Vergadering 14 januari 2020

Casus 240 Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, locatie Cruquius

Casus 240 Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, locatie Cruquius

Het College sanering zorginstellingen besluit geen goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Epilepsie Instellingen Nederland te Heemstede voor de verkoop aan AM B.V. te Utrecht van het deelgebied:

  1. Erven 1 t/m 3 en Poortgebouw 1, inclusief de grond voor water en openbare ruimte, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, HLM03 sectie AC nummers 2087, 2088, 2091, 2092, 2093, 2097, 2099, 2100, 2102, 2104, 2105, 2106, 2107, 2109, 2110, 2113, 2114, 2116, 2117, 2120, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, gezamenlijk groot circa 107.810,1 m², tegen een prijs van € 3.255.971,- exclusief btw;
  2. Hagen 1, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, HLM03 sectie AC nummers 2089, groot gezamenlijk circa 11.890 m², tegen een prijs van € 4.399.333,- exclusief btw, waarbij op de betaling van de koopsom een bedrag van € 1.357.758,- in mindering wordt gebracht.