Vergadering van 15 september 2020

Casus 1118 Sevagram, verkoop perceel locatie Panhuys te Hulsbergen
Casus 3815 Lentis, Verhuur Navolaan 30 te Stadskanaal
Casus 3869 ’s Heeren Loo, verkoop Alexandrinalaan 13 te Borculo
Casus 4093 Dijklander ziekenhuis, verhuur 3de verd. Maelsonstraat 3 te Hoorn
Casus 4919 Laurens, verhuur Lupinehof te Capelle aan den IJssel

Casus 1118 Sevagram, verkoop perceel locatie Panhuys te Hulsbergen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge van artikel 18 van de WTZi aan Stichting Sevagram Zorgcentra te Heerlen voor de verkoop van een perceel grond gelegen aan de Birkveldweg te Hulsberg, kadastraal bekend gemeente Hulsberg, sectie E, nummer 1167, alsmede sectie E, nummer 1171, ter grootte van circa 3.214 m2 aan Bogor Projectontwikkeling BV, te Gorinchem of nader te noemen meester, tegen een prijs van € 550.000,- excl. BTW k.k.

Casus 3815 Lentis, Verhuur Navolaan 30 te Stadskanaal       

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de verhuur tussen Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming te Zuidlaren van ca. 643 m2 VVO bedrijfsruimte in het pand aan de Navolaan 30, 9501 VJ te Stadkanaal, kadastraal bekend: gemeente Onstwedde, sectie B, nummer 12014, met ingangsdatum 1 juli 2016 voor een periode van 6 maanden waarna de overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt voortgezet met een tegen ieder tijdstip geldende opzegtermijn van 2 maanden, met een jaarhuur van € 51.440,- (€ 80,- per m2) aan Stichting NOVO te Groningen.

Casus 3869 ’s Heeren Loo, verkoop Alexandrinalaan 13 te Borculo 

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep te Amersfoort voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden aan de Alexandrinalaan 13, 7271 NN te Borculo, kadastraal bekend: gemeente Borculo, sectie C, nummer 1276, groot ca. 3 ha 41 a 65 ca, tegen een prijs van € 1.400.000,- k.k. aan Domus Dulcis Domus B.V. te Borculo.

Casus 4093 Dijklander ziekenhuis, verhuur 3de verd. Maelsonstraat 3 te Hoorn

Het College sanering zorginstellingen besluit:

goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Dijklander Ziekenhuis te Hoorn voor de verhuur van de navolgende ruimten met bijbehorende vloeroppervlakten, gelegen op de derde verdieping van het ziekenhuisgebouw, plaatselijk bekend als Maelsonstraat 3 te 1624 NP Hoorn, aan Symbiant BV te Alkmaar:

A)

  • 72,79 m2 nvo laboratoriumruimte G 381 en G 382 in bouwdeel G tegen een kale huurprijs van € 23.369,96 per jaar zonder BTW, zijnde € 321,06 per m2 nvo, prijspeil 1 januari 2017;
  • 470,52 m2 nvo overige ruimten in bouwdelen F-G-H tegen een kale huurprijs van € 107.278,56 per jaar zonder BTW, zijnde € 228,00 per m2 nvo, prijspeil 1 januari 2017;
  • 92,36 m2 nvo algemene ruimte, de verkeersruimte en de transportgebieden tegen een kale huurprijs van € 21.058,08 per jaar zonder BTW, zijnde € 228,00 per m2 nvo, prijspeil 1 januari 2017,

waarbij vanaf huuringangsdatum op 1 januari  2017, een huurperiode van 20 jaar is overeengekomen, aldus tot en met 31 december 2036, en behoudens beëindiging door schriftelijke opzegging kan worden verlengd met een periode van 5 jaar, aldus tot 31 december 2041. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van de CPI en voor het eerst op 1 januari 2018;

B)

  • 397,43 m2 nvo laboratoriumruimten in bouwdelen L-N-O, tegen een kale huurprijs van € 135.126,20 per jaar zonder BTW, zijnde € 340,00 per m2 nvo, prijspeil 1 januari 2017;
  • 67,56 m2 nvo algemene ruimte, de verkeersruimte en de transportgebieden, tegen een kale huurprijs van € 15.403,68 per jaar zonder BTW, zijnde € 228,00 per m2 nvo, prijspeil 1 januari 2017,

waarbij vanaf de huuringangsdatum op 1 december 2016, een huurperiode van 20 jaar is overeengekomen, aldus tot en met 30 november 2036, en behoudens beëindiging door schriftelijke opzegging kan worden verlengd met een periode van 5 jaar, aldus tot 30 november 2041. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van de CPI en voor het eerst op 1 januari 2018;

C)

  • 10,50 m2 nvo garderoberuimte in ruimtenummer O.311 van bouwdeel O tegen een kale huurprijs van € 2.476,11 per jaar zonder BTW, zijnde € 235,82 per m2 nvo, prijspeil 1 december 2019,

waarbij vanaf de huuringangsdatum op 1 december 2016, een huurperiode van 20 jaar is overeengekomen, aldus tot en met 30 november 2036, en behoudens beëindiging door schriftelijke opzegging kan worden verlengd met een periode van 5 jaar, aldus tot 30 november 2041. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van de CPI en voor het eerst op 1 januari 2018;

een en ander met inachtneming van de bepalingen over de Stichtingskosten zoals verwoord in de artikelen 11.27 t/m 11.30 van de in september 2019 getekende huurovereenkomst.

Casus 4919 Laurens, verhuur Lupinehof te Capelle aan den IJssel

Het College sanering zorginstellingen besluit niet over te gaan tot het inroepen van de vernietigbaarheid ingevolge artikel 18 van de WTZi van de verhuring door Stichting Laurens, gevestigd te Rotterdam, van het object Lupinehof, Lupinestraat 1 te 2906 CV Capelle aan den IJssel, kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel, sectie E, nummer 7250, aan Vastgoed Beheer PG B.V., gevestigd te Den Haag, voor een bedrag van € 286.633,- per jaar, waarbij de huur is ingegaan op 1 maart 2019 en eindigt op 28 februari 2029, behoudens verlenging, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd conform de Consumentenprijsindex (CPI).