Vergadering van 18 augustus 2020

Casus 4012 Novadic-Kentron, loc. Rompertsebaan 2-34 te Den Bosch
Casus 4719 Prisma, verkoop Beethovenlaan 1 te Geertruidenberg
Casus 4913 Amphia, loc. meerdere locaties te Oosterhout en Breda 

Casus 4012 Novadic-Kentron, loc. Rompertsebaan 2-34 te Den Bosch

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Novadic-Kentron te Vught voor de verhuur van 235,15 m2 vvo bedrijfsruimte gelegen aan de Rompertsebaan 34, 5231 GT te ’s Hertogenbosch, kadastraal bekend: gemeente ’s Hertogenbosch, sectie L, nummer 499, tegen een kale jaarhuur van € 31.751,- exclusief servicekosten en btw jaarlijks per 1 januari te indexeren volgende de CPI alle huishoudens, voor een periode van 10 jaar ingaande per 15 september 2020 en vervolgens te verlengen met telkenmale 1 jaar voor onbepaalde tijd aan Linc naar Zorg te ‘s Hertogenbosch.

Casus 4719 Prisma, verkoop Beethovenlaan 1 te Geertruidenberg

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Prisma, gevestigd te Waalwijk, voor de verkoop van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Beethovenlaan 1 te Raamsdonksveer, kadastraal bekend gemeente Raamsdonk, sectie H, nummer 5061, groot 6.923 vierkante meter, aan Helder Projectontwikkeling B.V., gevestigd te Breda, tegen een prijs van € 931.000,- k.k.

Casus 4913 Amphia, loc. meerdere locaties te Oosterhout en Breda 

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amphia te Breda voor de verhuur van bedrijfsruimte en bijbehorende laboratoria in de gebouwen aan de Pasteurlaan 9 te Oosterhout alsook Langedijk 75 en Molengracht 21 te Breda, onder andere bestaande uit meerdere poliklinieken en meerdere KCHL (Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium), kantoorruimte en parkeergelegenheid, in totaal ca. 1945 m2 vvo, tegen een kale jaarhuur van € 422.065,- exclusief servicekosten en vrijgesteld van btw jaarlijks per 1 januari te indexeren volgende de CPI alle huishoudens, voor een periode van 7 jaar ingaande per 1 september 2020 en vervolgens voort te zetten met telkenmale 5 jaar aan Result Laboratorium Beheer B.V. te Dordrecht.