Vergadering van 18 december 2020

Casus 1127 Envida, loc. Klevarie te Maastricht fase 3
Casus 3368 Koninklijke Kentalis, Woningen te Schijndel en Vught
Casus 3972 Intermetzo, loc. Panovenweg te Rekken
Casus 4322 ZZG zorggroep, loc. St Jozef te Wijchen, fase 2
Casus 4673 Careyn loc. Muizenberglaan 15 te Breda
Casus 4674 Careyn loc. Grieglaan 4 te Breda
Casus 4757 Warande, Verhuur Arnhemse Bovenweg 80 te Zeist  
Casus 4818 Profila, Verhuur Noorddijkerweg 1 te Groningen
Casus 4868 Cosis, loc. Patrijsweg 35 te Paterswolde
Casus 4891 ’s Heeren Loo, Verhuur Wintertuinlaan 6 te Noordwijk   
Casus 4943 Vitree, loc. Vergeet-mij-nietjesstraat 3 en Pinksterbloemweg 94 te Almere
Casus 4947 Triade Verkoop locatie Gran Canariastraat 30 te Almere
Casus 4953 Antes, loc. ’s-Gravendijkwal 43 43a en 43b te Rotterdam 
Casus 5017 ’s Heeren Loo, loc. Groene Allee 10 te Ermelo
Casus 5035 Aafje, loc. Burghsluissingel 1-109 te Rotterdam
Casus 3236 Middin, loc. Jacques Urlusplein 100 te Schiedam
Casus 4851 loc. Douvenrade, Valkenburgerweg 125-144 te Heerlen
Casus 4971 Middin, loc. Van Somerenweg 45 te Rotterdam

Casus 1127 Envida, loc. Klevarie te Maastricht fase 3

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Envida te Maastricht voor de verkoop van:

 • het voormalige kloostercomplex (hierna te noemen: ‘het Klooster’) met aanhorigheden, ondergrond en tuin en , staande en gelegen aan de Abtstraat 2 en Calvariestraat 11 te Maastricht, kadastraal bekend als een gedeelte ter grootte van ongeveer tweeënzestig are en tweeëntachtig centiare (62 a en 82 ca) 6282 m² van het perceel kadastraal bekend als gemeente Maastricht sectie B nummer 5323 tegen een koopprijs van € 4.111.800,- k.k.;
 • achtenveertig (48) appartementsrechten, omvattende het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats, gelegen in de kelder niveau 2 van de parkeergarage, gelegen nabij de Polvertorenstraat te Maastricht, kadastraal bekend gemeente Maastricht, sectie B, complexaanduiding 5339A, appartementsindices A196 tot en met A211, A254, A256, A261, A310 tot en met A338 tegen een koopprijs van € 1.680.000,- k.k., in voorkomend geval vermeerderd met een reserveringsvergoeding zoals opgenomen in artikel 3 van de koopovereenkomst;

aan MVJ Holding BV te Sittard.

Casus 3368 Koninklijke Kentalis, Woningen te Schijndel en Vught

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Kentalis Zorg, gevestigd te Sint Michielsgestel, voor de verkoop van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Zaagmolen 15-17 te 5481 MN Schijndel, kadastraal bekend gemeente Schijndel, sectie H, nummer 3423, groot 8 are en 18 centiare, en het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Kleine Weidehoeve 15-17 te 5262 NJ Vught, kadastraal bekend gemeente Vught, sectie D, nummer 3133, groot 7 are en 25 centiare, aan J.G. Vastgoed B.V., gevestigd te ’s-Hertogenbosch, of een nader te noemen meester, tegen een prijs van € 1.370.000,- k.k.

Casus 3972 Intermetzo, loc. Panovenweg te Rekken

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Intermetzo, gevestigd te Nijmegen, voor de verkoop van:

 • de eigendom van een perceel grond en het daarop staande gebouw, plaatselijk bekend Panovenweg 14 te Rekken, kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie M, nummer 1124, groot 3310 m2;
 • de eigendom van een perceel grond en het daarop staande gebouw, plaatselijk bekend Panovenweg 14a te Rekken, kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie M, nummer 1457, groot 3270 m2;
 • de eigendom van een perceel grond, plaatselijk bekend nabij de Panovenweg te Rekken, kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie M, nummer 1455, groot 9520 m2;
 • de eigendom van een perceel grond, plaatselijk bekend Panovenweg 28 te Rekken, kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie M, nummer 990, groot 1325 m2;
 • de eigendom van diverse werkplaatsen met ondergrond, erf en tuin, plaatselijk bekend Panovenweg 30, 30a en 30b te Rekken, kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie M, nummer 991, groot 12.785 m2;
 • de eigendom van een perceel cultuurgrond, plaatselijk bekend nabij de Panovenweg en Niekerkerweg te Rekken, kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie M, nummer 1314, groot 7250 m2;
 • de hoofdgerechtigheid van een perceel grond met de zich daarop al dan niet bevindende opstallen en verder toebehoren, plaatselijk bekend Panovenweg 32 T01 te Rekken, kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie M, nummer 651, groot 49 m2,

aan Elvestia Investments B.V., gevestigd te Eemnes, tegen een prijs van € 875.000,- k.k.

Casus 4322 ZZG zorggroep, loc. St Jozef te Wijchen, fase 2

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ZZG Zorggroep te Groesbeek voor de verhuur van 16 wooneenheden gelegen op de 2e verdieping van de rechtervleugel van het gebouw gelegen aan de Pius XII-straat 15 te Wijchen, aan Woonzorg DWI B.V te Nijmegen tegen een jaarlijkse huurprijs van € 65.026,-, (met een jaarlijkse indexering reeks consumentenprijsindex alle huishoudens, waarbij indexering voor het eerst plaatsvindt op 1 juli 2022), ingaande op 1 februari 2021, voor de duur van 2 jaar, met een optie van verlenging van 5 jaar.

Casus 4673 Careyn loc. Muizenberglaan 15 te Breda

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi goedkeuring te verlenen aan Stichting Careyn te Delft voor de verkoop van het perceel grond met hierop het ‘kruisgebouw’ en verdere toe- en aanbehoren, plaatselijk bekend als Muizenberglaan 15 te Breda, kadastraal bekend gemeente Breda, Sectie H, nr. 6624, groot 2510 m2, tegen een verkoopprijs van € 1.270.000,- k.k. aan Thebe Wijkverpleging B.V. te Tilburg, waarbij koper de lopende huurovereenkomst met Kober Kinderopvang van Careyn geheel zal overnemen.

Casus 4674 Careyn loc. Grieglaan 4 te Breda

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi goedkeuring te verlenen aan Stichting Careyn te Delft voor de verkoop van het perceel grond met daarop een vrijstaande villa, kantoor/praktijkruimte, berging, inpandige garage, twee parkeerplaatsen en verdere toe-en-aanbehoren, plaatselijk bekend als Grieglaan 4 te Breda, kadastraal bekend gemeente Breda, Sectie E, nr. 5774, groot 1874 m2, tegen een verkoopprijs van € 1.220.000,- k.k. aan Thebe Wijkverpleging B.V. te Tilburg.

Casus 4757 Warande, Verhuur Arnhemse Bovenweg 80 te Zeist  

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Warande te Zeist voor de tijdelijke verhuur van de 8e en 9e verdieping van het pand Heerewegen aan de Arnhemse Bovenweg 80, 3708 AH te Zeist, kadastraal bekend: gemeente Zeist, sectie E, nummer 2571, groot, 10.725 m2 tegen een kale jaarhuur van:

 • (fase 1) € 386.745,- exclusief servicekosten en vrijgesteld van BTW jaarlijks per 1 januari (voor het eerst per 1 januari 2021) te indexeren volgens de NHC tarieven zoals door de NZa is vastgesteld, voor een periode van 9 maanden ingaande per 1 april 2021 maximaal te verlengen tot 1 juli 2022;
 • (fase 2) € 288.000,- exclusief servicekosten en vrijgesteld van BTW jaarlijks per 1 januari (voor het eerst per 1 januari 2021) te indexeren volgens de CPI alle huishoudens 2015=100, voor een periode van 9 maanden ingaande per einde fase 1 maximaal te verlengen tot 1 januari 2023;

aan Stichting Vecht en IJssel te Utrecht.

Casus 4818 Profila, Verhuur Noorddijkerweg 1 te Groningen  

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Profila Zorggroep te Houten voor de tijdelijke verhuur van de zelfstandige woonruimte plaatselijk bekend: Noorddijkerweg 1, 9734 AS te Groningen, tegen een kale jaarhuur van € 36.000,- (€ 3000,- per maand) exclusief servicekosten en vrijgesteld van BTW jaarlijks per 1 januari te indexeren volgende de CPI alle huishoudens, voor een periode van maximaal 2 jaar ingaande per 27 februari 2020 primair eindigend op 31 december 2020 met de mogelijkheid om tussentijds op ieder moment in overleg de overeenkomst te ontbinden aan Stichting De Zijlen te Tolbert.

Casus 4868 Cosis, loc. Patrijsweg 35 te Paterswolde

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Cosis te Assen, voor de verkoop van de eigendom van een perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Patrijsweg 35 te Paterswolde, kadastraal bekend gemeente Eelde, sectie B, nr 3377, groot 1 are, 83 centiare, alsmede een onverdeeld aandeel in een mandelig pad kadastraal bekend gemeente Eelde, sectie B, nr 3332, groot 36 centiare en een onverdeeld aandeel in een mandelig pad kadastraal bekend gemeente Eelde, sectie B, nr 3374, groot 35 ca, tegen een prijs van € 205.000,- k.k. aan dhr. W., te M. en mw. K. te Z.

Casus 4891 ’s Heeren Loo, Verhuur Wintertuinlaan 6 te Noordwijk

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep te Amersfoort voor de verhuur van de bedrijfsruimte plaatselijk bekend: Wintertuinlaan 6, 2201 CZ te Noordwijk, kadastraal bekend: gemeente Noordwijk, sectie G, nummer 3733 (ged.) tegen een kale jaarhuur van € 27.125,04 (€ 2260,42 per maand) exclusief servicekosten en vrijgesteld van BTW jaarlijks per 1 juli te indexeren volgende de CPI alle huishoudens, voor een periode van 5 jaar ingaande per 1 oktober 2020 primair eindigend op 30 september 2025 met de mogelijkheid om telkenmale te verlengen met 5 jaren aan Stichting Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Zuid-Holland te Leiderdorp.

Casus 4943 Vitree, loc. Vergeet-mij-nietjesstraat 3 en Pinksterbloemweg 94 te Almere

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Vitree te Lelystad, voor de verkoop van de eigendom van het complex bestaande uit:

 • het woonhuis met verder aan- en toebehoren aan de Vergeet-mij-Nietjestraat 3 te Almere, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie N, nummer 1012, groot één are en tweeënveertig centiare (01.42 are) en
 • het bedrijfspand met bijbehorende grond en verdere aan- en toebehoren aan de Pinksterbloemweg 94 te Almere, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie N, nummer 1011, groot tachtig centiare (0.80 are) en nummer 6509, groot achtenveertig centiare (48 centiare);

voor een bedrag van € 344.000,- kosten koper aan de heer J. te A., mevrouw W. te A., de heer J. te A. en mevrouw H. te A.

Casus 4947 Triade, verkoop locatie Gran Canariastraat 30 te Almere

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Triade te Lelystad voor de verkoop van de eigendom van het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste verdieping met een berging op de begane grond, plaatselijk bekend Gran Canariastraat 30, 1339 XJ te Almere, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie B, complexaanduiding 5160 A3, uitmakende het driehonderdéénenveertig/eenduizenste onverdeeld aandeel in de gesplitste gemeenschap bestaande uit een perceel grond met opstallen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Almere, sectie B, nummer 4882 (groot 02.81 are),  tegen een prijs van € 255.000,- k.k.,  aan de heer Z. te A.

Casus 4953 Antes, loc. ’s-Gravendijkwal 43 43a en 43b te Rotterdam   

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Antes Zorg B.V. te Rotterdam, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: ’s-Gravendijkwal 43 43a en 43b, 3021 EC te Rotterdam, kadastraal bekend: gemeente Delfshaven, sectie C, nummer 3827, groot ca. 2 are 12 centiare, tegen een prijs van € 835.000,- k.k. aan Stichting Urbanic Netherlands III te Amsterdam.

Casus 5017 ’s Heeren Loo, loc. Groene Allee 10 te Ermelo   

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep te Amersfoort, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Groene Allee 10, 3853 JW te Ermelo, kadastraal bekend: gemeente Ermelo, sectie I, nummer 6750, groot 10 are 25 centiare tegen een prijs van € 605.000,- k.k. aan de heer V. en mevrouw D. te P.

Casus 5035 Aafje, loc. Burghsluissingel 1-109 te Rotterdam     

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels te Rotterdam, voor de verkoop van de eigendom van een perceel grond en het daarop staande gebouw plaatselijk bekend: Burghsluissingel 1 tot en met 109 te 3086 VC Rotterdam, kadastraal bekend: gemeente Charlois, sectie L, nummer 2408, groot ca. 24 are 75 centiare en het 54/145 onverdeeld aandeel in de eigendom van het mandelig parkeerterrein nabij het perceel zonder plaatselijke aanduiding, kadastraal bekend: gemeente Charlois, sectie L, nummers 2410, 2439 en 2466, respectievelijk groot 23 are 57 centiare, 9 are 96 centiare en 10 are 20 centiare, tegen een prijs van € 13.000.000,- k.k. aan ERKO Dokkum Beheer B.V. te Leeuwarden, statutair gevestigd te Dokkum en Leyten Vastgoed Holding B.V. te Rotterdam dan wel een nader te noemen meester.

Casus 3236 Middin, loc. Jacques Urlusplein 100 te Schiedam

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi Niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de overeenkomst aangaande de verkoop van het recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van en liggende in de gemeente Schiedam aan de Jozef Oreliosingel, met de rechten van de erfpachter op de zich op die gronden bevindende opstallen, plaatselijk bekend Jacques Urlusplein 100 te Schiedam, kadastraal bekend Schiedam Q - 3447, groot 1.462 m², door Middin te ’s Gravenhage aan de heer Z. te D., voor een verkoopprijs van € 580.000,- k.k..

Casus 4851 Sevagram, loc. Douvenrade, Valkenburgerweg 125-144 te Heerlen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge van artikel 18 van de WTZi aan Stichting Sevagram Zorgcentra te Heerlen voor de verkoop van:

 • de woontoren genaamd ‘Terrasflat’, bestaande uit 73 zelfstandige appartementen met aanhorigheden, ondergrond en tuin, staande en gelegen aan de Douvenrade 1 te Heerlen;
 • de woontoren genaamd ‘Corridorflat’, bestaande uit 88 zelfstandige appartementen, met aanhorigheden, ondergrond en tuin, staande en gelegen aan de Douvenrade 1 te Heerlen;
 • de woontoren genaamd ‘Galerijflat’, bestaande uit 60 zelfstandige appartementen, met aanhorigheden, ondergrond en tuin, staande en gelegen aan de Douvenrade 1 te Heerlen.

kadastraal bekend gemeente Heerlen, (gedeeltelijk) sectie L, nummers 1015 (groot 2.450 m2), 1838 (groot 5.725 m2), 1839 (groot 6.150 m2), 1841 (groot 3.440 m2) en 1840 (groot 3.140 m2) aan Dhr W., te R. en een nader te noemen meester, tegen een prijs van € 24.800.000,- k.k.

Casus 4971 Middin, loc. Van Somerenweg 45 te Rotterdam

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi:

 • niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de overeenkomst aangaande de verkoop van het eigendom van de percelen grond met woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Van Somerenweg 45 te Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Kralingen, sectie D, nummer 8559, groot 10 are en 53 centiare en sectie D, nummer 9754, groot 7 are en 33 centiare door Stichting Middin te ’s Gravenhage aan de heer K. te R. en mevrouw K. te R., voor een verkoopprijs van € 1.950.000,- k.k.;      
 • niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de akte van levering aangaande de verkoop van het bloot eigendom van het perceel grond aan/nabij de Van Somerenweg en de Groene Wetering te Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Kralingen, sectie D, nummer 9753, groot 680 m2, door Stichting Middin te ’s Gravenhage aan Stichting Volkskracht Natuurmonumenten te Rotterdam, voor een verkoopprijs van € 119.000,- k.k..