 te Etten Leur
Casus 4852 Ambiq, Hildegard van Bingenweg 53-55-57 te Assen
Casus 4870 Diakonessenhuis, verhuur ruimte locatie de Bosboomstraat 3 te Utrecht
Casus 4876 Stichting Esdégé-Reigersdaal, locatie Narcislaan 20 te Winkel
Casus 4886 GGz Centraal, verlenging huurovereenkomst De Es te Amersfoort

Casus 3021 ’s Heeren Loo, verkoop Beetzlaan 61 te Soest

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep te Amersfoort voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met hoekwoning, tuin, erf en verdere aanhorigheden aan de Beetzlaan 61, 3762 CB te Soest, kadastraal bekend: gemeente Soest, sectie K, nummer 6074, groot ca. 2 are 80 centiare, tegen een prijs van € 305.000,- k.k. aan de heer M.O. en mevrouw L.T. te H.

Casus 3816 Lentis, verkoop Boschplein 1 te Winschoten    

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming te Zuidlaren, statutair gevestigd te Groningen, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden aan het Boschplein 1-1a, 9671 GB te Winschoten, kadastraal bekend: gemeente Winschoten, sectie H, nummer 1532, groot ca. 15 are 61 centiare, tegen een prijs van € 400.000,- k.k. aan de heren H.K. en E.V. te respectievelijk G. en Z.

Casus 4172 Pluryn, verkoop Bosstraat 19A te Groesbeek

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Pluryn, gevestigd te Nijmegen, voor de verkoop van de locatie plaatselijk bekend Bosstraat 19A te 6561 CD Groesbeek, kadastraal bekend gemeente Groesbeek, sectie L, nummer 5960, groot circa 853 vierkante meter, aan B.R.A.B. B.V. gevestigd te Nijmegen, tegen een prijs van € 415.000,- k.k.

Casus 4189 Vreedenhoff, verhuur Esperantolaan 2 te Arnhem

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi:

 1. niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de verhuur tussen Stichting Vreedenhoff te Arnhem van 504 m2 BVO bedrijfsruimte op de begane grond in het complex aan de Esperantolaan 2 te Arnhem, kadastraal bekend: gemeente Arnhem, sectie Q, nummer 7766 met ingangsdatum 1 november 2014 tot uiterlijk 31 oktober 2019 met een aanvangsjaar huur van € 58.416,- aan RIWB AVV te Arnhem;
 2. de goedkeuringseis d.d. 24 april 2017 met kenmerk DvG/ctw/2017/417 in te trekken;
 3. de beschikking d.d.11 februari 2020 met kenmerk DvG/ctw/2020/175 in te trekken.

Casus 4286 Yulius, verkoop Overkampweg 115 te Dordrecht

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. de goedkeuringsbeschikking d.d. 13 augustus 2019 met kenmerk SdG/av/2019/660 in te trekken;
 2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Yulius te Dordrecht voor de verkoop een pand met ondergrond, erf, tuin en verdere toebehoren, staande en gelegen aan de Overkampweg 115, 3318 AR te Dordrecht, kadastraal bekend als gemeente Dordrecht, sectie N, nummer 4922 met een oppervlakte van 53 a (5.300 m²), tegen een prijs van € 2.500.000,- k.k. aan de heer M.T. wonende te Z.

Casus 4406 ’s Heeren Loo, verkoop gebouw Mazzeltov, Krepelsbosch 5 te Apeldoorn

Casus 4407 ’s Heeren Loo, verkoop gebouw B, Laan van Groot Schuylenburg 200 en 210 te Apeldoorn

Casus 4408 ’s Heeren Loo, verkoop gebouw Ribes, Laan van Groot Schuylenburg 270 te Apeldoorn

Casus 4409 ’s Heeren Loo, verkoop gebouw Hannah, Laan van Groot Schuylenburg 310 en 320 te Apeldoorn

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep te Amersfoort voor de verkoop van:
 2. een perceel grond met de daarop bevindende opstallen bekend als gebouw Mazzeltov dan wel gebouw A met ondergrond en verdere aanhorigheden aan de Krepelsbosch 5, 7325 BE te Apeldoorn, kadastraal bekend: gemeente Apeldoorn, sectie M, nummer 10102, groot ca. 25 are 70 centiare;
 3. een perceel grond met de daarop bevindende opstallen bekend als gebouw B met ondergrond en verdere toebehoren aan de Laan van Groot Schuylenburg 200 en 210, 7325 BG te Apeldoorn, kadastraal bekend: gemeente Apeldoorn, sectie M, nummer 10103, groot ca. 51 are 75 centiare;
 4. een perceel grond met de daarop bevindende opstallen bekend als gebouw Ribes met ondergrond en verdere toebehoren aan de Laan van Groot Schuylenburg 270, 7325 BG te Apeldoorn, kadastraal bekend: gemeente Apeldoorn, sectie M, nummer 10104, groot ca. 15 are 15 centiare;
 5. een perceel grond met de daarop bevindende opstallen bekend als gebouw Hannah met ondergrond en verdere toebehoren aan de Laan van Groot Schuylenburg 310 en 320, 7325 BG te Apeldoorn, kadastraal bekend: gemeente Apeldoorn, sectie M, nummer 10105, groot ca. 54 are 5 centiare;
 6. een perceel grond bestemd voor de aanleg van twintig (20) parkeerplaatsen, kadastraal bekend: gemeente Apeldoorn, sectie M, nummer 10256, groot ca. 2 are 51 centiare;

tegen een prijs van € 1.025.000,- k.k. aan Zaandam Property B.V. te Zoeterwoude.

Casus 4844 Stichting Surplus Zorg, locatie Voorsteven 48 te Etten Leur

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Surplus Zorg te Moerdijk voor de verkoop van het perceel grond met kantoorpand, parkeerterrein (11 plaatsen), ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Voorsteven 48, 4871 DX te Etten-Leur, kadastraal bekend als gemeente Etten-Leur, sectie P, nummers 3047, 3049 en 3051 respectievelijk 62 centiare, 29 centiare, 3 are en 34 centiare alsmede een 1/8 onverdeeld aandeel in de mandelige zaak van het voorgelegen terrein, kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie P, nummer 3054, aan mevrouw C.D. te B. of nader te noemen meester voor een prijs ad € 545.000,- kosten koper.

Casus 4852 Ambiq, Hildegard van Bingenweg 53-55-57 te Assen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Ambiq te Hengelo voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met maatschappelijke vastgoed en verdere aanhorigheden:

 1. plaatselijk bekend Hildegard van Bingenweg 53 te Assen (9408 BG), kadastraal bekend gemeente Assen, sectie Q, nummer 5289, groot 244 m²;
 2. plaatselijk bekend Hildegard van Bingenweg 55 te Assen (9408 BG), kadastraal bekend gemeente Assen, sectie Q, nummer 5288, groot 178 m²;
 3. plaatselijk bekend Hildegard van Bingenweg 57 te Assen (9408 BG), kadastraal bekend gemeente Assen, sectie Q, nummer 5287, groot 176 m²,

tegen een prijs van € 562.500,- k.k. aan Traject Invest B.V. te Groningen.

Casus 4870 Diakonessenhuis, verhuur ruimte locatie de Bosboomstraat 3 te Utrecht

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Diaconessenhuis te Utrecht, voor de verhuur met het uitsluitend gebruik voor kinderopvang en in combinatie daarmee en ten behoeve daarvan kantooractiviteiten en/of opslagruimte, van ca. 345 m2 vvo bedrijfsruimte, een garage en bijbehorende buitenruimte, één en ander gelegen aan de Bosboomstraat 3 te Utrecht, kadastraal bekend gemeente Abstede sectie D, nummer 6229 (gedeeltelijk met een verhuurd grondoppervlakte van 944 m2), voor een periode van 10 jaar, ingaande op de eerste dag van de kalendermaand na de overeengekomen huuringangsdatum met, behoudens opzegging waarbij een opzegtermijn van tenminste 12 maanden in acht wordt genomen, de mogelijk tot voortzetting voor aansluitende periodes van telkens 5 jaar, aan Kiekeboe kinderopvang B.V. te Zeist, tegen een aanvangshuurprijs van € 60.000,- per jaar zonder btw en exclusief servicekosten, jaarlijks te indexeren volgens de CPI met ingang van 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de huurovereenkomst is aangegaan.

Casus 4876 Stichting Esdégé-Reigersdaal, locatie Narcislaan 20 te Winkel

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Esdégé Reigersdaal voor de verkoop van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Narcislaan 20, 1731 WB Winkel, kadastraal bekend gemeente Niedorp, sectie B, nummer 799, groot 1 are en 70 centiare voor een prijs van € 215.000,- k.k. aan de heer R.L. en mevrouw S.C. te A.

Casus 4886 GGz Centraal, verlenging huurovereenkomst De Es te Amersfoort

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGz Centraal gevestigd te Amersfoort voor de verhuur van circa 378 m2 vvo (circa 444,2 m2 bvo) in het pand De Es: plaatselijk bekend Utrechtseweg 266, 3818 EW te Amersfoort, kadastraal bekend: gemeente Amersfoort, sectie C, nummer 5701, aan Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers te Den Haag tegen een kale huurprijs op 15 februari 2016 van € 30.240,- (afgerond € 80,- per m2 vvo) per jaar exclusief btw en exclusief servicekosten, met ingang van 15 februari 2016 voor de duur van 5 jaar, met een verlengmogelijkheid van telkenmale 6 maanden. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd met een percentage van 3% vanaf 1 januari 2017.